Results

Vynovené pracovné prostredie s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť

Glassolutions sa neustále venuje zavadzaniu WCM projektov v podobe tímovej spolupráce a pokladá WCM za hlavný pilier a kameň úspechu na našom náročnom trhu.

WCM nie je iba jeden človek, alebo jedno oddelenie, ale sme to my všetci a všetky oddelenia ako jeden veľký spoločný tím, preto považujeme „WCM ako cestu ako sa stať úspešným.. Nič nie je dokonalé avšak zlepšiť môžeme všetko.. Musíme byť šikovní..“   

Pomocou tejto myšlienky a WCM nástrojov a metód sa snažíme odlišovať od konkurencie a budujeme silnú, stabilnú a prosperujúcu spoločnosť, preto dbáme aj na vyhovujúce pracovné prostredie, ktoré výrazne znižuje riziká spojené s úrazmi, ako aj zvyšuje produktivitu práce. Investícia do tejto oblasti v podobe nielen finančných prostriedkov, ale aj času, je nemalá.  Napriek tomu sa Glassolutions rozhodlo urobiť niekoľko výrazných zmien vo výrobe, ako aj školiacej miestnosti:

  • Implementovanie 5S – pre nás znamená 5 základných krokov (separovať, systematizovať, stále čistiť, štandardizovať a mať sebadisciplínu) ako si zlepšiť vlastné pracovné prostredie, aby bolo bezpečné a vyhovujúce našej práci. To znamená:
    • Bezpečnosť (nové OOPP, Automat na OOPP, LOTO program, zabezpečenie skiel pri manipulácii tzv.-hokejky, štandardy SG a iné..)
    • Produktivita (optimálne rozmiestnenie strojov a zariadení, OEE merania, vizuálny manažment a iné)
    • Kvalita - lepšie uskladnenie našich vstupných materiálov (uzatvorené boxy – prevencia voči prachu, PC boxy), „floor management – kde čo ma stáť“, pracovné štandardizované stoly, vypratanie nepotrebných zariadení (stará kaliaca pec) a tzv. quality points – stanice kde vykonávame medzioperačnú kontrolu kvality a iné..
  • Zavedenie filozofie KAIZEN (neustáleho zlepšovania procesov) pomocou Kaizenu sme vtiahli našich ľudí, aby si zlepšili, zrýchlili, uľahčili a neposlednom rade aj zabezpečili svoje vlastné pracovné prostredie, ako napríklad: praktické uskladnenie pracovných pomôcok na výstupe a vstupe do kaliacej pece, premiestnenie úpravy vody za kaličku - čím sme získali viac priestoru na manipuláciu so sklom...
  • Školiaca miestnosť nadobudla novú tvár, ktorá chartou EHS pripomína, že bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Zdobia ju tiež naše najlepšie referencie, WCM panel a nástenka s KPI.
06/26/2017 - 11:51
Corporate