Results

BMW WORLD MUNICH

Nový dynamický a inovatívny dizajn

Otvorená architektúra a sklenená fasáda prepúšťajú do interiérových priestorov lúče svetla a otvárajú budovu vonkajšiemu prostrediu. Súčasne harmonicky integrujú budovu BMW Welt (BMW svet) do kontextu architektúry celého olympijského parku aj existujúce budovy BMW.


Kontext

Veľmi odvážny návrh viedenských architektov zo štúdia COOP HIMMELB (L) AU začleňuje budovu BMW Welt v Mníchove veľmi vizionárskym a trendovým spôsobom do svetovo presláveného okolitého prostredia. Charakter aj štruktúra sú silne vymedzené existujúce hravosťou medzi plávajúce strešnou konštrukciou nad flexibilnými a transparentnými výklady. Na prvý pohľad je imponujúcim a dominantným prvkom dvojitá kužeľová fasáda. Sklom a oceľou pokrytá konštrukcia v tvare tornáda sa stáča smerom nahor a je zakončená strechou pripomínajúca mrak. Tú tvorí dynamická deformácia dvoch nosných väzníkov a predstavuje tak hlavný nosný prvok celej konštrukcie strechy.


Použité produkty

V roku 2000 sa BMW Group rozhodla vybudovať centrum zamerané na prezentáciu značky a dodávky vozov blízkosti firemnej centrály a múzeá BMW. Jedným z hlavných nápadov bolo rozšíriť existujúce konfigurácii BMW Tower a múzeá o ďalší prvok a vytvoriť tak priestorovo ideálne a identitu formujúci architektonický celok. Tieto zámery potom viedli ku konečnému návrhu veľké transparentné haly s plastickou strechou a dvojitým kužeľom.

Veľmi neobvyklý tvar budovy kládol nároky na geometriu a presnosť fasádnych prvkov. Preto vytvorila Glassolutions na 900 rôznych 3D prvkov z izolovaného bezpečnostného skla o celkovej ploche asi 2850 m2. Aby sa predišlo typickej zelenej patine na povrchu skla, bol použitý ako východiskový materiál bezpečnostné sklo s nízkym obsahom železa DIAMANT. Jednou z najväčších výziev tohto projektu sa tak stala dodávka celkom 12400 m² skla v 26 rôznych podobách a tvaroch. Inštalácia každého jednotlivého skleneného komponentu sa musela veľmi presne naplánovať. Kombinácia každého z produktov Glassolutions, v tomto prípade DIAMANT, STADIP, SERALIT LITEX a ďalších, vytvorila skutočne unikátny a imponujúce vzhľad budovy BMW Welt v nemeckom Mníchove.


Výsledok

Od svojho otvorenia hostila budova BMW Welt mnoho výstava uskutočnilo sa tu aj veľké množstvo ďalších akcií spojených s predajom automobilov. Na začiatku očakávala BMW asi 800000 návštevníkov ročne, ale už minulé leto dosiahol ich celkový počet úctyhodných 10 miliónov. Každý rok tak dverami prejde v priemere 2,2 miliónov návštevníkov, vďaka čomu sa budova BMW Welt stala jedným z najvyhľadávanejších turistických cieľov v Bavorsku.


Produkty

SGG DIAMANT

Extra číre a transparentné plavené sklo ponúka vysokú svetelnú priepustnosť bez zelenkavého zafarbenia skloviny.

SGG SECURIT STADIP

Najodolnejšie vrstvené bezpečnostné sklo poskytuje okrem zvyškovej celistvosti v prípade rozbitia aj zvýšenú mechanickú pevnosť a odolnosť voči praskaniu vplyvom teplotného šoku.