Results

Ako vybrať okná do pasívneho domu?

Podľa legislatívy platnej od januára 2021 je možné získať stavebné povolenie len na dom s takmer nulovou spotrebou tepla na vykurovanie. Energetická trieda A0 je výsledkom sprísňovania noriem a súvisí s ochranou životného prostredia a so šetrením energií. Ako si vybrať vhodné okná do takéhoto energeticky efektívneho domu?

Všetky novostavby musia od tohto roka vyhovieť energetickej triede A0, v ktorej spotreba primárnej energie nesmie presiahnuť hodnotu 54 kWh/m2 za rok. Pasívne domy majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a ich súčasťou by mali byť kvalitné materiály a výrobky. V porovnaní so štandardným domom je v nich spotreba energie na vykurovanie až o 90 % nižšia.

Zvýšenú pozornosť treba venovať najmä výberu okien, pretože okno sa považuje z tepelnoizolačného hľadiska za najslabšie miesto obvodovej konštrukcie. Energetická účinnosť okien nie je definovaná iba ich tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale tiež solárnymi ziskami. Vyvážený pomer medzi týmito parametrami určuje energetickú účinnosť okna a súčasne zásadným spôsobom ovplyvňuje pohodu obyvateľov domu.

Požiadavky na okná pre pasívne domy

Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien do domu s takmer nulovou spotrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla. Nové okná by mali mať v zmysle novej normy hodnotu Uw ≤ 0,85 W/(m2.K). Tieto požiadavky platia pre okná s plochou aspoň 1,8 m2. Hoci otvorové výplne s menšou plochou nemusia spĺňať požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky normy.

Okná do nízkoenergetického domu

 

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce energetickú účinnosť okna patria:

  • prirodzené denné svetlo
  • tepelnoizolačné vlastnosti
  • solárne zisky

Teplo zo slnečných lúčov predstavuje bezplatný zdroj energie a ovplyvňuje komfort bývania. Okná v takomto dome majú byť navrhnuté tak, aby boli v maximálnej miere využité jedinečné vlastnosti skla. Výber rámu okna zďaleka nie je jediným parametrom, ktorý by sa mal brať do úvahy.

„Pri výbere si treba dávať pozor na viaceré parametre v spojitosti s konštrukciou okna, ale i v spojitosti s pripojovacou škárou a okolitou stavebnou konštrukciou. Požiadavky na okná, dvere a zasklené steny určuje projektant. Výrobca na základe požiadaviek projektanta zabezpečuje vlastnosti okien, dvier a zasklených stien. Ak sú okná, dvere a zasklené steny už vopred vyrobené, tak sa robí výber z ponúkaného už vyrobeného sortimentu. Inak povedané, dôležité je, aby pri definovaní parametrov okien bol už na začiatku aj projektant, respektíve dobre spracovaná projektová dokumentácia,“

upozorňuje Ing. Peter Snopko, tajomník SLOVENERGOokno, spoločnosti združujúcej výrobcov výplní stavebných otvorov.

Pozrite si v našom videu desatoro bodov pre optimalizáciu stavieb pre splnenie energetického certifikátu A0 a akú úlohu v ňom hrajú okná:

Výber vhodného typu zasklenia

Najväčšiu plochu okna tvorí zasklenie, preto vlastnosti skla zásadným spôsobom ovplyvňujú výsledné tepelnoizolačné hodnoty výrobku.

„Pre dosiahnutie požadovaných tepelných parametrov okna ako celku sú mimoriadne dôležité vlastnosti skla, rovnako je dôležité dať si pozor na typ dištančného rámika a nepoužívať zastarané hliníkové rámčeky,“

radí Rastislav Svečula zo spoločnosti Glassolutions.

Aj podľa P. Snopka je zasklenie neoddeliteľnou súčasťou návrhu celej konštrukcie už na začiatku a odporúča sa, aby technické podmienky návrhu skiel a priehľadných aj nepriehľadných výplní nad 5 m2 posúdil autorizovaný statik. Pri dvojsklách je najlepšia dosiahnuteľná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zasklenia Ug = 1,0 W/(m2.K), teda iba trojsklo môže dosiahnuť normou požadované hodnoty Ug = 0,6 až 0,8 W/(m2.K). Aj z tohto dôvodu sa v poslednom čase mimoriadne zvýšil záujem o izolačné trojsklá.

SGG CLIMATOP trojsklo

Inovatívne riešenie od Saint-Gobain

Odporúčané hodnoty možno dosiahnuť vďaka vhodnému typu skla. Ideálnym riešením pre pasívne domy sú izolačné sklá s novou generáciou nízko emisných povlakov ECLAZ od spoločnosti Saint-Gobain. Vďaka inovovanej technológii nanášania povlakov dosahujú izolačné sklá nadpriemerné tepelnoizolačné vlastnosti pri vysokej priepustnosti svetla.

„Sklo ECLAZ prináša nielen vysoký prestup svetla, ale aj vysoké solárne zisky, čiže teplo, ktoré nemusíte vyrábať ani zaň platiť. A to všetko je možné pri nízkej hodnote Ug,“

dopĺňa Michal Široký zo spoločnosti Saint-Gobain Building Glass. Špeciálne sklo pritom cenu okna výrazne neovplyvní – okno so sklom ECLAZ je len o približne tri percentá drahšie ako okno s bežným sklom. Koncovému používateľovi však zásadne pomôže zvýšiť štandard interiéru.

sklo ECLAZ

 

Porovnanie priepustnosti svetla klasického okna a okna so sklom ECLAZ, vďaka ktorému prenikne do miestnosti až o 11 % denného svetla navyše.

Okno so sklom ECLAZ

Povlak_ CLAZ plavené sklo

Sklá s inovatívnym povlakom ECLAZ majú štandardne hrúbku 4 alebo 6 mm a v prípade potreby sa táto technológia dá kombinovať aj s bezpečnostným sklom, zvukovoizolačným sklo alebo samočistiacim sklom.

CalumenLive

S výberom toho správneho zasklenia Vám pomôže naša prehľadná aplikácia CalumenLive

06/02/2021 - 12:19
Project