Results

Okná od Glassolutions aj po 20 rokoch ako nové

Investori častokrát spochybňujú tepelnoizolačné vlastnosti skla, keďže sa obávajú, že po rokoch výrazne stratia na svojej kvalite. Starnutím okien je možné, že percento inertného plynu v izolačných sklách klesne, a tým sa zmení aj hodnota súčiniteľa prechodu tepla (Ug). O to viac nás teší výsledok posudzovania spoločnosťou MOBILab, ktorá zisťovala percentá obsahu argónu v izolačných sklách na budove VÚB (Bratislava - Mlynské Nivy), ktoré vyrobila spoločnosť Glassolutions ( v tom čase Nitrasklo) pred 20 rokmi. Z meraní vyplynula veľmi dobrá zhoda nameraného súčiniteľa prechodu tepla (Ug) s koncentráciou argónu. Pre meraný typ skla je podľa STN  EN 673 vypočítaná hodnota 1,3 W/ (m2.K). Podmienkou tejto hodnoty je koncentrácia argónu minimálne 90 +- 5%. Okrem toho, že merania potvrdili tieto hodnoty, podľa ISO 9869-1: 2014 bola zistená hodnota u prvého skla 1,1 W/ (m2.K) a u druhého 1,2 W/ (m2.K).

Glassolutions má dlhoročne zabezpečený cudzí dozor na zmluvnom základe, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou vnútropodnikovej kontroly všetkých významných výrobcov izolačných skiel. Vykonávajú ju renomované organizácie, ktoré sú vybavené vlastnými laboratóriami a špičkovými profesionálmi v danej oblasti ako aj v manažérstve systémov kvality. Cudzí dozor je zárukou predovšetkým pre investora.

Pre viac informácií o článku kliknite na Dom a byt 1/2017

12/15/2017 - 08:01
Project