Results

Konferencia Ticho, prosím!

„Ticho, prosím!“

Konferencia Saint-Gobain fórum o Akustike je zaradená do systému Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov za 5 kreditov.  

Skupina Saint-Gobain, globálny líder na trhoch udržateľného bývania, poriada v nadväznosti na tradíciu seminárov v Českej republike prvý ročník odborných seminárov pre architektov, projektantov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve. Semináre budú zamerané na problematiku akustiky. Táto téma bude získavať na aktuálnosti a Saint-Gobain so svojimi výrobkami už teraz ponúka nespočetné množstvo komplexných riešení. 

Jednotlivé témy seminárov vychádzajú zo stavebnej a projektovej praxe a sú podložené dlhoročnými skúsenosťami z výskumu, vývoja, projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Účastníkom program ponúkne široký pohľad do problémov akustiky a ich praktického riešenia. Zblízka sa pozrie na akustiku z pohľadu projektanta, ale tiež konkrétnych konštrukcií a typov použitých stavebných materiálov. 

Problematiku akustiky a ich praktického riešenia prednesú zástupcovia spoločností  Rigips,  Isover,  Weber,  Ecophon a  Glassolutions Nitrasklo. 

Na Saint-Gobain fóre zameranom na problematiku akustiky odborne spolupracujú Prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. a  Ing. Dušan Dlhý, PhD.

Obaja pôsobia na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave. 

Rovnako sú obaja členmi Slovenskej akustickej spoločnosti, založenej v roku 2012 viacerými odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou merania, znižovania a hodnotenia zvuku a vibrácií. 


Termíny konania fóra:

 

27. septembra 2016 v Košiciach

30. septembra 2016 v Bratislave

 

Viac informácií o Saint-Gobain fóre.

08/01/2017 - 13:26
Corporate