Results

Saint-Gobain sa stal najväčším poskytovateľom produktov EPD so sklom

Saint-Gobain Building Glass Europe vydalo pre Glasstec 18 overených enviromentálnych deklarácií výrobkov (Environmental Product Declarations =EPD), ktorým pokrýva celý svoj sortiment a viac ako 165 rôznych konfigurácií zasklenia. Ide o najvyšší počet EPD navrhnutých výrobcom skla a jeho spracovateľom na trhu.

Tieto vyhlásenia podrobne opisujú environmentálnu stopu zasklenia, od ťažby surovín až po jeho odvoz zo závodu. Takéto informácie sú nevyhnutné pre posúdenie ekologického vplyvu na úrovni stavby a čo najväčšie prispôsobenie návrhu budovy, aby sa minimalizovala jeho globálna stopa. Dnes je to jedna z kľúčových požiadaviek pre schémy označovania zelených budov, akými sú napríklad LEED v4, BREEAM, HQE, DGNB, najmä ak boli EPD overované treťou stranou, čím sa zabezpečila kvalita a spoľahlivosť údajov.

V súlade so svojou ambíciou stať sa lídrom a kľúčovým partnerom pre trvalo udržateľnú výstavbu, spoločnosť Saint-Gobain pracovala na ponuke širokého portfólia EPD pre svojich zákazníkov. Dnes s 18 overenými EPD, čo je najvyšší počet na trhu, Saint-Gobain pokrýva viac ako 165 konfigurácií zasklenia. A navyše : v prípade žiadosti o konfiguráciu môže tím spoločnosti Saint-Gobain poskytnúť príslušne overené EPD priamo zákazníkovi.

"Naším poslaním je poskytovať vysoko výkonné sklenené riešenia, ktoré pomáhajú vytvárať skvelé miesta na bývanie a zlepšujú každodenný život pri zachovaní budúcnosti všetkých. Posudzovanie a zlepšovanie environmentálnej stopy našich výrobkov je plne súčasťou," hovorí Jean-Marie Vaissaire, generálny riaditeľ spoločnosti Saint-Gobain Building Glass Europe.

Tieto EPD sú k dispozícii na vyžiadanie od predajných tímov spoločnosti Saint-Gobain Building Glass Europe. EPD sú k dispozícii aj  na internetovej stránke systému EPD www.environdec.com.

Saint-Gobain týmto prejavuje jasné vedenie v oblasti trvalo udržateľnej výstavby a transparentnosti výrobkov. Toto je jeden z kľúčových pilierov programu "Glass Forever", ktorý je programom trvalej udržateľnosti.

08/01/2017 - 13:45
Project