Results

SGG STADIP PROTECT

Vrstvené sklo rôznych bezpečnostných tried v prípade rozbitia udržuje zvyškovú celistvosť sklenenej plochy, čím bráni prieniku predmetov a osôb.

SGG STADIP PROTECT je bezpečnostné sklo zložené z dvoch či viacerých vrstiev skla spojených fóliou z polyvinyl butyralu (PVB) s minimálnou hrúbkou 0,76 mm, ktorá v prípade rozbitia udrží kúsky skla prilepené k fólii.

To znižuje riziko zranenia, prepadnutia osôb či preniknutia predmetov cez zasklenú plochu.

Počet a hrúbka vrstiev skla a fólií určuje bezpečnostnú triedu zasklenia – mieru odolnosti voči pokusom o prerazenie.

 


Výhody
Výhody SGG STADIP PROTECT
 • Bezpečnosť osôb
 • Ochrana majetku
 • Zvuková izolácia
 • Energetická účinnosť
 • Protislnečná ochrana

Ďalšie vlastnosti

Bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT je vhodné ako súčasť zasklenia všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená ochrana osôb či majetku – podľa bezpečnostných noriem či požiadaviek poistných zmlúv. 

Vrstvené sklo je známe aj ako lepené bezpečnostné sklo. Je vyrobené technológiou vrstvenia sklenených tabúľ, ktoré sú vzájomne zlepené jednou či viacero vrstvami PVB fólie. Tá v prípade rozbitia udrží zvyškovú celistvosť skla až do výmeny. Úlomky skla zostanú prilepené na fólii a tým sa minimalizuje riziko zranenia osôb

Počet a hrúbka vrstiev skla a fólií závisí od požadovanej bezpečnostnej triedy zasklenia – čím viac vrstiev a väčšia hrúbka, tým vyššia je miera dosiahnutých bezpečnostných vlastností

 

Bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT

Bezpečnosť osôb – ochrana pred zranením a zníženie rizika prepadnutia

Bezpečnostná fólia z polyvinyl butyralu (PVB) udrží v prípade rozbitia skla úlomky prilepené na mieste až do výmeny zasklenia, takže riziko zranenia ostrými hranami črepov a pravdepodobnosť prepadnutia osôb cez plochu skla sa znižuje na minimum.

Táto bezpečnostná vlastnosť je často povinná – v školách, nemocniciach, verejných budovách – predovšetkým v prípade skleneného zábradlia, balkónových výplní, deliacich priečok a strešného zasklenia.

Ochrana majetku

Zvyšková celistvosť vrstveného bezpečnostného skla SGG STADIP PROTECT je dôležitou vlastnosťou pre zabezpečenie ochrany majetku. Zabraňuje totiž prieniku predmetov a osôb cez plochu zasklenia. Spojenie viacerých vrstiev skla zlepených k sebe PVB fóliou vytvára bariéru so schopnosťou odolať pokusom o narušenie celistvosti a preniknutiu predmetov či osôb cez plochu zasklenia.

Ak sa predsa len podarí násilím preniknúť cez plochu skla, bezpečnostné vlastnosti tento proces aspoň výrazne spomalia.

Mieru bezpečnostných vlastností, ktorými sklo disponuje, zvyšuje počet a hrúbka sklenených tabúľ a PVB fólií, ktoré sú navrstvené v rámci jednej aplikácie bezpečnostného skla. SGG STADIP PROTECT – podľa bezpečnostného stupňa daného príslušnými normami – dokáže čeliť pokusom o vlámanie a odolávať poškodeniu v dôsledku vandalizmu.

Zvuková izolácia

PVB fólia, ktorá je súčasťou vrstveného skla SGG STADIP PROTECT poskytuje zaskleniu aj základné zvukovo-izolačné vlastnosti, ktoré bránia prieniku hluku z ulice do interiéru či medzi priestormi oddelenými sklenenými priečkami vo vnútri budov. 

V prípade, že sa vyžaduje akustická izolácia na vyššej úrovni (tlmočnícke kabíny, hlučné výrobné priestory, obytné budovy pri letiskách, železnici, diaľnici či uprostred rušných mestských centier), používajú sa bezpečnostné zvukovo izolačné sklá SGG STADIP SILENCE s akustickou fóliou PVB-Si.

Energetická účinnosť

Bezpečnostné sklá SGG STADIP PROTECT umožňujú použitie funkčných kovových povlakov, ktoré podporujú využitie solárnych ziskov a minimalizáciu únikov tepla. Kombinácia týchto vlastností umožňuje úsporu nákladov na energie potrebné na fungovanie kúrenia a klimatizácie a tým aj zníženie emisií CO2.

Protislnečná ochrana 

Doplnenie bezpečnostného skla SGG STADIP PROTECT o neviditeľný funkčný povlak s protislnečnou ochranou rozširuje bezpečnostné vlastnosti skla o schopnosť ochrany pred prehrievaním interiéru v letnom období. Znamená to zvýšenie užívateľského komfortu a súčasne zníženie nákladov na chladenie v interiéri. 


Použitie

Vďaka schopnosti udržať si v prípade rozbitia zvyškovú stabilitu dokážu vrstvené bezpečnostné sklá SGG STADIP PROTECT zadržať predmet, ktorý spôsobil poškodenie zasklenia (podľa požadovanej úrovne bezpečnosti), za predpokladu, že sú inštalované presne na mieru, v súlade s normou EN 12600.

Bezpečnostné vrstvené sklá sa používajú aj na parapety, zábradlia, sklenené priečky, fasády a veľkoplošné zasklenia. Ďalšie možnosti použitia súvisia so špecifickými vlastnosťami skiel jednotlivých bezpečnostných tried:

 

Použitie bezpečnostného skla SGG STADIP PROTECT

Ochrana osôb proti zraneniu

To, že úlomky rozbitej sklenenej plochy zostanú prilepené na vnútornej bezpečnostnej fólii a neohrozujú osoby ostrými hranami, sa často vyžaduje v školách, škôlkach, nemocniciach a iných verejných budovách. Oceníte to aj v obytných priestoroch v prípade deliacich stien, bezpečnostného skla do kúpeľne, sprchovacích kútov, dverí či okien.

Ak sa vnútorná strana zastrešenia, markíz či naklonených okien zabezpečí použitím bezpečnostného vrstveného skla SGG STADIP PROTECT, pri rozbití môže bezpečnostná fólia do určitej miery zabrániť prepadnutiu predmetov a vysypaniu ostrých úlomkov.

Ochrana proti pádu osôb

Vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT môžu v prípade rozbitia, okrem dočasnej stability zvyškov, súčasne zadržať predmet, ktorý spôsobil rozbitie, zabrániť vysypaniu úlomkov skla do priestoru pod zasklením, prípadne zabrániť prepadnutiu osoby či predmetu plochou rozbitého skla. Táto vlastnosť je užitočná predovšetkým v prípade skleneného zábradlia, balkónových výplní a zasklenia vo výškach.

Ochrana proti vlámaniu a proti poškodeniu v dôsledku vandalizmu

Vrstvené bezpečnostné sklo sa využíva aj na zaistenie bezpečnosti majetku a obyvateľov budov – na zasklenie výkladov, vitrín, vstupných dverí a okien v obchodoch, hoteloch, reštauráciách, galériách a kanceláriách.

Ochrana proti výstrelom z pištole, pušky, loveckých zbraní a proti explóziám

Bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT vyšších bezpečnostných tried sú nepriestrelné.

Chránia proti riziku priestrelu skla vo finančných inštitúciách, bankách, zmenárňach, na poštách, v archívoch, múzeách, depozitároch, klenotníctvach, vo vojenských, policajných a strategických objektoch. Ochrana proti explóziám sa využíva v chemických laboratóriách, muničných skladoch a všade tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

SGG STADIP PROTECT je možné použiť samostatne, ale aj v rámci izolačného dvojskla či trojskla.


Kombinácia skiel

Vrstvené bezpečnostné sklo je možné kombinovať s ďalšími typmi skla, ak je žiadúce, aby vznikli aplikácie so špecifickými vlastnosťami zasklenia. 

Možné kombinácie:


Ďalšie detaily
SGG STADIP PROTECT

 

Štandardne je bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT zložené z 2 alebo viacerých tabúľ číreho skla SGG PLANILUX.

Fólie PVB sú k dispozícii v čírej, matnej alebo farebnej verzii (SGG STADIP COLOR).

Na výrobu bezpečnostného vrstveného skla je možné použiť aj tepelne tvrdené sklo s vyššou odolnosťou proti poškodeniu teplotným šokom (vydrží teplotu až 200 °C) a proti mechanickému narušeniu celistvosti skla (5× odolnejšie než netvrdené sklo).

Výsledkom tejto kombinácie je produkt SGG SECURIT STADIP.


Produktová línia
 • SGG STADIP PROTECT SILENCE - s medzivrstvou zo špeciálnej akustickej fólie PVB SILENCE sa používa sa na ochranu proti nežiadúcemu hluku tam, kde sa súčasne s bezpečnostnými vlastnosťami vyžaduje aj akustická izolácia
 • SGG LITE FLOOR  – vrstvené bezpečnostné pochôdzne sklo určené na podlahové dosky a schody, ktoré umožňujú prestup svetla. Je charakteristické výraznou mechanickou odolnosťou a znáša zaťaženie, ktoré vyžaduje daná štrukturálna konštrukcia stavby. 
 • SGG SECURIT STADIP - je bezpečnostné vrstvené sklo so zvýšenou odolnosťou voči nárazom a praskaniu v dôsledku teplotného šoku. Tieto zvýšené bezpečnostné vlastnosti sklu poskytuje použitie sklenených tabúľ z tepelne tvrdeného skla v kombinácii s technológiou vrstvenia pomocou PVB fólií.

Technické špecifikácie

Bezpečnostné vrstvené sklo SGG STADIP PROTECT sa používa pre aplikácie so zvýšenými nárokmi na ochranu pred zranením a prepadnutím osôb v prípade rozbitia skla a s požiadavkami na ochranu majetku pred vlámaním, vandalizmom a deštrukciou strelnými zbraňami či explóziou. 

Spojením niekoľkých vrstiev skla s hrúbkou podľa požadovanej bezpečnostnej triedy – pomocou vlepenia 2–6 vrstiev fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s hrúbkou 0,38–2,28 mm – zasklenie získava bezpečnostné vlastnosti, ktoré ho chránia pred rozbitím a sťažujú až znemožňujú prienik predmetov a osôb sklenenou plochou.

Minimálna celková hrúbka vrstvy PVB fólie pre SGG STADIP PROTECT je 0,76 mm. Je možné použiť buď minimálne 2 vrstvy fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo 1 fóliu s hrúbkou 0,76 mm, prípadne aj hrubšie fólie či viac vrstiev pre zasklenie s parametrami vyšších bezpečnostných tried. 

Úroveň bezpečnostných vlastností zasklenia závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci aplikácie a je charakterizovaná označením bezpečnostnej triedy skla.

 

Sklenené zábradlie s bezpečnostným sklom SGG STADIP PROTECT

Ochrana proti pádu osôb

Bezpečnostné sklo SGG STADIP PROTECT s použitím najmenej 2 vrstiev bezpečnostnej fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo jednej vrstvy fólie s hrúbkou 0,76 mm, v prípade poškodenia poskytuje sklu schopnosť zabrániť prepadnutiu predmetov a osôb cez sklenenú plochu. Podmienkou je inštalácia presne na mieru, v súlade s normou EN 12600.

Bezpečnostné sklo pre ochranu proti pádu osôb (podľa normy EN 12600)

SGG STADIP PROTECT

Bezpečnostná trieda SGG STADIP Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
1B1 PROTECT 33.2 7 16

Základná ochrana proti vandalizmu a vlámaniu

Pre zaistenie bezpečnosti majetku a obyvateľov budovy môžu byť bezpečnostné vrstvené sklá SGG STADIP PROTECT dôležitým bezpečnostným prvkom v rámci ochrany pred vandalizmom a vlámaním. 
Je  dôležité, aby boli inštalované do patričného rámu.

Bezpečnostné sklo pre základnú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu
(podľa normy EN 356)

SGG STADIP PROTECT

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P1A 33.2 7 16
P2A 44.2 9 21
P3A 44.3 9 21
P4A 44.4 10 22

Odolnosť proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla 

SGG STADIP PROTECT SP (Strong Protect) – poskytuje v prípade vysokého rizika či zákonných požiadaviek zosilnenú ochranu proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla. Tieto vlastnosti poskytuje kombinácia niekoľkých sklenených tabúľ spojených niekoľkými vrstvami PVB fólií – minimálne dvomi fóliami s hrúbkou  0,38 mm alebo jednou fóliou s hrúbkou 0,76 mm. Podľa nárokov na mieru bezpečnosti je možné použiť aj viac vrstiev skla či hrubšie fólie.

Bezpečnostné sklo pre zosilnenú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu
(podľa normy EN 356)

SGG STADIP PROTECT SP

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P5A SP 510 10 23
P6B SP 615 15 34
P7B SP 722 22 51
P8B SP825 25 53

Ochrana proti poškodeniu skla výstrelmi z ručných strelných zbraní a z pušky 

SGG STADIP PROTECT HS (High Security) – vrstvené bezpečnostné sklo odolné voči výstrelom z ručných strelných zbraní, z pištolí a z pušky, definovaných normou EN 1063 pre triedy BR (s výnimkou loveckých zbraní).

Vzniká spojením 3 alebo viacerých vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, a niekoľkých vrstiev PVB fólií s celkovou hrúbkou najmenej 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne aj viac. 

Je k dispozícii v 2 verziách: 

 • Splitting (S) – pri poškodení môžu vzniknúť úlomky a na chránenej strane spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez vytvárania úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. 

Bezpečnostné sklo pre ochranu proti výstrelom z ručných strelných zbraní a pušiek 
BR (podľa normy EN 1063)

SGG STADIP PROTECT HS (High Security)

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
BR1 S HS 113-S 13 31
BR1 NS HS 120-NS 20 48
BR2 S HS 219-S 19 44
BR2 NS HS 234-NS 34 83
BR3 S HS 323-S 23 53
BR3 NS HS 349-NS 49 119
BR4 S HS 315-S 31 73
BR4 NS HS 454-NS 54 130
BR5 S HS 536-S 36 82
BR5 NS HS 558-NS 58 140
BR6 S HS 647-S 47 112
BR6 NS CP-HS 673-NS 73 149
BR7 S CP-HS 783-S 83 176
BR7 NS HS787-NS 87 205

Ochrana proti poškodeniu skla výstrelmi z loveckých zbraní

SGG STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre) – vrstvené bezpečnostné sklo odolné voči strelám z loveckých zbraní (guľovnice, brokovnice).

Bezpečnostné vlastnosti vytvára spojenie 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s celkovou hrúbkou minimálne 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne viac. 


K dispozícii v 2 verziách: 

 • Splitting (S) – s rizikom tvorby úlomkov, ktoré na chránenej strane môžu spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez rizika tvorby úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. 

Bezpečnostné sklo pre ochranu proti strelám z loveckých zbraní 
(brokovníc a guľovníc) SG (podľa normy EN 1063)

SGG STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre)

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
SG1 S HC 133-S 33 75
SG1 NS HC 171-NS 71 171
SG2 S HC 247-S 47 114
SG2 NS CP-HC 284-NS 84 177

Multifunkčná ochrana proti vandalizmu, vlámaniu a poškodeniu skla strelnými zbraňami

SGG STADIP PROTECT FS (Full Security) – bezpečnostné sklo vhodné pre multifunkčné použitie – kombinuje ochranu proti strelným zbraniam, vandalizmu a vlámaniu.

Toto sklo má okrem klasifikácie nepriestrelnosti (norma EN 1063) aj klasifikáciu ochrany proti vandalizmu a vlámaniu (norma EN 356). Bezpečnostné vlastnosti získava spojením 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s celkovou minimálnou hrúbkou 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne aj viac. 

Sú k dispozícii vo verzii Splitting (S) – s možnosťou vzniku úlomkov, ktoré pri deštrukcii môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane. 

Bezpečnostné sklo určené pre multifunkčné použitie s kombináciou 
ochrany proti strelným zbraniam BR + SG (podľa normy EN 1063)
a ochrany proti vandalizmu a vlámaniu R (podľa normy EN 356)

SGG STADIP PROTECT FS (Full Security)

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P6B+BR5+SG1-S FS 651.34-S 34 81
P7B+BR5+SG1-S FS 751.36-S 36 86
P8B+BR6+SG2-S FS 862.41-S 41 92

Ochrana proti poškodeniu skla tlakovou vlnou pri explózii

SGG STADIP PROTECT BS (Blast Security) – špeciálne vrstvené bezpečnostné sklo na ochranu proti explóziám je testované podľa štyroch kategórií normy EN 13541.

Používajú sa v prostredí nebezpečnej priemyselnej výroby (chemický a zbrojársky priemysel) a v priestoroch umiestnených v rizikových oblastiach.

Je k dispozícii v 2 variantoch: 

 • Splitting (S) – s rizikom vytvorenia úlomkov, ktoré môžu pri explózii spôsobiť zranenie.
 • Non Splitting (NS) – bez rizika vzniku úlomkov, ktoré by mohli spôsobiť zranenie. 

Bezpečnostné sklo pre ochranu proti explóziám
BS (podľa 4 kategórií normy EN 13541)

SGG STADIP PROTECT BS (Blast Security)

Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
ER1 S BS 110-S 10 22
ER1 NS BS 118-NS 18 40
ER2 S BS 218-S 18 39
ER2 NS BS 226-NS 26 63
ER3 S BS 331-S 31 73
ER4 S BS 427-S 27 68
ER4 NS BS 433-NS 33 83

Manipulácia a opracovanie

Bezpečnostné sklá typu SGG STADIP PROTECT môžu byť:

 • opracované po zosadení, ak žiadna zložka výrobku nie je ani tvrdená ani tepelne spevnená;
 • pieskované alebo matované kyselinou;
 • tepelne spevnené (SGG PLANIDUR) alebo tepelne tvrdené (SGG SECURIT a SGG SECURIPOINT). Tepelné spevnenie alebo tvrdenie zložiek sa vykonáva pred zosadením do vrstveného skla; 
 • prevŕtané alebo s výrezmi (zárezmi) – najlepšie je spracovať jednotlivé výrobky pred laminovaním;
 • s protislnečným povlakom (SGG STADIP COOL-LITE) alebo s nízkou emisivitou (SGG STADIP PLANITHERM;
 • zosadené do izolačného skla (SGG CLIMALIT SAFE, SGG CLIMAPLUS / CLIMATOP SAFE, SGG CLIMALIT PROTECT, SGG CLIMAPLUS / CLIMATOP PROTECT, SGG CLIMALIT SILENCE, SGG CLIMAPLUS / CLIMATOP SILENCE).

Upozornenie: Niektoré úpravy môžu zmeniť mechanické vlastnosti výrobku a zmeniť jeho klasifikáciu.

Transformácia skiel SGG STADIP SILENCE je rovnaká ako u ostatných skiel produktovej línie SGG STADIP PROTECT.

Pokyny pre inštaláciu

 • Použitie všetkých vyššie uvedených výrobkov musí byť v súlade s platnými normami a inštrukciami výrobcu. 
 • Ak sklo nie je utesnené v suchom vetranom systéme, je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Dlhší kontakt s vodou môže zapríčiniť roztiahnutie fólie a spôsobiť rozvrstvenie skla.
 • Medzivrstva by nemala prísť do kontaktu s nevhodnými tmelmi s obsahom minerálnych alebo rastlinných olejov, ani s inými nevhodnými výrobkami, akými sú napríklad silikóny na báze kyselín.
 • V prípade akejkoľvek inštalácie je potrebné skontrolovať, či sklá SGG STADIP PROTECT nie sú náchylné na poškodenie v dôsledku tepelného šoku. Toto riziko je možné znížiť tým, že sa vyhnete umiestneniu generátorov tepla v blízkosti skiel (bodové osvetlenie, odvetranie klimatizácie, radiátory a vykurovacie telesá, ktoré môžu vytvoriť miestne zahriatie).
 • Na sklo sa nesmie umiestňovať ani žiadna clona ani fólia (plagát, nápis, prilepené písmená...) a do tesnej blízkosti skla sa neodporúča postaviť nábytok či iné predmety.
 • Sklá SGG STADIP PROTECT by nemali byť pred a po zasklení vystavené teplote vyššej ako 60 °C.
 • Ak je vrstvené sklo zosadené do izolačného skla, bude umiestnené na vnútornej alebo vonkajšej strane – podľa bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie.
 • Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany proti vandalizmu, vlámaniu, priestrelom strelnou zbraňou alebo explóziám musia byť sklá SGG STADIP PROTECT vsadené do vhodných rámov. Podľa typu požadovanej ochrany je potrebné podľa príslušných noriem skontrolovať zhodu technických výkonov použitého rámu s úrovňou ochrany skla.

Informácie o nariadeniach

Výrobky produktovej línie SGG STADIP PROTECT spĺňajú požiadavky noriem EN 12543 a EN 14449. Majú tiež príslušné označenie. V rámci označenia môže byť zloženie skiel SGG STADIP Protect pozmenené.


Projekty

NOVÉ MUZEUM AKROPOLIS

Vizuálny dialóg medzi starovekým chrámom Parthenón a súčasnou architektúrou

Páči sa Vám tento produkt?