Results

Dynamicky ovládateľné sklo Sage Glass

SageGlass® izolačné dvojsklo alebo trojsklo, ktoré sa môže prostredníctvom veľmi nízkeho elektrického prúdu zmeniť z číreho na veľmi tmavé (a naspäť) bez bránenia výhľadu.

SageGlass® je ideálne transparentné riešenie pre okná, prestrešenia alebo fasády, pomocou ktorého je riadená hladina prirodzeného svetla a tepla vstupujúceho do budovy. Nahrádza štandardné tieniace systémy.

Na vonkajšej tabuli dvoj alebo trojskla je nanesená vrstva oxidov kovu (celková hrúbka asi 1/50-tina hrúbky ľudského vlasu).

Sklo tmavne vďaka princípu oxidácie/redukcie.

 


Prehľad

SageGlass® je dodávané ako kompletný systém s elektronickými ovládačmi, umožňujúcimi ovládanie manuálne alebo automaticky, ako aj oboma spôsobmi spolu. Toto riešenie môže byť plne a jednoducho integrované do systémov managementu budov.

Technické špecifikácie.

 • elektrochromatické zasklenie, ktoré mení svoj vzhľad od číreho po tmavé (a späť), zostáva priehľadné
 • svetelná prestupnosť je v rozpätí od 55% do 2%
 • solárny faktor od 39% do 6%
 • zmena stavu z číreho na tmavý a späť za cca 5 min.
 • plne nezávislý a integrovateľný automatický ovládací systém riadený podľa úrovne vonkajšieho svetla a úrovne slnečného tepla

Použitie

SageGlass® je ideálne transparentné riešenie pre okná, prestrešenia alebo fasády, pomocou ktorého je riadená hladina prirodzeného svetla a tepla vstupujúceho do budovy. Nahrádza štandardné tieniace systémy.


Výhody

SageGlas® má viaceré neprehliadnuteľné estetické a ekonomické výhody :

 • vonkajšia alebo vnútorná mechanická protislnečná ochrana nie je viac potrebná
 • optimalizácia denného svetla
 • je rešpektovaná integrita architektonického projektu
 • optimalizácia energetických rozvodov (svietenie, kúrenie, riadenie vzduchotechniky)
 • spoľahlivosť systému do budúcnosti, nízke nároky na údržbu
 •  „plug&play“, nízko voltážny systém

Manipulácia a opracovanie

Technické dáta.

 • napájanie 100-240 V 50/60Hz
 • elektronika (AT-410): v zasklení 12V DC
 • bežná spotreba energie : do 200 m2 ako 60W žiarovka
 • spotreba na jednotku vo W/m2 : max. 2,5 W, priemer 0,4W

Páči sa Vám tento produkt?