Results

SGG COOL-LITE SKN 165 a 165 II

SGG COOL-LITE SKN 165 a 165 II sú energeticky účinné protislnečné sklá s vynikajúcou svetelnou priepustnosťou a tepelnoizolačnými vlastnosťami.

SGG COOL-LITE SKN 165 a kaliteľný variant SGG COOL-LITE SKN 165 II sú sklá s veľmi účinnou ochranou proti slnečnému žiareniu. V kombinácii s farebnou neutralitou, vysokou svetelnou priepustnosťou a pokročilými tepelnoizolačnými vlastnosťami poskytujú v každom ročnom období vysoký užívateľský komfort v podobe príjemnej klímy a dostatku denného svetla v obytných aj komerčných budovách.

Poskytuje optimálnu energetickú účinnosť pri použití na fasády aj stropné zasklenie.


Výhody
Výhody SGG Cool-lite SKN 165
 • Letný komfort
 • Úspora energie
 • Bezpečnosť
 • Estetika

Ďalšie vlastnosti
Vlastnosti SGG Cool-lite SKN 165

SGG COOL-LITE SKN 165 je farebne neutrálne protislnečné a tepelnoizolačné sklo s vynikajúcou svetelnou priepustnosťou. Kombináciu vynikajúcej solárnej regulácie s tepelnoizolačnými vlastnosťami skla zaisťujú vysoko výkonné povlaky nanášané na číre plavené sklo SGG PLANICLEAR metódou katódového rozprašovania vo vákuu v magnetronovej linke. Pre dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti musí byť povlak SGG COOL-LITE pri osadení do izolačného skla vždy umiestnený na pozíciu 2.

SGG COOL-LITE SKN 165 II je variant určený pre kalenie a tepelné spevnenie, ktoré zaskleniu poskytuje bezpečnostné vlastnosti. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pri použití v oknách, fasádach či strešných zaskleniach, znižuje riziko tepelného pnutia a zaisťuje odolnosť aj proti krupobitiu.

SGG COOL-LITE SKN 165 bez tepelnej úpravy a SGG COOL-LITE SKN 165 II v tvrdenej či tepelne spevnenej forme sú navrhnuté na použitie vedľa seba v rámci tej istej fasády.


Kľúčové výhody
Kľúčové výhody SGG Cool-lite SKN 165

 

Letný komfort

Znížením prehrievania je možné vytvoriť komfortnejšiu klímu v interiéroch bez potreby nákladnej klimatizácie aj v letných mesiacoch. Zároveň nedochádza k nadmerným tepelným stratám.

Úspora energie

Optimálnu energetickú účinnosť zaisťuje kombinácia vynikajúcej solárnej regulácie s tepelnoizolačnými vlastnosťami. 
Veľmi nízka hodnota g (celkový činiteľ prestupu slnečnej energie – solárny faktor) redukuje ohrievanie interiéru v porovnaní so štandardným tepelnoizolačným sklom minimálne o 5 °C (v závislosti od spôsobu výstavby, ventilácie, vnútornej tepelnej náročnosti atď.) znižuje náklady na klimatizáciu predovšetkým u komerčných objektov. 

Vynikajúca hodnota Ug (súčiniteľ prestupu tepla) garantuje veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia a tým znižuje náklady na vykurovanie a emisie CO2

Vysoká priepustnosť svetla poskytuje interiéru dostatok prirodzeného denného svetla počas všetkých ročných období, takže umožňuje aj úsporu energie za umelé osvetlenie.

Bezpečnosť

Kalený a tepelne spevnený variant SGG COOL-LITE SKN 165 II pomáha chrániť pred náhodným a úmyselným mechanickým poškodením. Spĺňa bezpečnostné požiadavky pri použití v oknách, fasádach či strešných zaskleniach, znižuje riziko tepelného pnutia a zaisťuje odolnosť aj proti krupobitiu. 

Variant SGG COOL-LITE STADIP SKN 165 pridáva zaskleniu schopnosť ochrany proti hluku.

Estetický vzhľad budovy

Farebne neutrálny vzhľad z vonkajšieho i vnútorného pohľadu ponúka riešenie aj pre pamiatkovo chránené objekty. Nie je nutné používať predokenné žalúzie či rolety, takže dochádza k úspore nákladov na ich inštaláciu a čistenie.


Možnosti použitia
Fasádne sklo SGG Cool-lite SKN 165

 

Sklo bez tepelnej úpravy SGG COOL-LITE SKN 165 alebo tvrdené sklo SGG COOL-LITE SKN 165 II ponúka široké možnosti použitia v obytných aj verejných budovách. Najčastejšie sa používa ako riešenie pre:

 • celosklenené fasády
 • strešné zasklenie
 • zasklenie výkladných skríň a autosalónov
 • fasádne panely a dvojité fasády, pri ktorých má byť aj vo vrstvenom skle zaistená neutrálna protislnečná ochrana
 • všetky aplikácie, kde je vyžadované bezpečnostné sklo s farebnou neutrálnosťou pri súčasnom dodržaní optimálnej hodnoty U
   

Kombinácia skiel

Kombináciou rôznych typov skla so špecifickými vlastnosťami v rámci okna s dvojsklom alebo trojsklom je možné v interiéroch dosiahnuť maximálny užívateľský komfort. Tieto kombinácie umožňujú prispôsobiť vlastnosti okien či sklenených plôch rôznym podmienkam – orientácii miestností podľa svetových strán, požiadavkám na bezpečnosť alebo ochranu proti hluku.

Možnosti kombinácie


Praktické informácie

SGG COOL-LITE SKN 165 aj SGG COOL-LITE SKN 165 II sú k dispozícii v rozmeroch 6000 mm × 3210 mm, v hrúbkach 6, 8 a 10 mm (12 mm je k dispozícii na požiadanie), čo umožňuje realizovať nadrozmerné jednotky s vysokou špecifikáciou. Technický výkon a vzhľad oboch verzií sú identické, takže je možné ich vzájomne kombinovať na rovnakej fasáde.

SGG COOL-LITE STADIP SKN 165 (vrstvené bezpečnostné sklo) je k dispozícii v hrúbke 6,4 mm až 8,8 mm (s hrubšími bezpečnostnými fóliami na požiadanie).

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.


Produktový rad

Produktová línia SGG COOL-LITE SKN 

 • SGG COOL-LITE SKN 165 a SKN 165 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 55 %, hodnota g 31 %
 • SGG COOL-LITE SKN 176 a SKN 176 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 74 %, hodnota g 34 %
 • SGG COOL-LITE SKN 183 a SKN 183 II – hodnota Ug 0,5 W/m2K, TL 68 %, hodnota g 37 %

Ďalšie súvisiace produkty;


Technické špecifikácie

SGG COOL-LITE SKN 165 a SKN 165 II možné rezať, vŕtať, tepelne tvrdiť (SKN 165 II), lepiť do VSG a opracovávať ako tradičný float.

Údaje o výkonnosti:

 

DGU s SGG COOL-LITE SKN

DGU s SGG COOL-LITE STADIP SKN

Vnútorná tabuľa

SGG PLANICLEAR

SGG PLANICLEAR

Vonkajšia tabuľa

SGG COOL – LITE SKN 165 a 165 II

 

Zloženie v mm

6(16)6

6,8(16)6

Polohy povlakov

Vrtstva 2 Vrstva 2

TL (svetelná priepustnosť)

60 % 60 %

LRe

16 % 16 %

Hodnota g*

0,34 0,32

Koeficient tienenia

0,39 0,37

Hodnota U vo W/m2K vzduch

1,3 1,3

90 % argón

1,0 1,0

RW (C,Ctr) 90 % argón

-

35(-2, -6)dB

SGG COOL-LITE SKN 165 a SKN 165 II spĺňajú požiadavky na odolnosť triedy C európskych noriem EN 1096-1 a -2.
* Svetelný a solárny výkon podľa EN 41


Calumen

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálnu kombináciu do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Je intuitívna a zadarmo.

Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteľoch prestupu tepla, nepriezvučnosti a bezpečnostnej triede. Túto aplikáciu ocení aj váš architekt či dodávateľ okien.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Páči sa Vám tento produkt?