Results

Lepené bezpečnostné sklo

Lepené bezpečnostné sklo

Sklenené tabule sú spájané bezpečnostnou fóliou, ktorej hrúbka zabezpečuje zvýšenú pevnosť a odolnosť skla. Lepené bezpečnostné sklo ma ochrannú funkciu, pričom pri prasknutí skla zostávajú jeho úlomky zachytené na fólii

Použitie:

Časté využitie tohto produktu je opodstatnené v obchodných priestoroch, výkladoch, zastávkach MHD a pod.


Prehľad

Bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT sa skladajú z dvoch alebo viac vrstiev skla vrstveného pomocou jednej alebo viac fólií z polyvinylbutyralu (PVB).

Rozlišujeme sklá SGG STADIP zložené z jednej fólie PVB s nominálnou hrúbkou 0,38 mm, sklá SGG STADIP PROTECT, ktoré sú zložené z PVB s nominálnou hrúbkou najmenej 0,76 mm. Rôzne úrovne bezpečnosti získate kombináciou rôznych počtov a/alebo hrúbok každej zložky.

 

V prípade rozbitia skla udrží fólia PVB kúsky skla na mieste. V prípade bežného použitia je zachovaná odolnosť a fixácia skla do tej doby, než je sklo vymenené.

Základná charakteristika

 • STADIP ® zložený z dvoch skiel a jednej fólie PVB 0,38mm
 • STADIP ® PROTECT zložené najmenej z dvoch skiel a dvojitej fólie o sile 0,76mm
 • fólie môžu byť číre, matné alebo farebné
 • ochrana majetku a osôb
 • v zložitejších zloženiach i proti streľbe alebo výbuchu (značenia SP, BS)
 • ochrana proti UV žiareniu

Použitie

Ochrana proti zraneniam

V prípade rozbitia skla zostanú úlomky skla prilepené na vnútornej vložke. Skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT teda udržia zasklenú stenu na mieste. Táto bezpečnosť, ktorá je v mnohých prípadoch povinná (napr.: verejné zariadenia, školy, jasle, balkónové výplne, ...), nájde tiež svoje uplatnenie v obytných budovách, kde zaisťuje ochranu obyvateľov.

Použitie zasklenia na strechy musí zodpovedať požiadavkám na bezpečnosť, zvýšenú tepelnú izoláciu, solárnu ochranu atď. Bezpečnosť osôb je zaistená použitím bezpečnostných vrstvených skiel (vnútorná, interiérová strana zastrešenia). *
V prípade, že nejaký predmet narazí na zasklenú strechu, bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT môžu do určitej miery zastaviť tento pád a taktiež úlomky skla. V závislosti na zložení zaisťuje vrstvené bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT konštrukcie vyhovujúce požiadavkám na strešné zasklenie

* Odporúčané izolačné zasklenie pre svetlíky je horné, exteriérové sklo, tepelne tvrdené (proti rozbitiu padajúcimi predmetmi) a interiérové sklo bezpečnostné vrstvené.

Ochrana proti pádom osôb

SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT vrstvené sklá majú alebo môžu:

 • zbytkovú stabilitu v prípade rozbitia
 • zadržať predmet, ktorý spôsobil rozbitie okna (v závislosti na požadovanej úrovni bezpečnosti), za predpokladu, že je inštalované presne na mieru, v súladu s normou EN12600.

Hlavnou oblasťou na použitie bezpečnostných vrstvených skiel sú parapety, zábradlia, presklené priečky a sklenené okná.

Ochrana proti vandalizmu a vlámaniu

Na zaistenie bezpečnosti majetku a obyvateľov budovy môžu byť bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT dôležitým odrazivým prvkom, ak sú inštalované do patričného rámu.

 • Bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT SP prispievajú k bezpečnosti obchodov a kancelárií. Spoločne s ďalšou doplnkovou ochranou môžu byť použité na vitríny a dvere obchodov, ako vstupné dvere a okna kancelárií s prispôsobením pre špecifické úrovne ochrany.
 • Úroveň rizika a zákonné požiadavky nariadení určí úroveň ochrany, ktoré je potrebné dosiahnuť, a tým aj typ bezpečnostného vrstveného skla SGG STADIP PROTECT alebo SGG STADIP PROTECT SP. Tento výber je spojený s typom a s hodnotou majetku, ktorý má byť chránený, s typom budovy (napr.: budova s jednoduchým prístupom či žiadnym, individuálny dom...) a s jej umiestnením (napr.: izolovaný dom, riziková oblasť...). Posúdenie tohto rizika sa prevedie prípad od prípadu a zohľadní prípadné špecifikácie poistených.

Ochrana proti výstrelom z pištole

Bezpečnostné vrstvená sklá SGG STADIP PROTECT - nepriestrelné - chránia proti rizikám útokov so strelnou zbraňou (napr.: finančné inštitúcie, banky, pošty, vojenské zariadenia...). Verzia „Non Splitting (NS)“ obmedzuje prípadné rozptýlenie úlomkov na strane opačnej voči výstrelom.

Sklá SGG STADIP PROTECT HS sú odolné voči ručným strelným zbraniam a puškám. Sklá SGG STADIP PROTECT HC sú odolné voči strelám z loveckých zbraní (guľovnice, brokovnice).
Sklá SGG STADIP PROTECT FS v sebe spájajú odolnosť voči niektorým strelám strelných zbraní, ochranu proti vandalizmu a vlámaniu. Tieto sklá sú teda vhodné k multifunkčnému použitiu vyžadujúcemu bezpečnosť a ochranu.

Ochrana proti explóziám

Minimalizácia následkov náhodných alebo zločinných explózií predpokladá použitie ochranných skiel proti tlaku vytvorenému týmito explóziami. V priemyselnom prostredí sa v priestoroch umiestnených v rizikových oblastiach použijú sklá typu SGG STADIP PROTECT BS.

Ochrana proti hluku

Viď produkt STADIP SILENCE

Estetika

Viď produkt STADIP COLOR


Výhody

Proti UV žiareniu

Skla rady SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT filtrujú väčšinu UV lúčov. Môžu byť použité na ochranu proti vyblednutiu farieb prvkov vo vnútri budovy, ktoré sú trvale vystavené slnečnému žiareniu (napr. vitríny obchodov, závesy, koberce...).

STADIP a STADIP PROTECT môžu byť kombinované s radou ďalších skiel zaisťujúcich širokú škálu použitia vrátane:

 • Protislnečného skla (napr. COOL-LITE alebo ANTELIO)
 • Tepelnej izolácie (napr. PLANITHERM)
 • Protipožiarneho skla (napr. PYROSWISS alebo CONTRAFLAM)
 • Samočistiaceho skla (napr.BIOCLEAN)
 • Ornamentného skla (napr.MASTERGLASS alebo DECORGLASS)

Špecifikácia

Štandardne sú SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT zložené z 2 alebo viac tabulí číreho skla SGG PLANICLEAR. Zloženie môže avšak obsahovať i ďalšie výrobky:

 • extra číre sklo SGG DIAMANT;
 • sklo farbené v hmote SGG PARSOL;
 • protislnečné sklo rady SGG COOL-LITE alebo SGG ANTELIO;
 • sklo s nízkou emisivitou rady SGG PLANITHERM ;
 • niektoré ornamentné sklá z rady SGG DECOR-GLASS alebo SGG MASTERGLASS.

V takom prípade pridáme názov výrobku za názov SGG STADIP alebo SGG STADIP PROTECT.

Príklad
SGG STADIP 64.1 ANTELIO SILVER sa skladá z jedného protislnečného skla SGG ANTELIO SILVER 6 mm, spojeného so sklom SGG PLANICLEAR 4 mm pomocí 1 fólie PVB s hrúbkou 0,38 mm. Fólie PVB sú k dispozícii v čírej, matnej, bronzovej, šedej alebo farebnej verzii (viď SGG STADIP COLOR).

 


 

Prospekt a výňatok z príručky o skle MEMENTO popisujúci jednotlivé skupiny:

 • SGG STADIP: ochrana proti zraneniu
 • SGG STADIP PROTECT: ochrana proti pádu osôb a základná ochrana proti vandalizmu a vlámaniu
 • SGG STADIP PROTECT SP: zosilnená ochrana proti vandalizmu a poškodeniu
 • SGG STADIP PROTECT HS, HC a FS: ochrana proti útokom so strelnou zbraňou
 • SGG STADIP PROTECT BS: ochrana proti explóziám
 • SGG STADIP SILENCE: ochrana proti hluku

 

Páči sa Vám tento produkt?