SWISSPACER ®

SGG SWISSPACER je tepelne optimalizovaný dištančný rámik z kompozitného plastu s mimoriadnymi izolačnými vlastnosťami.

Extrémne tenká kovová fólia z hliníka alebo ušľachtilej nerezovej ocele zaručuje ako tesnosť vzhľadom k výplňovým plynom a vodným parám, ale aj mimoriadnu priľnavosť pre všetky materiály izolačných skiel.

SGG SWISSPACER® AD a SGG SWISSPACER® U sú dva nové typy dištančných rámčekov pre teplú hranu.

špecifikácie

Hodnoty pre izolačné trojsklo

  • SGG SWISSPACER® "A" hodnota Psy drevený rám0,050 (W / mK)
  • SGG SWISSPACER® "AD" (Advance) hodnota Psy drevený rám0,037 (W / mK)
  • SGG SWISSPACER® "V" hodnota Psy drevený rám0,030 (W / mK)
  • SGG SWISSPACER® "U" (Ultimate) hodnota Psy drevený rám0,029 (W / mK)

Vyrábané sú dva typy produktov - SGG SWISSPACER® Advance; SGG SWISSPACER® Ultimate

Najnovšie a najvýkonnejšie SGG SWISSPACER® Ultimate počas roka 2014 plne nahradil SGG SWISSPACER® V

Vyrábané v 17 farbách, v hrúbkach 8 - 27 mm

Prehľad

SGG SWISSPACER® je vyrábaný v troch variantoch, ktoré sa líšia použitou kovovou fóliou a tým aj v technických parametroch

  • SGG SWISSPACER® Advance (hliníková fólia)
  • SGG SWISSPACER® Ultimate (high-tech fólia)

Použitie

Medzisklené rámčeky SGG SWISSPACER® Advance a SGG SWISSPACER® Ultimate sú určené pre výrobu izolačných dvojskiel a trojskiel. Rámčeky sú odolné voči plynu a pare. Predstavujú jednoduché a finančne výhodné riešenie pre zlepšenie energetickej účinnosti okien a fasád

Výhody

Použitím dištančných rámčekov SGG SWISSPACER® dosiahneme vyšších teplôt na okraji skla. Tým sa výrazne znižuje riziko vytvárania kondenzátu a znižuje sa alebo sa úplne zabraňuje vytváraniu zdraviu škodlivých plesní na oknách. Vyššie teploty na okraji skla znamenajú súčasne aj zvýšenie tepelnej pohody v miestnosti a zaisťujú zdravé obytné klímu.
Najlepších hodnôt dosahuje rámik SGG SWISSPACER® Ultimate, ktorý je v súčasnej dobe najlepším dištančným rámikom na trhu a o viac ako 20% posunul hranice nastavenej SGG SWISSPACER V