Results

Ako odstrániť rosenie okien?

Častý problém v zime – ako odstrániť rosenie okien?

Aj moderné okná sa rosia, majitelia domov pozorujú výskyt zarosených okien najmä v chladných zimných mesiacoch. Tento nepríjemný jav môže mať hneď niekoľko dôvodov. Signalizujú zarosené sklá, že s oknom nie je niečo v poriadku, alebo ide len o „kozmetický problém“ okien, nad ktorým sa netreba pozastavovať? Ako sa roseniu okien vyhnúť a ako ho odstrániť?

Samotné rosenie skla vzniká vo chvíli, keď sa teplý a studený vzduch stretne s chladnejším povrchom – teda narazí na studené sklo. Zrážaním vlhkosti na chladnom povrchu vznikne kondenzát.

Studené však býva iba sklo, ktoré neizoluje dokonale. Z toho vyplýva, že vnútorný povrch skla sa najčastejšie rosí pri starých dvojsklách so zastaranými hliníkovými dištančnými rámikmi. Hliník dobre vedie teplo a napomáha vzniku tepelných mostov – miest, v ktorých dochádza k zvýšenému tepelnému toku, čo v praxi znamená, že nimi uniká tepelná energia. Tento jav sa často vyskytuje v prípade okien a balkónov v spojení dvoch materiálov s rozdielnymi vlastnosťami. 

Rosenie okna zvnútra

Aby ste mohli s kondenzáciou vodnej pary účinne bojovať, najskôr treba zistiť, kde vzniká. Okná sa môžu rosiť v troch rôznych miestach:

  • zvnútra
  • zvonka
  • v priestore medzi sklami

Na oknách s trojsklami sa kondenzát zvnútra za normálnych okolností nevytvára. Stáva sa to zriedka alebo pri extrémnych podmienkach, najmä ak je medzi sklenenými tabuľami použitý hliníkový alebo nerezový dištančný rámik. 

Riešením tohto problému môže byť výmena izolačného skla za také, ktoré má rámik z kompozitného plastu ako napríklad SWISSSPACER ULTIMATE.

Produkty SWISSSPACER s teplou hranou ponúkajú najlepšiu energetickú účinnosť, nepriehľadný a matný povrch a sú tou najlepšou voľbou na zníženie emisií CO2. 

„V našich sklách používame špičkovú švajčiarsku technológiu SWISSPACER ULTIMATE, ktorá oproti tradičným dištančným rámikom dosahuje trojnásobne lepšie výsledky v prestupe tepla“

Vysvetľuje obchodný manažér spoločnosti GLASSOLUTIONS, Rastislav Svečula. Vynikajúce izolačné vlastnosti okenných skiel s teplým okrajom potvrdzuje aj štúdia výskumného ústavu ift Rosenheim, podľa ktorej použitie dištančného rámika z kompozitného plastu znižuje úniky tepla v neizolovanom rodinnom dome až o 18 %. Preto je vysoko odporúčaná výmena okien na rodinnom dome.

dištančný rámik SWISSPACER ULTIMATE

Práve dištančný rámik je najrizikovejším prvkom pri rosení okien. V minulosti obľúbený hliník, používaný aj kvôli svojej nízkej cene, umožňuje prestup tepla medzi vonkajším a vnútorným prostredím, preto ho výrobcovia okien začali nahrádzať kompozitným plastom s nízkou tepelnou vodivosťou. Kovové rámiky sú tu s nami už dlho, podobne ako autá bez katalyzátorov či okná s jednoduchým zasklením. Doba a vývoj však nestoja, rovnako sa posúva aj toto odvetvie a zdokonaľujú sa komponenty pre zasklenia.

Moderný dištančný rámik a prínos pre hodnotu Psi

Hoci nie všetka konkurencia dokáže držať krok s vývojom, GLASSOLUTIONS svoje produkty neustále zlepšuje, aby sa zo sveta stalo lepšie miesto pre život. Moderný kompozitný materiál dištančného rámika je navyše potiahnutý tenkou plynotesnou a parotesnou fóliou, ktorá bráni vnikaniu vlhkosti do priestoru medzi sklenenými tabuľami. 

Hliníkové dištančné rámiky majú v porovnaní s modernými rámikmi najhoršie parametre, a to aj pri hodnote Psi (ψ). Označuje sa ňou lineárny súčiniteľ prechodu tepla cez dištančný rámik. Udáva prestup tepla cez okrajové tesnenie okien a vychádza z normy Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Táto hodnota umožňuje porovnať schopnosť dištančného rámika v izolačnom skle prerušiť tepelný most po obvode skla.

Čím je hodnota Psi nižšia, tým má rámik vyššiu schopnosť vytvárať tepelnú hranu a zamedzovať roseniu. Rámik SWISSPACER ULTIMATE, certifikovaný Inštitútom pasívnych domov v Darmstadte, má najlepší lineárny koeficient Psi na svete.

Pre predstavu, pri nerezovom dištančnom rámiku bude vonkajšia teplota, pri ktorej dôjde v dome ku kondenzácii -12 °C. V prípade rámika SWISSPACER Ultimate sa to isté udeje až pri -20 °C. Využitím technológie moderných rámikov s teplou hranou môže majiteľ rodinného domu so 16 oknami ušetriť počas 25 rokov 4,246 kWh vykurovacej energie a 1,530 kg emisií CO2. Táto hodnota sa zvyšuje o emisie CO2, ktoré sa vyprodukujú v procese výroby nerezového dištančného rámika. 

Typ rámika Vonkajšia teplota, pri ktorej dôjde v dome ku kondenzácii
 Nerezový dištančný rámik  -12 °C
 SWISSPACER Ultimate  -20 °C


Najčastejšou príčinou zarosených okien v interiéri je nesprávne vetranie a vyššia vlhkosť v interiéri.Vlhkosť v interiéri a vetranie v zime

Tá vzniká pri varení, sprchovaní, praní a sušení bielizne, ale aj dýchaním. Štvorčlenná rodina vyprodukuje priemerne 5 až 10 litrov vodnej pary denne. Príčinou vlhkosti v interiéri však môže byť aj samotná stavba, napríklad zle zrealizované detaily na novostavbách či zavlhnuté steny starých domov. Tepelná izolácia fasád, používanie parozábran, ako aj plastové okná znižujú prievzdušnosť stien a tým prirodzené vetranie, v dôsledku čoho dochádza k:

  • zvyšovaniu obsahu splodín dýchania
  • zvyšuje sa vlhkosť prostredia
  • následne aj počet mikroorganizmov. 
vlhkosť v interiéri a vetranie v zime

 

Optimálna vlhkosť vzduchu, aby nám nevysychali sliznice, je podľa odborníkov 35 a 60 %. Pri prekročení tejto hornej hranice sa až dvojnásobne zvyšuje množstvo mikroorganizmov vo vzduchu. Odporúčaná optimálna relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri (vyjadruje nasýtenie vodnými parami) sa pohybuje v rozmedzí 38 až 45 %. 

Rosný bod a rosenie okien

Čím je vzduch teplejší, tým dokáže absorbovať a udržať viac vodných pár než studený vzduch. Pre predstavu, meter kubický vzduchu teplého 30°C „vypije“ vyše 30 g vody. Pri teplote 1°C je to len 5 g vody. Keď vzduch dosiahne stupeň nasýtenia, skondenzuje na studenom povrchu na vodu a toto skvapalnenie vlhkosti môže časom narobiť „neplechu“ a byť živnou pôdou pre vznik plesní

Teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100 %), sa nazýva rosný bod. Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Rosný bod sa teda dá považovať za iné vyjadrenie absolútnej vlhkosti vzduchu.

Teplota rosného bodu v °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu (%)

Teplota vzduchu

v interiéri v °C

40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%
16°C 2,4 4,1 5,6 7,0 8,3 9,4 10,5 11,6 12,6 13,5
17°C 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5
18°C 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 15,4
19°C 5,1 6,8 8,4 9,8 11,0 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4
20°C 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4
21°C 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4
22°C 7,8 9,5 11,1 12,6 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4
23°C 8,7 10,4 12,0 13,5 15,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3
24°C 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3
25°C 10,5 12,3 13,9 15,3 16,7 18,0 19,2 20,3 21,3 22,3
26°C 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3
27°C 12,3 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3

Rosenie okna zvonku

Pri izolačných trojsklách môže byť problémom vonkajšia kondenzácia. Ranný kondenzát – námraza na izolačných sklách - neznamená závadu okien, skôr naopak. Je dôkazom kvality okien a dobrých tepelno-izolačných vlastností okna (na horšie izolujúcich sklách sa na vnútornom povrchu netvorí).

Vonkajšie exteriérové sklá majú výraznú schopnosť sálať teplo do okolia a kvôli tomu klesá na ich povrchu teplota najrýchlejšie. Akonáhle sa dostane pod rosný bod vzduchu, objaví sa kondenzát. Počas zimných nocí sa teplota vonkajších tabúľ dostane pod bod mrazu a kondenzát zamrzne. 

Rosenie okna vo vnútri izolačného skla

Kondenzát, ktorý sa objaví medzi jednotlivými tabuľami skla je známkou poruchy okna, pravdepodobne jeho netesnosti. Riešením tohto problému je výmena izolačného skla. Takýmto upgradom môžete vylepšiť aj vlastnosti staršieho okna s izolačnými dvojsklami, navyše bezprašne a pri bežnej prevádzke. Pracovník firmy vyberie staré dvojsklo, skontroluje tesnenie a vloží do rámu nové špeciálne zasklenie s vylepšenými technickými parametrami. Výsledkom bude odstránenie kondenzátu medzi sklami, v lete zase zníženie prehrievania. 

S výberom ideálneho typu variantu budúceho zasklenia proti roseniu pomôže aj prehľadná a intuitívna aplikácia Calumen.

12/13/2021 - 12:04
Project