O NÁS

Skupina Saint-Gobain

Skupina Saint-Gobain

Glassolutions Nitrasklo predstavuje jednu z divízií spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ktorá je svetovým lídrom na trhoch stavebných materiálov. Navrhuje, vyrába a distribuuje stavebné materiály, ktoré poskytujú inovatívne riešenia so zameraním na kľúčové problémy našej doby.

Saint-Gobain Construction Products, divízia  Glassolutions Nitrasklo, s.r.o. už od roku 1991 prináša progres v oblasti izolačných skiel a drží si pevne svoje vedúce postavenie na slovenskom trhu. Výroba je sústredená v prevádzke Nitra, kde sú na štyroch linkách vyrábané izolačné dvojsklá a trojsklá, ktoré sú dodávané desiatkam zákazníkov na celom Slovensku.

 

Spoločnosť prešla podstatnou zmenou v roku 2012, kedy sa zlúčili Nitrasklo a Venisklo.

Venisklo predstavovalo veľkoobchod so sklom, ktoré bolo založené spolu so Saint-Gobainom Deutschland ešte v roku 1994. Pre ešte väčšiu efektivitu a komplexnejšiu ponuku výrobkov a služieb došlo 1.9.2014  k zlúčeniu Saint- Gobain Glassolutions Nitrasklo a Saint-Gobain Construction Products.

 

Saint-Gobain Construcion Products, divízia Glassolutions Nitrasklo ponúka najmä tieto činnosti:

  • výroba a predaj izolačných skiel
  • predaj skla vo voľných mierach, presných mierach, skiel opracovaných a ďalej zušľachtených, predaj kovania
  • návrh a výroba  interiérových presklených stien, zábradlí, pochôdzných skiel schodíšť a pod.

Trvalo udržateľné bývanie pre nás, ale i deti.

Problémy týkajúce sa životného prostredia budú hrať v budúcnosti jednoznačne dôležitú úlohu a budú sa týkať nás všetkých – podnikateľov i občanov. Spoločnosť Saint-Gobain Glass  sa už mnoho rokov snaží o komplexné riešenie v tejto oblasti. Jedným z kľúčových problémov však je, ako môžeme rozpoznať a obmedziť stopy, ktoré na životnom prostredí zanechávame. Preto sme prvým výrobcom skla, ktorý v súlade s medzinárodnými smernicami a predpismi kompletne zaviedol analýzu životného cyklu svojich výrobkov.

 

Cieľom Saint-Gobain je stať sa referenciou v trvalo udržateľnom prostredí. To pre nás predstavuje nielen úžasnú príležitosť na rast, ale aj každodennú zodpovednosť.

Výzvou Saint-Gobain je šetriť energie a chrániť prírodu pomocou budovania zdravých budov, ktoré vytvárajú dobré prostredie na život. To je viditeľná príležitosť, ktorá je zároveň ruka v ruke s povinnosťou, aby nášmu pôsobeniu na trhu nebolo nič vytknuté.

- Pierre-André de Chalendar

Predseda predstavenstva a Generálny riaditeľ, Saint-Gobain

 

V angličtine znamená Habitat prostredie, kde žijeme. Vo francúzštine predstavuje podmienky bývania. .

Stratégiu Habitat definoval v roku 2007 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny Saint-Gobain, Pierre-André de Chalendar: „Cieľom Saint-Gobain je stať sa referenciou v trvalo udržateľnom prostredí. To pre nás predstavuje nielen úžasnú príležitosť na rast, ale aj každodennú zodpovednosť.

Výzvou Saint-Gobain je šetriť energie a chrániť prírodu pomocou budovania zdravých budov, ktoré vytvárajú dobré prostredie na život. To je viditeľná príležitosť, ktorá je zároveň ruka v ruke s povinnosťou, aby nášmu pôsobeniu na trhu nebolo nič vytknuté.“

 

Posudzovanie životného cyklu (LCA)

Stratégia sa zameriava na domy šetrné k životnému prostrediu

Sme prvý výrobca skla, ktorý vykonáva úplné posúdenie životného cyklu (LCA) u našich výrobkov v súlade s medzinárodnými normami  (ISO 14025, 14040 a 14044).

Neustále inovujeme s cieľom učiniť naše domy pohodlnejšími, nákladovo efektívnejšími a sebestačnejšími. Medzi riešenia používanými Saint-Gobainom patria samočistiace okná a fotovoltalické sklo v efektívnych izolačných systémoch, systémy dodávky vody, solárne riešenia a distribúcia stavebných materiálov.

Ako vedúca spoločnosť na trhu ponúkame riešenia na najzložitejšie problémy v oblasti energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia. Bez ohľadu na nové objavujúce sa požiadavky v oblasti bývania a výstavby, budúcnosť patrí spoločnosti Saint-Gobain.

GLASSOLUTIONS berieme svoj záväzok k životnému prostrediu veľmi vážne, je to srdečná záležitosť vychádzajúca z centra našich hodnôt a je na ňom závislá spokojnosť zo všetkého, v čom podnikáme.

Saint-Gobain založila svoj rozvoj na celej rade hodnôt, ktoré sú prenášané do reality prostredníctvom každodenných činností členov spoločnosti. Tieto hodnoty boli vyjadrené v spoločných zásadách správania a činnosti, ktorými sú všetci zamestnanci povinní sa riadiť a správať sa ako členovia našej firemnej komunity.

Starostlivosť o životné prostredie je jednou zo základných hodnôt, a to sa odráža aj v našom slogane: „ Vaše sklo. Náš svet.“ Jasnou ilustráciou je výrazný pokrok, ktorý sme urobili vo Veľkej Británii s miestnymi iniciatívami. Napríklad nedávne opatrenia ochrany vôd, ktoré znížili našu spotrebu v priebehu jedného roku zodpovedajú objemu 15 olympijských veľkých bazénov. Vďaka tomu naša spoločnosť vyhrala cenu  "Saint-Gobain Green Award 2012".

Vyhlásenie o zaťažení životného prostredia pri výrobe produktu

LCA dáta sú nezávisle overené treťou stranou a zverejnené v podobe deklarácie vplyvu produktu na životné prostredie (EPD) po celú dobu jeho výroby – znova všetko v súlade s ISO. Údaje EPD u tých produktov, ktoré boli hodnotené, si môžete pozrieť a stiahnuť z webových stránok  GLASSOLUTIONS EPD : http://epd.glassolutions.eu/ alebo ich získať z programu Calumen.

Tieto dáta poskytujú značné výhody pre projektantov snažiacich sa o dosiahnutie vysokého hodnotenia v rámci programu energetických etikiet stavieb, ako BREEAM  ( Building Research Establishment Environmental Assessment Method ) . Je to veľmi dôležité pre zákazníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje vlastné LCA informácie o produktoch. Certifikát EPD tiež pomáha našim zákazníkom v spolupráci s miestnymi úradmi a bytovými družstvami, ktoré potrebujú preukázať, že robia správnu vec a sú merané ako také.