Results

Letisko M.R. Štefánika- Príletový terminál

Letisko M.R. Štefánika- Príletový terminál

Letisko dokončilo príletovú časť po dvoch rokoch od ukončenia odletovej časti. Projekt rekonštrukcie a dostavby nového terminálu predstavoval  strategický, technologický a kapacitne najvýznamnejší krok v oblasti civilného letectva na Slovensku za posledné desaťročia. 


Kontext

Architektonická koncepcia nového terminálu vychádza z najnovších trendov a za použitia najmodernejších technológií. Je smerovaná na jednu výraznú budovu, ktorá zabezpečí všetky potrebné funkcie súvisiace s vybavením cestujúcich a ich batožiny. Ide o dynamickú stavbu o celkovej pôdorysnej ploche 170m x 70m, ktorej ústredným priestorom je verejná odletovo-príletová hala prechádzajúca cez tri nadzemné podlažia terminálu, vytvárajúca veľkolepý priestor presklený zo všetkých strán. Výrazné progresívne zastrešenie, ktorého hlavnou výhodou je prírodné osvetlenie počas celého dňa, je realizované cez celú hĺbku budovy.

Špecifické vnútorné a nadväzujúce vonkajšie prevádzky dávajú budove terminálu jedinečný vzhľad. Na hlavnej fasáde orientovanej do prednádražia, čiže verejnej plochy pred terminálom, je v západnej časti inštalovaný výrazný nápis Letisko Bratislava. Prístupová strana je charakteristická vysokým radom priečelia s nadväzujúcimi verejnými vnútornými priestormi, naopak letisková strana budovy, vzhľadom k orientácii na juh, má zvýšený priestor v hĺbke vnútorného priestoru, tzn. v tranzitnej hale. Sklenenú fasádu terminálu, okrem čelnej strany, prekrývajú závesné konzoly - slnolami, vystupujúce a členiace jednoduchú hmotu priečelia tak, aby sa zabránilo vplyvu extrémnych poveternostných podmienok.

Zdroj: www.bts.sk


Použité produkty

Prírodné osvetlenie bez nežiadúceho prehriatia priestorov, v ktorých sa združuje množstvo pasažierov, vytvára sklenená fasáda tvorená SGG CLIMAPLUS® ACOUSTIC  Antelio strieborné. Pre obmedzenie ruchu a hluku je fasáda doplnená o akustickú zložku.

 SGG CLIMAPLUS® ACOUSTIC Antelio strieborné


Produkty

SGG CLIMATOP ACOUSTIC

Izolačné protihlukové trojsklo je skvelým riešením zasklenia v prostredí, kde je potrebná zvuková izolácia proti bežnému vonkajšiemu hluku.