Results

Bezpečnostné okná a ochrana osôb a majetku

Bezpečnostné okná – ochrana osôb aj majetku pred zlodejmi

Pri bezpečných oknách treba myslieť nielen na bezpečnostné zasklenie, ale aj na kvalitné kovanie a uzamykateľnú bezpečnostnú kľučku. Takéto spojenie spoľahlivo zabezpečí domov i kanceláriu pred vlámaním, vandalizmom, dokonca aj proti priestrelu či výbuchu. 

Zabezpečenie okna proti vandalizmu a vlámaniu sa dosahuje pomocou bezpečnostného skla v spojení s kvalitným kovaním či bezpečnostnou uzamykateľnou kľučkou. Každý prvok, ktorým sa dá navýšiť bezpečnosť okien je vítaný.

Bezpečnostné sklo predstavuje efektívnu náhradu za často neestetické a na údržbu náročné ochranné systémy, akými sú mreže či ochranné fólie lepené dodatočne na sklo. 

Pri bezpečnostnom skle je dobré si definovať, či máme nároky len na pasívnu bezpečnosť zasklenia, alebo požadujeme aj aktívnu bezpečnosť:

 • Pasívna bezpečnosť človeka chráni pred zranením, ktoré môže spôsobiť sklo samotné
 • Aktívna bezpečnosť je oblasť, kde sa sklo stáva nositeľom bezpečnostných vlastností

Bezpečnostné sklá slúžiace k ochrane osôb sa vyrábajú rôznymi technikami, pričom najbežnejšiu sú kalené (tepelne tvrdené) a vrstvené bezpečnostné sklo

Kalené bezpečnostné sklo

Kalené sklo je základom pre interiérové riešenia, takéto sklá pre interiér sa rozdeľujú podľa druhu použitia a takisto v zmysle bezpečnostných predpisov. Proces kalenia spočíva v ohriatí skla na vysokú teplotu s následným rýchlym ochladením prúdom vzduchu. V priebehu niekoľkých sekúnd sa ochladí povrch skla, ale vnútorná časť zostáva teplá.

Kalené bezpečnostné sklo

 

Sklo tak získa nové zloženie vnútorného napätia a zvýši sa jeho mechanická pevnosť a odolnosť.

Proces však vyžaduje dostatočnú odbornosť a dá sa vykonať len so zodpovedajúcim typom pece v priemyselnej prevádzke. 

Ako prvý na svete začal túto metódu sériovo používať Henry Ford pri výrobe tepelne tvrdeného skla pre svoje automobily. Okolo roku 1960 našlo tepelne upravené sklo svoje uplatnenie aj v stavebnej architektúre. Táto úprava je nezvratným procesom, po ktorom sa už sklo nedá rezať, brúsiť ani vŕtať. Jediná možnosť jeho úpravy je pieskovanie

Proces tvrdenia skla v Saint-Gobain sa vyvíjal tak, aby boli splnené predovšetkým požiadavky na sklo vystavené veľkému mechanickému namáhaniu.

Povrchové tlakové napätie vytvára „škrupinu“, tvoriacu približne 20 % z celkovej hrúbky skla. Vďaka nej sa zvyšuje odolnosť skla a pri rozbití sa sklo rozsype na malé kúsky s tupými hranami – minimálne na 40 fragmentov v štvorci 50 x 50 mm. To výrazne znižuje riziko poranenia. Vyššia odolnosť voči mechanickému namáhaniu zaručuje až päťkrát vyššiu odolnosť voči nárazom i pevnosť v ohybe v porovnaní s obyčajným sklom rovnakej hrúbky. 

Tepelne tvrdené sklo sa najčastejšie používa v celosklených interiérových systémoch priečok a dverí, teda tam, kde nehrozí riziko prepadu po jeho rozbití. Vhodné je aj na miestach, kde je sklo kotvené bodovo cez otvory, prípadne kde hrozí riziko tepelného šoku. Bezpečnostné sklo zároveň odoláva vyššej teplote ako bežné plavené sklo. Pri jeho rozbití sa minimalizuje riziko porezania a preto je vhodné použiť ho pri väčších preskleniach v rodinných domoch s ohľadom na bezpečnosť detí.

Pre zníženie tepelného žiarenia v prípade vzniku požiaru bolo vyvinuté kalené sklo SGG CONTRAFLAM. Dosahuje odolnosť až EI90 (predstavuje efektívnu bariéru proti dymu, plameňom a toxickým plynom až po dobu 90 minút, vrátane redukcie tepelného žiarenia).

Môže byť použité vo:

 • vertikálnych konštrukciách serverovní
 • horizontálnych konštrukciách serverovní
 • únikových priestoroch
 • na protipožiarnej fasáde

Bezpečnostné vrstvené sklo

Druhá metóda, ktorou vzniká bezpečnostné sklo, spočíva v lepení a vrstvení skla. Medzi sklenené tabule sa vkladá špeciálna polyvinylbuteralová fólia (PVB), ktorá mu dodá pevnosť a pružnosť. Takéto sklo odoláva nárazu či úderu tupého alebo ostrého predmetu – nedôjde k jeho roztriešteniu. Hotový produkt sa označuje ako lepené bezpečnostné alebo vrstvené sklo. Štruktúra zloženia (počet fólií a sklených tabúľ) určuje úroveň bezpečnosti ochrany osôb i majetku. 

Vrstvené bezpečnostné sklo

 

Bezpečnostné sklo sa rozdeľuje do tried:

 • Trieda P1A – P2A: Medzi 2 sklami sa nachádzajú aspoň 2 PVB fólie. Toto riešenie poskytuje ochranu proti vandalizmu.
 • Trieda P3A – P4A: Medzi 2 sklami sa nachádzajú aspoň 4 PVB fólie. Takéto sklo poskytuje strednú úroveň ochrany a je podmienkou pre okná v triede RC 2. 
 • Trieda P5A: Medzi 2 sklami sa nachádza aspoň 6 PVB fólií. Takéto sklo poskytuje vysokú úroveň ochrany a je podmienkou pre okná v triede RC 3. 

PVB fólia ako pružná a priľnavá medzivrstva

Vrstvené sklo, na rozdiel do bežného skla, plní funkciu bezpečnosti osôb i majetku. PVB fólia je pružná vrstva vyznačujúca sa:

 • vysokou pevnosťou
 • pružnosťou
 • priľnavosťou.

Znamená to, že ak dôjde k rozbitiu skla, medzivrstva viaže úlomky, udrží obe tabule pri sebe a zabráni vytvoreniu otvoru, cez ktorý by mohli do objektu vojsť nepovolané osoby. 

Takéto sklo má aj neobmedzené množstvo možností pridania technických funkcií – medzi sklá sa dá vložiť aktívna fólia a podobne. Vznikne tak bezpečnostné tepelnizolačné sklo, protihlukové sklo a podobne. Stabilný materiál PVB fólie nemení svoje zafarbenie pri pôsobení prírodného ani umelého svetla v prípade zasklenia do izolačného skla. 

Vrstvené bezpečnostné sklá sú navrhnuté a zostavené tak, aby bolo možné osadiť ich aj na veľké plochy a minimalizovať tak viditeľné nosné a podkladové konštrukcie.

sGG STADIP PROTECT

 

Dajú sa použiť v:

 • rodinných domoch
 • budovách rôznych typov
 • zimných záhradach
 • svetlíkoch
 • obchodných priestoroch
 • výkladoch
 • zastávkach MHD

Príkladom aktívnej aj pasívnej bezpečnosti je lepené sklo SGG STAPID PROTECT, ktoré môže byť vyrobené zo skiel:

 • čírych
 • farebných
 • nízkoemisných
 • tvrdených
 • a podobne

S použitím špeciálnej akustickej fólie vznikne výrobok SGG STADIP SILENCE – bezpečnostné vrstvené sklo so zlepšenými akustickými vlastnosťami. Nezanedbateľný je aj vysoký stupeň ochrany pred UV žiarením – redukuje minimálne 98 % škodlivých ultrafialových lúčov, čím chráni nielen izbové rastliny, ale zabraňuje aj blednutiu farieb v miestnosti.

Čím viac bezpečnostných bodov, tým menšie šance pre zlodeja

Podľa dostupných štatistík, v rodinných domoch najčastejšie dochádza k vlámaniu cez terasové dvere (41 %), okná na prízemí (29 %) , vchodové dvere (12 %) a balkónové dvere (7 %). Zlodeji sa dnu dostanú vypáčením krídla okna (68 %), cez vyklopené okno (13 %), rozbitím okna (11 %) alebo cez otvorené okno (6 %). Štandardné celoobvodové kovanie, ktoré spája krídlo s rámom okna, je možné ľahko vypáčiť, pretože medzi rám a krídlo okna sa cez tesniaci profil dá pomerne ľahko zasunúť nástroj na vypáčenie. 

Štatistiky spôsobu vlámania v rodinných domochŠtatistiky spôsobu. vniknutia do príbytku

Výrobcovia okien majú preto vo svojich výrobných programoch aj kovania s bezpečnostnými prvkami.

Tie sú vybavené bezpečnostnými čapmi (používajú namiesto hladkých valčekov čapy s hlavičkou v tvare hríbika). Fungujú ako západky a bránia uvoľneniu či nadvihnutiu krídla.

Bezpečnosť kovaní rieši norma, ktorá kovania rozdeľuje do tried bezpečnosti na stupnici od 1 do 6 (RC 1 až RC 6). Definuje počet týchto bodov a ich umiestnenie po obvode okna. Čím viac bezpečnostných bodov, tým menšie šance pre zlodeja.

Bezpečnostné kovania pre okná rodinných domov sa pre slovenský trh vyrábajú najmä v stupnici RC 2 a RC 3.

Stupeň RC 2 je vhodný pre obytné zóny s vysokým rizikom vlámania a obchodné priestory. Podľa normy musí takéto okno odolať minimálne 3 minútam páčenia. Okná s takýmto kovaním je možné použiť takmer všade, kde sa stavebný otvor nachádza minimálne nad úrovňou výšky hlavy dospelého človeka. Ich sklená výplň je z bezpečnostného skla. V tejto triede musí mať okno bezpečnostné zasklenie podľa EN 356 P4A a musí byť vybavené okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm.  

Stupeň RC 3 je vyššou triedou pre stavebné okenné otvory nízko pri zemi a pre balkóny či terasy. Tieto okná s bezpečnostným presklením sú vhodné aj pre banky a obchodné priestory typu klenotníctvo. Odolajú minimálne 5 minútam páčenia. Okno v tejto triede musí mať bezpečnostné zasklenie podľa EN 356 P5A, okennú kľučku so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm a podložku proti odvŕtaniu.

Triedy RC 4 až RC 6 sa štandardne v rodinných alebo domoch nepoužívajú, pre zlodeja prestavujú prekážku 10 – 20 minút

Triedy bezpečnosti

Stupeň Implementácia Min odolnosť páčenia Zasklenie Vlastnosti Odolnosť
RC 2 Zóny s vysokým rizikom vlámania a obchodné priestory minimálne 3 minúty EN 356 P4A Okenná kľučka so zámkom alebo blokovacím tlačidlom 100 Nm
RC 3 Banky a obchodné priestory minimálne 5 minút EN 356 P4A Okenná kľučka so zámkom alebo blokovacím tlačidlom, podložka proti odvŕtaniu 100 nM
RC 4 - RC 6 Nezvyklé pre rodinné domy 10 - 20 minút      

Bezpečnostné body je nutné kombinovať s bezpečnostnou kľučkou s blokovacím tlačidlom alebo cylindrickou vložkou.

Uzamykateľná bezpečnostná kľučka ochráni nielen pred násilným vniknutím zvonku, ale slúži zároveň ako detská poistka.

Veľký dôraz treba klásť aj na zabudovanie okien do stavebného otvoru. Okenný preklad, ostenie aj parapet musia byť precízne vymurované až po rám. Dôležitá je fixácia okenného kovania do kovovej výstuhy v profile, čo bráni jeho vytrhnutiu

Okná je však možné chrániť aj elektronicky – magnetickými senzormi, ktoré sú súčasťou okenného kovania. Kovanie v ráme je vybavené malým spínačom, ktorý reaguje na blízkosť magnetického poľa, na kovaní okenného krídla sa umiestni permanentný magnet. Poplach vyvolá pohyb okennej kľučky alebo otváranie okna pri narušení objektu. Systém môže byť napojený na mobilný telefón.

S výberom ideálneho typu variantu budúceho zasklenia proti roseniu pomôže aj prehľadná a intuitívna aplikácia Calumen.

12/30/2021 - 09:02
Project