Results

Hluk z ulice a protihlukové okná

Hluk z ulice – ako ho znížiť vďaka správne zvoleným oknám?

Mnoho dnešných domácností je vystavených negatívnym vplyvom hluku, ktorý preniká z exteriéru do interiéru a tento stav väčšina vníma ako nepríjemnú vec, s ktorou nemožno nič robiť. Pritom existuje veľa spôsobov, ako vylepšiť akustiku interiéru. Jedným z nich je aj výber zasklenia.

Ako hluk zvykneme označovať každý zvuk rušivého charakteru. Nielenže je nežiadúci, ale aj škodlivý. Pôsobí na psychickú kondíciu a môže vyvolať:

  • poruchy spánku
  • únavu, mrzutosť
  • zhoršenie pamäti
  • stres
  • agresivitu
  • dokonca aj depresiu.

Dlhodobé vystavovanie sa nadmernému hluku zvyšuje krvný tlak, riziko infarktu, zhoršuje imunitu a v neposlednom rade spôsobuje aj zhoršenie sluchu (nadmerný hluk na pracoviskách presahujúci 85 dB dokáže spôsobiť postupnú stratu sluchu). 

Úroveň hluku v mestách a obciach je regulovaná, hlukový limit pre obytné územie cez deň prestavuje úroveň 50 dB, v noci je znížený na 45 dB. Najčastejším zdrojom obťažujúceho hluku bývajú technologické prevádzky zariadení, vyťaženosť komunikačných ťahov a blízkosť dopravných koridorov, ale aj prevádzky podnikov. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že až 40 % obyvateľov EÚ je vystavených hluku z dopravy na úrovni viac ako 55 dB.

K najhlučnejším mestám Európy patrí napríklad aj Bratislava, v ktorej bola na hlavných dopravných ťahoch nameraná výška hluku až 80 dB. 

Akustická pohoda v interiéri

Najjednoduchším protihlukovým opatrením, na ktoré by sme mali vo svojom byte či dome myslieť, je ako vybrať plastové okná. Požadované hodnoty zvukovej izolácie pre deliace konštrukcie medzi miestnosťami v budovách a na zvukovú izoláciu obvodových plášťov budov (vrátane okien a dverí) u nás stanovuje norma o akustike STN 73 0532

okná na fasádu

 

Pre obytné miestnosti, ale aj škôlky a domovy dôchodcov norma stanovuje ako prípustné hodnoty počas dňa hluk z vonkajšieho prostredia 40 dB a v noci 30 dB. Pre predstavu, šum lístia dosahuje limitnú hodnotu 20 dB, bežný pouličný hluk 50 dB a kosačka na trávu 60 dB. V rámci obvodových stien predstavuje okno akusticky najslabší element a preto je dôležité venovať mu vyššiu pozornosť v porovnaní s ostatnými prvkami obvodových stien. 

Z hľadiska vnímania hluku je dôležité vedieť, že ľudské ucho nepočuje všetky frekvencie rovnako silno. Najlepšie počujeme zvuky v rozmedzí 1 000 až 5 000 Hz, tieto zvuky počujeme, aj keď sú tiché (30 dB) či zo vzdialeného zdroja, napríklad detský plač. Od úrovne 55 dB nám môžu pripadať intenzívne, ba až nepríjemné. Na druhej strane, naštartovaný osmivalec pri 100 Hz vnímame ako tichý, aj keď jeho hlasitosť presahuje 65 dB. Na tieto princípy treba myslieť aj pri voľbe vhodného okna. Niekomu stačí pri výbere okna odfiltrovať len hovorené slovo z pokojnej ulice, iná hodnota bude potrebná pre dom v blízkosti železničnej stanice alebo letiska.

Bežné hladiny zvuku

Hladiny zvuku dB
Šum lístia 20 dB
Bežný pouličný hluk  50 dB
Hlukový limit pre obytné územie v noci 45 dB
Hlukový limit pre obytné územie cez deň 50 dB
Kosačka na trávu 60 dB
Zvuk, ktorý dokáže spôsobiť postupnú stratu sluchu 85 db+
PVB fólia Tlmenie akustického hluku až o niekoľko decibelov

Plastové okno a hluk

Miera izolácie okna proti hluku sa vyjadruje indexom zvukovej nepriezvučnosti (Rw), ktorý platí presne pre frekvenciu 1 000 Hz. Čím je hodnota Rw vyššia, tým lepšie okno izoluje. Štandardná základná hodnota pre plastové okná je približne Rw= 32 dB. Na hodnotu Rw nemajú vplyv tepelné tvrdenie (kalenie), povlak, argón ani pozícia skiel (exteriérové a interiérové tabule sa môžu zamieňať). Sklo je ťažký materiál s rovným povrchom, takže zvuk odráža veľmi dobre.

Pokiaľ je však sklo tenké, akustická vlna ho dokáže rozkmitať. Preto vo všeobecnosti platí, že čím hrubšie sklo, tým viac zvuku odrazí. 

V plastových oknách vonkajšie sklo zvukové vlny sčasti pohltí, sčasti ním prejdú na druhú stranu do interiéru. V dištančnej komore medzi sklami sa však vďaka plynu zvuk šíri inou rýchlosťou. Vlnenie sa vstupom do plynu spomalí a pri zabrzdení rozvibruje sklo, z ktorého vystupuje. Pri širšej komore sú vibrácie skiel menej synchronizované a zvuk je lepšie utlmený. Pokiaľ je komora malá, obe tabule vibrujú rovnako.

Porovnanie akustických vlastností skiel

hluk pri jednoduchých skláchhluk pri izolačných skláchjluk pri vrstvených sklách

 

Ako funguje protihlukové okno

Akustické vlastnosti zasklení sa menia v závislosti od zdroja hluku, použitého systému zasklenia, rozmeroch zasklenia a vzduchotesnosti systému. Zvukovo-izolačné vlastnosti okna je možné zvýšiť napríklad použitím hrubšieho skla a kombinovaním tabúľ s rozdielnou hrúbkou, použitím špeciálneho vrstveného skla, zväčšením šírky dištančných rámikov alebo voľbou trojitého celoobvodového tesnenia. Navyše, ruchy ulice pomáha tlmiť aj tieniaca technika okna

hluk pri fasádnych sklách

 

Niektoré riešenia ako hrubšie sklo alebo širšia komora si však vyžadujú aj širší rám a tým pádom väčšiu stavebnú hĺbku okna. Na akustickú pohodu je preto potrebné myslieť čím najskôr, ideálne už v počiatočnej fáze projektovania domu alebo rekonštrukcie. V budúcnosti môže tento „detail“ výrazným spôsobom ovplyvniť celkový komfort spojený s bývaním. Pokiaľ sa požiadavka na odhlučnenie rieši dodatočne, často na ideálne riešenie už nie je priestor. 

Aby bolo možné okno po všetkých stránkach dobre „vyladiť“, je potrebné stanoviť na začiatku index vzduchovej nepriezvučnosti.

 

Viete aký je rozdiel medzi bežným a lepeným sklom určeným pre akustické riešenia?

Okno však musí musí spĺňať požiadavky aj na ochranu pred prehrievaním interiéru, zaisťovať bezpečnosť a presvetľovať interiér. Účinná ochrana proti hluku spočíva v optimálnej kombinácii skiel a zodpovedajúceho rámu. Pri dvojsklách sa lepšie akustické parametre dosahujú asymetrickým zložením, teda rôznymi hrúbkami skiel. Dnes rozšírený typ zasklenia trojsklom má oproti dvojsklu už sám o sebe lepšie akustické vlastnosti. 

Hluk z ulice zníži aj protihluková fólia v skle SGG STADIP SILENCE

Ešte výraznejšie zlepšenie akustických vlastností nastáva pri použití vrstveného skla s akustickou PVB fóliou SGG STADIP SILENCE.

Využitie všetkých princípov dovoľuje pri izolačných sklách dosiahnuť hodnoty akustickej izolácie, ktoré zodpovedajú systémom s desaťnásobne vyššou hmotnosťou. Vzhľadom k požadovaným funkciám bezpečnostného vrstveného skla SGG STADIP SILENCE a z toho vyplývajúcej kombinácie sa medzi jednotlivé sklá vkladajú PVB fólie. Stlačené vrstvy skla sa potom vkladajú do tlakovej komory, kde sa sklo s medzivrstvami vplyvom tepla a tlaku trvale spája do jedného celku s veľkou pevnosťou a vysokou priehľadnosťou bez vizuálnej deformácie. 

účinnosť SGG STADIP SILENCE v jednotke s dvojitým zasklením

 

Táto PVB fólia pôsobí ako tlmič medzi tabuľami skla tým, že zabraňuje vibráciám a odstraňuje problém kritickej frekvencie. Tým sa dosiahne efekt tlmenia akustického hluku až o niekoľko decibelov. Toto špeciálne sklo je určené tak do exteriéru ako aj interiéru, pre použitie v rámci komerčných alebo nekomerčných objektov a budov.  

Ľudské ucho nereaguje na hladinu hluku lineárne. Pre zlepšenie akustickej izolácie to znamená, že rozdiel 1 dB ani nevnímame, rozdiel 10 dB však už zodpovedá zníženiu hladiny hlasitosti o polovicu. Správne naprojektované komfortné bývanie ponúka zvukovú nepriezvučnosť stien a stropov oveľa viac, ako sú bežné štandardy. Pre elimináciu hluku z vonkajšieho prostredia sú dôležité nielen správne zvolené protihlukové okná, ktoré zaručia nepriezvučnosť, ale aj iné riešenia, ktoré výrazne zvyšujú celkové akustické účinky:

  • zvuk pohlcujúce materiály
  • odhlučnené steny
  • akusticky izolujúca výplň priečok
  • akustické riešenia pre podlahy.

S výberom ideálneho typu protihlukového okna vám pomôže aj prehľadná a intuitívna aplikácia Calumen.

Hodnoty zvukovej izolácie (jednosklo)

Rw v dB C Ctr Typ Hrúbka
35 0 -3 SGG STADIP SILENCE 6.4 6mm
37 -1 -3 SGG STADIP SILENCE 8.4 8mm
38 -1 -3 SGG STADIP SILENCE 10.4 10mm
39 0 -2 SGG STADIP SILENCE 12.8 13mm
40 -1 -3 SGG STADIP SILENCE 14.8 15mm
41 0 -3 SGG STADIP SILENCE 16.8 17mm
42 0 -2 SGG STADIP SILENCE 20.4 20mm
45 -1 -3 SGG STADIP SILENCE 25.5 26mm

* Adaptačný činiteľ C zohľadňuje hluk v stredných až vysokých kmitočtoch a Ctr hluk v nízkych kmitočtoch. 

 

Pokiaľ vás zaujíma problematika akustiky a možné riešenia hluku, pozrite si video s odborníkmi z tohto odvetvia

12/12/2021 - 09:06
Project