Results

Izolačné sklá pre okno a fasádu

Komplexná ponuka kvalitných skiel pre okenné otvory a fasádu.

Najaktuálnejšou požiadavkou na okná je energetická úspornosť, zasklenia majú výrazný vplyv na spotrebu energie. Sklo zaberá až 85% plochy okna, preto od neho logicky závisia vlastnosti okna. Pozrite si našu ponuku skiel pre okná a fasády a vyberte si sklo s požadovanou vlastnosťou.

Izolačné sklo je multifunkčný stavebný prvok, ktorý okrem základných vlastností ako prestup svetla do interiéru a zabránenie úniku tepla môže plniť aj špeciálne požiadavky na akustiku, bezpečnosť, protipožiarnu ochranu, ochranu pred prehrievaním interiéru či antikondenzačné vlastnosti. A to všetko v jednom produkte. 

S návrhom správnej skladby zasklenia vám pomôže náš softvér Calumen.


Prehľad možností