Results

NOVÉ MUZEUM AKROPOLIS

Vizuálny dialóg medzi starovekým chrámom Parthenón a súčasnou architektúrou

Nové múzeum Akropolis v gréckych Aténach je úplne bez pochýb jedným z najnáročnejších stavebných projektov v Grécku v uplynulých desaťročiach. Kontinuálne vizuálny dialóg so starovekým chrámom Parthenón vyriešil Bernard Tschumi svojim minimalistickým konceptom a obmedzeným použitím materiálov.


Kontext

Skutočnú výzvu pri návrhu nového múzea Akropolis predstavovala už na samom začiatku projektu zodpovednosť za premiestnenie a uloženie tých najpozoruhodnejších sôch z dôb gréckej antiky. Návrh navyše komplikovala relatívne nepriaznivá lokácie budovy. Tá sa totiž nachádza v komplexe stavieb označovanom ako Akropolis, teda v mieste citlivých archeologických vykopávok a súčasne súdobej zástavby s hustou sieťou ulíc, ale aj chrámom Parthenón, jednou z najvýznamnejších budov západnej civilizácie. Tieto podmienky, vrátane horúceho podnebia a občasných zemetrasenie, donútili architekta vypracovať návrh veľmi jednoduchého a precízneho múzea s matematickou a koncepčné presnosťou toľko typickú pre antické Grécko.


Použité produkty

Nové múzeum pozostáva z troch hlavných častí: základ, stredná a horná časť. Vonkajší plášť budovy je tvorený sklenenou fasádou VARIO, teda izolovaným sklom s možnosťou regulácie slnečného žiarenia, podkladový vnútorný plášť potom vrstveným bezpečnostným sklom STADIP vo vzdialenosti 70cm od fasády. Ďalšie sklenené prvky sú umiestnené vždy 2,25 m nad úrovňou dokončených podláh budovy múzea. Vďaka možnosti regulácie slnečného žiarenia zabezpečí izolované sklo teplotu pri vnútornej fasády okolo 23 ° C dokonca aj pri vonkajších teplotách cez 40 ° C. Základná časť múzea stojí na pilotoch, pod ktorými sa nachádzajú existujúce archeologické výkopy. Celé miesto je chránené systémom stĺpov, ktoré boli rozmiestnené po konzultácii s odborníkmi. Na tejto úrovni je umiestnená aj vstupná časť múzea a priestory pre dočasné expozície, auditórium a zázemie. Sklenená rampa, z ktorej možno sledovať archeologické výkopy, vedie do galérie uprostred budovy múzea. Tú tvorí obrovský priestor so stropom vo dvojnásobnej výške na vysokých stĺpoch. V celej budove, ale predovšetkým v priestoroch nad výkopy, sú podlahy vo veľkej miere vyrobené s pomocou skleneného systému LITE-FLOOR. Horná časť budovy uzatvára transparentný plášť, ktorý prepúšťa ideálne svetlo pre sochy vnútri budovy aj v okolí Akropolis. Strešný plášť je potom vytvorený z čierneho smaltovaného skla EMALIT. Táto technológia zabezpečuje maximálnu možnú ochranu galérie pred nadmerným teplom a svetlom. Vedľa mramoru a betónu budove celkom jednoznačne dominuje sklo, ktoré pokrýva viac ako 80% všetkých viditeľných vonkajších aj vnútorných povrchov.


Produkty

SGG STADIP

vrstvené sklo s barevnou fólií

SGG STADIP PROTECT

Vrstvené sklo rôznych bezpečnostných tried v prípade rozbitia udržuje zvyškovú celistvosť sklenenej plochy, čím bráni prieniku predmetov a osôb.

Pre klienta aj architekta predstavila najväčšiu výzvu zbierka aj spôsob prezentácie antických výkopov v oblasti Makryianni. Cieľom projektu bolo totiž integrovať archeologický výkop o ploche 2200 m2 pod budovu múzea a vytvoriť tak unikátnu atmosféru za pomoci prirodzeného svetla i ostatných častí Akropolis. Návštevníci tak môžu obdivovať nielen exponáty múzea, ale súčasne vidí z múzea i chrám Parthenón a celú Akropolis.