Results

SGG STADIP SILENCE

Akustické vrstvené sklo s bezpečnostnými vlastnosťami je účinným riešením zasklenia v hlučnom prostredí.

SGG STADIP SILENCE je protihlukové sklo zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev skla spojených jednou či viacerými fóliami zo špeciálneho akustického polyvinyl butyralu (PVB-Si). Samolepiaca fólia poskytuje sklu okrem zvukovo izolačných vlastností aj bezpečnostnú charakteristiku – pri rozbití udrží zvyškovú celistvosť zasklenia bez vysypania úlomkov až do výmeny.

Akustické sklo je účinnou ochranou pred prienikom nežiadúceho hluku do interiéru.


Výhody
Výhody SGG Stadip Silence
 • Zvuková izolácia
 • Bezpečnosť
 • Svetelný komfort
 • Protislnečná ochrana

Ďalšie vlastnosti

Excelentná zvuková izolácia

Použitie akustickej fólie PVB-Si redukuje prestup hluku a zaisťuje, aby sa nežiadúce zvuky dostali do priestoru za sklom.

Vrstvené zvukovo izolačné sklo SGG STADIP SILENCE má výnimočnú schopnosť tlmiť hluk prenikajúci do interiéru z ulice alebo iného hlučného prostredia.

Používa sa tam, kde sa vyžaduje akustická izolácia na vyššej úrovni:

 • tlmočnícke kabíny
 • obytné budovy v blízkosti letísk, železníc, diaľnic, rušných mestských centier či hlučných výrobných závodov
Zvuková izolácia vďaka SGG Stadip Silence

Bezpečnosť a mechanická odolnosť

SGG STADIP SILENCE má mechanickú odolnosť a výkonnosť v oblasti bezpečnosti rovnakú ako bezpečnostné sklo SGG STADIP alebo SGG STADIP PROTECT v rovnakom zložení.

Akustická samolepiaca fólia pri rozbití skla udrží sklenené kúsky prilepené na mieste až do výmeny zasklenia. Ostré hrany črepov rozbitého skla sa pri poškodení nevysypú a nepredstavujú riziko zranenia užívateľa. 

V prípade zvýšených nárokov na bezpečnostné vlastnosti akustického skla je možné zvýšiť hrúbku a počet jednotlivých vrstiev skla a fólií. Podľa požiadaviek bezpečnostných noriem môže zvukovo-izolačné sklo chrániť osoby pred zranením a poskytovať ochranu osôb a majetku pred vandalizmom, vlámaním, výstrelom z ručných či loveckých zbraní alebo explóziou.

SGG STADIP SILENCE s fóliou PVB-Si predstavuje lepšiu akustickú výkonnosť ako bezpečnostné sklá SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT, ktoré majú rovnaké zloženie, ale sú vrstvené pomocou klasickej PVB fólie.

Svetelný komfort

Použitie akustickej fólie PVB-Si nespôsobuje žiadne zníženie vizuálnej kvality – zvukovo izolačná medzivrstva je voľným okom neviditeľná, takže akustické sklo poskytuje excelentný svetelný komfort. Dostatok svetla tak umožňuje okrem príjemného užívateľského prostredia aj úsporu nákladov na umelé osvetlenie.

Protislnečná ochrana

Akustická fólia PVB-Si filtruje viac než 99% UV žiarenia, takže znižuje nežiadúce blednutie farieb pod vplyvom pôsobenia slnečných lúčov. 

Pre zvýšenú protislnečnú ochranu bez použitia externého či interného tienenia je možné na akustické sklo SGG STADIP SILENCE aplikovať aj neviditeľné funkčné protislnečné povlaky SGG COOL-LITE, ktoré redukujú prehrievanie interiéru v letnom období. Táto vlastnosť umožňuje úsporu energií na klimatizáciu a zníženie emisií CO2.


Použitie

Moderné akustické vrstvené sklo SGG STADIP SILENCE absorbuje nežiaduce zvuky, preto je určené všade tam, kde je potrebné tlmiť hluk prichádzajúci zvonku alebo zabrániť šíreniu nežiadúcich zvukov vo vnútorných priestoroch oddelených sklenenými priečkami. 

V mnohých aplikáciách sú veľmi užitočné aj bezpečnostné vlastnosti zvukovo izolačného vrstveného skla. V prípade, že dôjde k rozbitiu, samolepiaca akustická PVB-Si fólia udrží poškodené sklo pohromade, takže sklenené črepy sa nevysypú a neohrozia užívateľa ostrými hranami.

Najčastejšie použitie akustického skla SGG STADIP SILENCE:

Krakow Airport SGG Stadip Silence

Presklené fasády a okná

Použitie SGG STADIP SILENCE v izolačných dvojsklách (SGG CLIMAPLUS SILENCE) a trosklách (SGG CLIMATOP SILENCE) (Preklik) umožňuje v obytných aj komerčných budovách výrazne znížiť hluk prichádzajúci z hlučného vonkajšieho prostredia:

 • veľkomestské hlavné triedy,
 • letiská,
 • železnica,
 • diaľnice,
 • hasičské zbrojnice,
 • stanice záchrannej zdravotnej služby,
 • štadióny,
 • koncertné arény,
 • a pod. 

Zastrešenie

SGG STADIP SILENCE znižuje hluk dopadu dažďových kvapiek na strešné okná, prístrešky a markízy.

Interiérové deliace steny

Najčastejšie v jednej vrstve sa SGG STADIP SILENCE používa na odhlučnenie pre:

 • tlmočnícke kabíny,
 • kancelárie,
 • konferenčné miestnosti,
 • nemocničné priestory,
 • učebne v školách,
 •  hotelové a bankové lobby.

Kombinácia skiel

Vrstvené akustické sklo je možné kombinovať s rôznymi typmi skla, aby vzniklo zasklenie so špecifickými vlastnosťami, ktoré zvyšujú užívateľský komfort.

Možnosti kombinácie:

Možnosti kombinácií SGG STADIP SILENCE s rôznymi typmi skla a ich vplyv na celkové vlastnosti zasklenia si overte v online aplikácii Calumen.

 

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Ďalšie detaily

Výrobné rozmery

 • Maximálne rozmery: 6 000 × 3 210 mm
 • Minimálne rozmery: 300 × 300 mm

 

Viete aký je rozdiel medzi bežným a lepeným sklom určeným pre akustické riešenia?


Produktová línia
 • SGG STADIP PROTECT SILENCE
 • SGG SECURIT STADIP SILENCE

Technické špecifikácie

Akustická izolácia

SGG STADIP SILENCE, monolitické sklo alebo zosadené do izolačného skla, prekonáva pokles akustickej izolácie skla pri kritickej frekvencii. Takto zaisťuje optimálne akustické výkony.

 

Sklo s protihlukovou fóliou

Obrázky zobrazujú princíp použitia vrstveného zvukovo izolačného skla s akustickou fóliou SGG STADIP SILENCE v dvojskle SGG CLIMAPLUS SILENCE.

Ako monolitické sklo

Pri rovnakej hrúbke ako sklo SGG STADIP SILENCE zvyšuje priemerné zosilnenie akustickej izolácie – vyjadrené v Rw – 3 dB oproti vrstvenému sklu SGG STADIP a 5 dB oproti monolitickému sklu SGG PLANICLEAR. 

SGG STADIP SILENCE 44.1A alebo 44.2A s hrúbkou 8,8 mm ponúka rovnaké akustické stlmenie (Rw = 37dB) ako monolitické sklo SGG PLANICLEAR 19 mm.

Účinok SGG STADIP SILENCE ako monolitické sklo

Ako izolačné sklo

SGG STADIP SILENCE v rámci izolačného skla ponúka rovnaké akustické stlmenie ako SGG CLIMAPLUS SILENCE.

Účinok SGG STADIP SILENCE ako izolačné sklo

Akustické vlastnosti zasklenia sa menia v závislosti na: 

 • zdroji hluku, 
 • použitom systéme zasklenia, 
 • rozmeroch zasklenia, 
 • vzduchotesnosti systému (sklo – rám – ostenie).

 

Porovnanie akustických výkonov skiel, SGG STADIP SILENCE

Rw je „vážená vzduchová nepriezvučnosť“ (EN ISO 140-3 a 717-1).

Bezpečnosť

Pri rovnakom zložení (hrúbka skla a počet medziskelných fólií) ponúka SGG STADIP SILENCE v oblasti bezpečnosti rovnaké vlastnosti ako SGG STADIP, SGG STADIP PROTECT a SGG STADIP PROTECT SP.

Príklad: SGG STADIP SILENCE 44.6A je podľa normy EN 356 v rovnakej bezpečnostnej triede P5A ako SGG STADIP PROTECT SP 510.


Manipulácia a opracovanie

SGG STADIP SILENCE sa spracováva rovnako ako bežné vrstvené sklo SGG STADIP.

Použitie SGG STADIP SILENCE musí byť v súlade s inštrukciami výrobcu a platnými normami

Pokyny pre inštaláciu

 • Ak akustické sklo nie je utesnené v suchom vetranom systéme, je nutné chrániť PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Kontakt s vodou by mohol zapríčiniť, že sa fólia roztiahne a spôsobí rozvrstvenie skla.
 • Medzivrstva nesmie byť v kontakte s tmelmi s obsahom minerálnych alebo rastlinných olejov, ani s inými nevhodnými výrobkami – napríklad silikónmi na báze kyselín.
 • Je nutné skontrolovať, či sklá SGG STADIP SILENCE nie sú náchylné na poškodenie v dôsledku tepelného šoku. Toto riziko sa dá znížiť tým, že sa vyhnete umiestneniu generátorov tepla (bodové osvetlenie, odvetranie klimatizácie, radiátory a vykurovacie telesá, ktoré môžu vytvoriť miestne zahriatie) do blízkosti skiel. Na sklo by sa nemali umiestňovať ani clony či fólie (plagáty, nápisy, nálepky...) a v tesnej blízkosti skla by nemal byť umiestnený ani nábytok či iné predmety.
 • Sklá SGG STADIP SILENCE sa pred a po zasklení neodporúča vystaviť teplote vyššej ako 60 °C.
 • Ak je akustické vrstvené sklo osadené do izolačného skla, odporúča sa umiestnenie na vnútornú alebo vonkajšiu stranu – podľa bezpečnostných noriem danej aplikácie.
 • V prípade požiadaviek na zvýšenú ochranu akustického skla proti vandalizmu, vlámaniu, priestrelom strelnou zbraňou alebo explóziám musia byť sklá SGG STADIP SILENCE vsadené do rámov, ktoré sa podľa príslušných noriem zhodujú s bezpečnostnou úrovňou skla

Informácie o nariadeniach

Sklo SGG STADIP SILENCE zodpovedá norme EN 12543 a má príslušné označenie.

Páči sa Vám tento produkt?