Results

SGG Timeless

Sklo SGG TIMELESS je určené pre použitie v sprche. Môže byť použité v sprchovej zástene, v sprchovacom kúte alebo v vaňové zástene.

Základná charakteristika

  • Vysoká transparentnosť a neutrálny vzhľad
  • Protikorózne účinok pre zachovanie transparentnosti
  • Sklo, ktoré sa ľahšie čistí
  • Vysoko trvanlivá úprava

Prehľad

Sklo SGG TIMELESS to je:

• Vysoká transparentnosť a neutrálny vzhľad

SGG TIMELESS pozostáva z veľmi číreho skla, SGG Planiclear, na ktorom je takmer neviditeľný povlak. SGG TIMELESS je teda veľmi transparentný a nemení vnímanie farieb, a to bez ohľadu na hrúbku skla.

• Protikorózny účinok pre zachovanie transparentnosti

Deň za dňom je sklo chránené proti korózií, nestráca farbu a uchováva si svoju krásu.

• Sklo, ktoré sa ľahšie čistí

Voda skĺzava po skle, čo obmedzuje usadzovaniu vodného kameňa a vznik škvŕn. Zvyškové stopy sa čistia ľahšie než na neupravenom skle.

• Vysoko trvanlivá úprava

SGG TIMELESS sa vyrába magnetronovým nanášaním povlaku kovových oxidov. Táto úprava časom nestráca svoju účinnosť a môže vydržať všetky typy priemyselných spracovanie (patenty).


Použitie

Sklo SGG TIMELESS je určené pre použitie v sprche. Môže byť použité v sprchovej zástene, v sprchovacom kúte alebo vo vaňové zástene.

Sklo SGG TIMELESS vzhľadom k svojmu špeciálnemu pokovaniu má zvýšené nároky na manipuláciu a opracovanie. Zoznámiť sa s nimi môžete nižšie v sektore Manipulácia a opracovanie, alebo v prílohách pre stiahnutie.


Výhody

Sklo SGG TIMELESS je určené pre použitie v sprche. Môže byť použité v sprchovej zástene, v sprchovacom kúte alebo v vaňové zástene.

Ochrana proti korózii: záruka transparentnosti

Napriek pravidelnému čisteniu stráca sklo bežne v priebehu času svoj lesk. Na povrchu skla sa objavujú malé zdrsnenie belavej farby. Na nich zostávajú vodný kameň a špina. Povrch SGG TIMELESS je trvalo chránený vďaka inovatívnemu továrenskému nanášanie vrstvy kovových oxidov. Sklo Nebel, zachováva si svoju transparentnosť. Vodný kameň a nečistoty sa na ňom menej zachytávajú: Čistenie je ľahšie ako pri neupravenom skle.


Špecifikácia

SGG TIMELESS je sklo upravené na jednej strane. Ide o výrobok určený na tvrdenie: Tvrdenie je nutné pre získanie konečnej funkčnosti výrobku. Vrstva SGG TIMLESS je takmer neviditeľná. Pre zistenie upravené strany sa odporúča označiť cínovou stranu skla (pomocou detektora alebo UV lampy). Úprava SGG TIMELESS je vždy na opačnej strane, než je cínová strana (na strane vystavenej atmosfére). Aby sme mohli určiť strany skla, je vhodné umiestniť samolepiace nálepku na cínovou stranu (neupravenú stranu). Výrobok môže byť spracovaný za podmienok všeobecne používaných pre sklo float.

SGG TIMELESS je možné rezať, tvarovať a tvrdit.Sklo môže byť zakrivené v polomeroch až do 1 m (je potrebné počítať so skúškami pre menšie polomery). SGG TIMELESS môže byť so sieťotlačou na jednej alebo na druhej strane. Môže byť vrstvené, a to s výhradou, že sklo je vopred tvrdené a že povlak je umiestnený na vonkajšej strane zostavy. Pre všetky fázy spracovania používajte vhodné nástroje a materiály, aby ste zamedzili poškriabaniu povlaku. Sklo v každej fáze spracovania dôkladne osušte, aby ste zabránili prípadným zvyškovým stopám, ktoré sa môžu stať po vytvrdnutí neodstrániteľnými.


Manipulácia a opracovanie

Údaje o predpisoch

SGG TIMELESS je v súlade s týmito normami:

- EN 14428: Sprchové zásteny - Prevádzkové predpisy a skúšobné metódy;

- EN 1096 (trieda A): Sklo v stavebníctve - Sklo s povlakom.

Záruka

Sklo pre sprchy SGG TIMELESS má záruku ochrany proti korózii pre prvého kupujúceho * po dobu 10 rokov, pričom sa počíta od prvého dodania, za normálnych podmienok použitia a s výhradou, že budú dodržané pokyny spoločnosti Saint-Gobain pre spracovanie, manipuláciu, údržbu a používanie. Ochrana proti korózii znamená, že sklo SGG TIMELESS používané za týchto podmienok nebude vykazovať homogénny belavý závoj, merané priemerom rozmazanosť ** na strane povlaku, väčší ako 5%.

Táto záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:

- Sklo je poničené, došlo k poškodeniu skla náhodou alebo inou vonkajšou príčinou alebo je sklo používané nesprávne;

- Sklo nebolo určené, prepravované, skladované, manipulované, inštalované, montované, čistené, používané alebo ošetrované podľa pokynov uvedených v dokumentácii a na www.saint-gobain-glass.com;

- Uplynula pôvodná záručná doba skla.

Obmedzenie záruky:

Táto záruka zahŕňa iba samotnú výmenu skla SGG TIMELESS alebo úhradu rozdielu medzi pôvodnou predajnou cenou a predajnou cenou skla bez povlaku, podľa vlastného uváženia spoločnosti Saint-Gobain Glass. V prípade výmeny bude sklo dodaný na adresu prvého kupujúceho. Táto záruka sa netýka škrabancov, rozbitie, prasklín, náhodných priamych alebo nepriamych poškodení, nezahŕňa náklady spojené s demontážou a spätným umiestnením skla. Záruka je neprenosná a nepostúpiteľná.

Páči sa Vám tento produkt?