Results

SGG COOL-LITE SKN 183 a 183 II

To najlepšie z denného svetla v interiéri si užijete vďaka vysoko selektívnej protislnečnej ochrane s maximálnou svetelnou priepustnosťou.

SGG COOL-LITE SKN 183 a SGG COOL-LITE SKN 183 II sú najnovšie inovatívne tepelnoizolačné protislnečné sklá spoločnosti Saint-Gobain, ktoré vynikajú kombináciou efektívnej ochrany proti slnku s výnimočnou svetelnou priepustnosťou. Sú tiež zárukou skvelého energetického výkonu a neutrálneho vzhľadu s nízkou reflexiou.


Výhody
 • Svetelný komfort
 • Tepelný komfort
 • Úspora energie
 • Bezpečnosť
 • Estetika

Ďalšie vlastnosti
Protislnečné sklá SGG COOL-LITE

SGG COOL-LITE SKN 183 a kaliteľný variant SKN 183 II sú najnovšie inovatívne sklá s protislnečným povlakom od spoločnosti Saint-Gobain. Ponúkajú najvyššiu možnú svetelnú priepustnosť (TL) medzi protislnečnými sklami SGG COOL-LITE až 68% v prevedení izolačného trojskla. Ide o jediný produkt z produktovej línie SGG COOL-LITE, ktorý ponúka takú excelentnú svetelnú priepustnosť. 

V kombinácii s nízkym solárnym faktorom (g) 37% a dobrým energetickým výkonom Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla) vytvára príjemný obytný priestor pre pohodlie ľudí v interiéri a súčasne spĺňa požiadavky architektov na neutrálny vzhľad vďaka nízkej vonkajšej svetelnej reflexii 14% a vnútornej svetelnej reflexii 16%

Sklo s protislnečnou ochranou je skvelým spôsobom, ako bez nutnosti inštalácie žalúzií či externého tienenia zaistiť v interiéroch príjemnú klímu bez prehrievania. 


Kľúčové výhody
Odraz svetla pomocou protislnečných skiel  

Svetelný komfort

Sklo COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II ponúka to najlepšie z denného svetla vďaka svetelnej priepustnosti 68% (v dvojskle až 70%), čím vytvára príjemné pracovné prostredie zaliate svetlom, vylepšuje učebné podmienky študentov vo vzdelávacích zariadeniach, skracuje dobu rekonvalescencie pacientov alebo jednoducho zlepšuje pohodu a komfort v obytných priestoroch.

Tepelný komfort

Toto vysoko selektívne sklo s povlakom ponúka okrem protislnečnej ochrany aj skvelú tepelnú izoláciu. Veľmi efektívna protislnečná ochrana súčasne výrazne obmedzuje prehrievanie interiérov v letných mesiacoch.

Úspora energie

Sklo COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II ponúka tiež veľmi účinnú tepelnú izoláciu s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla). Zároveň nízky solárny faktor a perfektná svetelná priestupnosť umožňuje obmedziť na minimum činnosť systémov pre vykurovanie, klimatizáciu a umelé osvetlenie – tým vzniká priestor pre úsporu nákladov na energie a súčasne aj zníženie emisií CO2.

Bezpečnosť

Kalený a tepelne spevnený variant SGG COOL-LITE SKN 183 II pomáha chrániť sklo pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pre použitie na fasádach a strešných zaskleniach, znižuje riziko poškodenia v dôsledku tepelného pnutia.

Variant SGG COOL-LITE STADIP SKN 183 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku.

Estetika

Sklenené fasády z tohto extrémne transparentného skla s nízkou reflexiou vyzerajú zvonku veľmi neutrálne. Interiéry zaplavia dostatkom prirodzeného denného svetla a vytvoria tak prostredie s verným zobrazením farieb.


Možnosti použitia
SGG COOL-LITE SKN 183

 

SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II – špeciálne povlaky na ochranu proti slnečnému žiareniu s maximálnou svetelnou priepustnosťou sú vhodné pre použitie na fasády, výkladné skrine a okná v komerčných aj obytných budovách – všade tam, kde je v interiéroch potrebné vytvoriť užívateľsky príjemné prostredie bez letného prehrievania, zaliate veľkým množstvom denného svetla. To pozitívne ovplyvňuje psychickú pohodu osôb v interiéroch, neskresľuje optické vnímanie farieb a umožňuje úsporu energií za umelé osvetlenie a klimatizáciu.

V tepelne tvrdenom bezpečnostnom variante SGG COOL-LITE SKN 183 II sú sklá vhodné aj pre aplikácie vyžadujúce bezpečnostné sklo vrátane stropného zasklenia. 

Najčastejšie sa používajú na protislnečné zasklenie pre:

 • školy
 • nemocnice 
 • kancelárie
 • obytné domy a byty
 • fasády komerčných budov a výkladné skrine
 • aplikácie, kde sa vyžaduje farebne neutrálne bezpečnostné sklo s protislnečnou ochranou a optimálnymi hodnotami prestupu tepla a svetla

Kombinácia skiel

Kombináciou rôznych typov skla so špecifickými vlastnosťami v rámci okna s dvojsklom alebo trojsklom je možné v interiéroch dosiahnuť maximálny užívateľský komfort. Tieto kombinácie umožňujú spájať v jednom okne rôzne benefity skiel a povlakov a prispôsobiť vlastnosti okien či sklenených plôch rôznym podmienkam – orientácii miestností podľa svetových strán, požiadavkám na bezpečnosť alebo ochranu proti hluku.

Možnosti kombinácie:


Praktické informácie

Ponúkaný sortiment

SGG COOL-LITE SKN 183 sa vyrábajú v rozmere 3210 mm × 6000 mm, v hrúbkach 4, 6 a 8 mm (od 3 do 10 mm je k dispozícii na požiadanie). Na objednávku je možná dodávka skla aj v upravených rozmeroch. 

SGG COOL-LITE SKN 183 II sa vyrábajú v rozmere 3210 mm × 6000 mm, v hrúbkach 6, 8 a 10 mm (od 4 do 12 mm je k dispozícii na požiadanie). Na objednávku je možná dodávka skla aj v nadrozmeroch od > 6 m do 18 m.

Funkčné protislnečné povlaky SGG COOL-LITE SKN 183 a 183 II sa bežne aplikujú na sklo SGG PLANICLEAR a na vyžiadanie zákazníka aj na sklo SGG DIAMANT.

Bezpečnostný variant SGG COOL-LITE STADIP SKN je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm až 8,8 mm, s hrubšími laminátmi je dostupný na požiadanie.

Variant SGG COOL-LITE SKN 183 II je vhodný pre tepelné tvrdenie a preto je možné spracovávať ho do bezpečnostného skla SGG SECURIT, ktoré znižuje riziko mechanického poškodenia aj porušenia teplotným šokom a vyhovuje požiadavkám stavebných noriem a predpisov. SGG COOL-LITE SKN 183 a SGG COOL-LITE SKN 183 II v tvrdenej/tepelne spevnenej forme je možné použiť v rámci jednej fasády vedľa seba.

Variant SGG COOL-LITE STADIP SKN 183 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku.

Označenie CE  

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.


Produktový rad

Produktová línia SGG COOL-LITE SKN 

 • SGG COOL-LITE SKN 165 a SKN 165 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 55 %, hodnota g 31 %
 • SGG COOL-LITE SKN 176 a SKN 176 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 64 %, hodnota g 34 %
 • SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II  – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 68 %, hodnota g 37 %

Ďalšie súvisiace produkty


Technické špecifikácie

SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II je sklo s hodnotou Ug 0,5 W/m2K (súčiniteľ tepelného prestupu skla), svetelnou priepustnosťou (TL) 68 %, hodnotou solárneho zisku (g) 37 %, vonkajšou svetelnou reflexiou 14 % a vnútornou svetelnou reflexiou 16 %

Uvedené parametre platia pre izolačné trojsklo CLIMATOP 6/18/4/18/4 mm na skle SGG PLANICLEAR – s povlakom SGG COOL-LITE SKN 183 alebo SKN 183 II na pozícii 2, pri použití rámikov širokých 18 mm s výplňami medzipriestorov z 90 % Argónu.

SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II je možné rezať, vŕtať, tepelne tvrdiť (SKN 183 II), lepiť do VSG a opracovávať ako tradičný float.

Aby mohlo zasklenie s použitím povlaku SGG COOL-LITE SKN 183 II ponúknuť vyššie uvedené parametre a estetické vlastnosti, je nutné aby sklo bolo: 

 • tepelne tvrdené (kompatibilné s tepelným Heat Soak testom) – platí iba pre variant COOL-LITE SKN 183 II
 • umiestnené do izolačného zasklenia
 • použité na pozícii 2 (vo vnútri izolačného trojskla)
   

Calumen

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálnu kombináciu do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Je intuitívna a zadarmo.

Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteľoch prestupu tepla, nepriezvučnosti a bezpečnostnej triede. Túto aplikáciu ocení aj váš architekt či dodávateľ okien.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Páči sa Vám tento produkt?