Results

SGG CLIMATOP ACOUSTIC

Izolačné protihlukové trojsklo je skvelým riešením zasklenia v prostredí, kde je potrebná zvuková izolácia proti bežnému vonkajšiemu hluku.

Izolačné trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC poskytuje zaskleniu schopnosť redukcie hluku prenikajúceho do interiéru. Súčasne s tepelnou izoláciou, protislnečnou ochranou a bezpečnostnými vlastnosťami skla toto zníženie úrovne nežiadúceho hluku zvyšuje komfort bývania.

Tlmenie hluku až o cca 43 dB protihlukovému trojsklu umožňuje kombinácia rôznych hrúbok skla v ráme s širšími a rozdielnymi rozmermi dištančných rámikov medzi jednotlivými sklami a použitie lepeného vrstveného bezpečnostného skla SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT so štandardnou PVB fóliou.


Výhody
Výhody protihlukových okien
 • Zvuková izolácia
 • Bezpečnosť
 • Energetická účinnosť
 • Protislnečná ochrana

Ďalšie vlastnosti

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP ACOUSTIC

Izolačné protihlukové trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC je skvelým riešením zasklenia všade tam, kde je potrebné udržať nežiadúci hluk za oknami, aby ste si mohli v interiéri užívať ticho a pokoj. Zvuková izolácia je dosiahnutá použitím rôznej hrúbky jednotlivých vrstiev skla (od 4 do 10 mm) a širších dištančných rámikov v trojskle, a tiež použitím vrstveného skla SGG STADIP s vrstvou štandardnej PVB fólie z polyvinyl butyralu. Táto fólia poskytuje zaskleniu schopnosť ochrany proti poraneniu osôb či vlámaniu a súčasne tlmí zvukové vibrácie. Protihlukové trojsklá dosahujú skvelú úroveň zvukovej izolácie. V kategórii SGG CLIMATOP ACOUSTIC Rw = max. 43 dB

Zvuková izolácia

Protihlukové trojsklo využíva systém asymetrickej skladby izolačného skla, kde sa v rámci trojskla použijú sklenené tabule rôznych hrúbok a súčasne dištančné rámiky s odlišnou šírkou – často širšie ako pri klasických izolačných trojsklách. Základom je použitie aspoň jednej vrstvy skla s vysokou plošnou hmotnosťou (hrúbka skla min. 6 mm).

Pre zlepšenie zvukovej izolácie sa do trojskla môže zakomponovať aj vrstva bezpečnostného skla SGG STADIP – vrstveného za pomoci štandardnej fólie z polyvinyl butyralu. 

Swisspacer Ultimate dištančný rámik

Bezpečnosť 

Vlepenie PVB fólie medzi dve vrstvy skla zaručuje okrem akustickej izolácie aj bezpečnostné vlastnosti skla – v prípade rozbitia zostanú úlomky skla nalepené na fólii a nedôjde tak k úplnému rozpadnutiu tabule a prípadnému poraneniu osôb. Táto vlastnosť súčasne bráni aj prieniku predmetov či osôb cez plochu skla – miera týchto bezpečnostných vlastností je daná hrúbkou a počtom použitých skiel a fólií v rámci aplikácie.

Energetická účinnosť

Zvukovo izolačné trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC poskytuje aj skvelé tepelno izolačné vlastnosti – v štruktúre trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC dosahuje Ug = 0,5W / m²K.

Podľa použitých funkčných povlakov zaisťuje v interiéroch:

 • maximálny tepelný komfort,
 • minimálne úniky tepla,
 • znižuje náklady na kúrenie,
 • redukuje emisie CO2.  

Protislnečná ochrana

Použitím funkčných povlakov so schopnosťou ochrany pred slnečným žiarením získa trojsklo aj protislnečné vlastnosti, takže v letnom období poskytuje tepelný a svetelný komfort. To umožní úsporu nákladov na klimatizáciu a umelé osvetlenie.

 

Porovnanie akustických vlastností skiel

jednoduché sklo a hlukizolačné sklo a hlukvrstvené sklo a hluk

Použitie

MOŽNOSTI POUŽITIA SGG CLIMATOP ACOUSTIC

Používa sa v obytných aj komerčných budovách umiestnených v hlučnom prostredí – všade tam, kde zvuková izolácia môže zvýšiť užívateľský komfort v interiéroch:

 • mestské rušné ulice,
 • blízkosť komunikácií pre motorové vozidlá,
 • železničné a električkové koľaje,
 • detské ihriská,
 • športoviská,
 • chov hospodárskych zvierat,
 • priemyselné zóny a pod.

Trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC je vhodné pre zasklenie :

 • Obytné budovy (rodinné a bytové domy) v blízkosti zdrojov hluku (rušné ulice, doprava, detské ihriská, reštauračné záhradky a pod.).
 • Komerčné budovy v hlučných oblastiach (obchodné tepny, dopravné uzly, v blízkosti železnice či električiek a pod.).
 • Okná komerčných alebo obytných budov v oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu vandalizmu
 • Sklenené fasády, zimné záhrady, sklenené steny a strešné okná.
 • Priemyselné budovy a výrobné haly.
 • Školy, nemocnice, sanatóriá, centrá dennej starostlivosti.

Kombinácia skiel

Zvukovoizolačné sklá je možné kombinovať s mnohými ďalšími multifunkčnými produktmi, ktoré okrem zvukovej izolácie poskytnú zaskleniu aj iné žiadúce vlastnosti zasklenia, ktoré zvyšujú užívateľský komfort:


Praktické informácie

Princíp protihlukových okien

Princíp protihlukových okien

 

Zvukovoizolačné sklá sa štandardne skladajú z:

V prípade záujmu o informácie ohľadom požadovaného zloženia zvukovo izolačného trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC sa obráťte na nášho obchodného zástupcu.

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.


Produktový rad

Produktová línia – súvisiace produkty

SGG CLIMATOP SILENCE

Špeciálne izolačné trojsklo s protihlukovými vlastnosťami je skvelým riešením zvýšených požiadaviek na zvukovú izoláciu. Excelentnú zvukovú izoláciu až 51 dB v tomto trojskle umožňuje použitie lepeného vrstveného skla s akustickou PVB fóliou a kombinácia rôznych hrúbok skla v ráme s širšími dištančnými rámikmi medzi jednotlivými sklami. 


Technické špecifikácie

Izolačné trojsklo SGG CLIMATOP ACOUSTIC ponúka tepelnú izoláciu spoločne s účinným tlmením hluku až o cca 43 dB. Základom protihlukového trojskla je asymetrické zloženie – aspoň jedna vrstva skla s vysokou plošnou hmotnosťou (hrúbka skla od 6 do 10 mm) doplnená ďalšími 2 tabuľami skla odlišnej hrúbky.

Akustické vlastnosti trojskla zlepšuje aj použitie širších dištančných rámikov (až 24 mm), prípadne použitie vrstveného skla STADIP s vrstvou štandardnej PVB fólie z polyvinyl butyralu.

Pri použití vrstveného skla STADIP má protihlukové izolačné sklo súčasne aj bezpečnostné vlastnosti s úrovňou bezpečnosti podľa toho, či je použité sklo STADIP SAFE alebo STADIP PROTECT.

Akustické vlastnosti zasklenia sa menia v závislosti na: 

 • zdroji hluku, 
 • použitom systéme zasklenia, 
 • rozmeroch zasklenia, 
 • vzduchotesnosti systému (sklo – rám – ostenie).
Príklad zloženia trojskla SGG CLIMATOP ACOUSTIC
Typ trojskla podľa zloženia Tabuľa skla
1
Medzipriestor
1
Tabuľa skla
2
Medzipriestor
2
Tabuľa skla
3
Zvuková izolácia
Rw (C; Ctr)
SGG CLIMATOP XN ACOUSTIC 42–39 PLANICLEAR (8 mm)
PLANITHERM XN
ARGÓN (90 %)  AIR (10 %)
12 mm
PLANICLEAR (4 mm) ARGÓN (90 %) AIR (10 %)
12 mm
PLANITHERM XN
PLANICLEAR (6 mm)
Rw 39 (-1; -4) dB

Calumen

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálnu kombináciu do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Je intuitívna a zadarmo.

Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteľoch prestupu tepla, nepriezvučnosti a bezpečnostnej triede. Túto aplikáciu ocení aj váš architekt či dodávateľ okien.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Projekty

Letisko M.R. Štefánika- Príletový terminál

Letisko M.R. Štefánika- Príletový terminál

Páči sa Vám tento produkt?