Results

Antikondezačné sklo

Vizuálny komfort prináša antikondenzačné sklo s povlakom SGG VIEWCLEAR na vonkajšej tabuli, ktorý výrazne obmedzuje tento nežiaduci jav.


Prehľad

ViewClear

Antikondenzačné sklo VIEWCLEAR®.