Results

SGG CLIMATOP PROTECT

Vrstvené sklo vyšších bezpečnostných tried zabezpečuje zvýšenú ochranu osôb a majetku tým, že bráni prieniku predmetov a osôb.

SGG CLIMATOP PROTECT poskytuje okrem zvyškovej stability skla za účelom ochrany bezpečnosti osôb aj ochranu proti pádu osôb a ochranu majetku proti vandalizmu a vlámaniu.

Do určitej miery dokáže zabrániť nielen prepadnutiu osôb či predmetov cez sklenenú plochu, ale vrstvené sklá vyšších bezpečnostných tried znižujú aj riziko vniknutia nežiaducich osôb do objektov tým, že odolajú pokusom o rozbitie tvrdými predmetmi a útokom pomocou rôznych typov strelných zbraní a výbušnín.


Výhody
Výhody bezpečnostného skla SGG CLIMATOP SAFE
 • Zvýšené bezpečnostné vlastnosti
 • Energetická účinnosť
 • Tepelný komfort
 • Komfort denného svetla

Ďalšie vlastnosti

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP PROTECT a jeho variantov

Použitie bezpečnostného skla

 

Izolačné trojsklo SGG CLIMATOP PROTECT s vrstveným bezpečnostným sklom SGG STADIP PROTECT sa používa pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu mieru bezpečnosti než ochranu osôb pred zranením v prípade rozbitia skla. Použitím 2–6 vrstiev fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s hrúbkou 0,38–2,28 mm a niekoľkých vrstiev skla s rôznou hrúbkou – podľa požadovanej bezpečnostnej triedy – zasklenie získava vlastnosti, ktoré chránia sklo pred rozbitím.

Vrstvenie sklenených plôch a bezpečnostných fólií sťažuje až znemožňuje prienik sklenenou plochou.

Minimálna celková hrúbka vrstvy PVB fólie pre SGG CLIMATOP PROTECT je 0,76 mm. Je možné použiť buď minimálne 2 fólie s hrúbkou 0,38 mm, alebo 1 fóliu s hrúbkou 0,76 mm, prípadne viac vrstiev či hrubšie fólie pre zasklenie vyšších bezpečnostných tried.

Miera úrovne bezpečnostných vlastností zasklenia závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci aplikácie a je charakterizovaná označením bezpečnostnej kategórie skla.

Na výrobu bezpečnostných vrstvených skiel sa môže použiť tepelne tvrdené sklo s vyššou odolnosťou proti poškodeniu vysokou teplotou (až 200 °C) aj proti deštrukcii v dôsledku mechanického narušenia celistvosti skla (5× odolnejšie než netvrdené sklo).

Sklá SGG CLIMATOP PROTECT spĺňajú bezpečnostné požiadavky noriem EN 12600 a EN 356

Zvýšené bezpečnostné vlastnosti – ochrana osôb a majetku

Ochrana osôb pred prepadnutím a základná ochrana proti vandalizmu a vlámaniu (bezpečnostná trieda 1B1):

SGG CLIMATOP PROTECT

SGG CLIMATOP PROTECT – s použitím vrstvy bezpečnostného skla SGG STADIP PROTECT s minimálne 2 vrstvami bezpečnostnej fólie s hrúbkou 0,38 mm alebo jednej fólie s hrúbkou 0,76 mm poskytuje zaskleniu v prípade poškodenia skla schopnosť zabrániť prepadnutiu predmetov a osôb cez sklenenú plochu.

Bezpečnostná vrstva skla pre ochranu proti pádu osôb (podľa normy EN 12600)
SGG STADIP PROTECT
Bezpečnostná trieda SGG STADIP Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
1B1 PROTECT 33.2 7 16

 

Bezpečnostná vrstva skla pre základnú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu
(podľa normy EN 356)
SGG STADIP PROTECT
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m}
P1A 33.2 7 16
P2A 44.2 9 21
P3A 44.3 9 21
P4A 44.4 10 22

Ochrana majetku – odolnosť proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla 

SGG CLIMATOP PROTECT SP (Strong Protect)

SGG CLIMATOP PROTECT SP (Strong Protect) – poskytuje zosilnenú ochranu proti vandalizmu a úplnej deštrukcii skla. Vzniká kombináciou niekoľkých sklenených tabúľ spojených viacero vrstvami PVB fólií – minimálne dvomi fóliami s hrúbkou  0,38 mm alebo jednou fóliou s hrúbkou 0,76 mm. Je možné použiť aj viac vrstiev či hrubšie fólie – podľa nárokov na mieru bezpečnosti.

Bezpečnostná vrstva skla pre zosilnenú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu
(podľa normy EN 356)
SGG STADIP PROTECT SP
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P5A SP 510 10 23
P6B SP 615 15 34
P7B SP 722 22 51
P8B SP 825 25 53

Ochrana majetku – odolnosť proti vlámaniu a poškodeniu skla výstrelmi zo strelných zbraní a výbušninami:

SGG CLIMATOP PROTECT HS (High Security)

SGG CLIMATOP PROTECT HS (High Security) – bezpečnostné zasklenie odolné voči výstrelom z ručných strelných zbraní a z pušky (s výnimkou loveckých zbraní). Vzniká spojením 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s minimálnou celkovou hrúbkou 0,76 mm  (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne viac.

Sú k dispozícii v dvoch verziách: 

 • Splitting (S) – s úlomkami, ktoré pri poškodení môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane.
 • Non Splitting (NS) – bez vzniku úlomkov, ktoré môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane. 
Bezpečnostná vrstva skla pre ochranu proti výstrelom z ručných strelných zbraní a pušiek 
BR (podľa normy EN 1063)
SGG STADIP PROTECT HS (High Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
BR1 S HS 113-S 13 31
BR1 NS HS 120-NS 20 48
BR2 S HS 219-S 19 44
BR2 NS HS 234-NS 34 83
BR3 S HS 323-S 23 53
BR3 NS HS 349-NS 49 119
BR4 S HS 315-S 31 73
BR4 NS HS 454-NS 54 130
BR5 S HS 536-S 36 82
BR5 NS HS 558-NS 58 140
BR6 S HS 647-S 47 112
BR6 NS CP-HS 673-NS 73 149
BR7 S CP-HS 783-S 83 176
BR7 NS HS 787-NS 87 205

 

SGG CLIMATOP PROTECT HC (Hunt Calibre)

SGG CLIMATOP PROTECT HC (Hunt Calibre) – bezpečnostné zasklenie odolné voči strelám z loveckých zbraní (guľovnice, brokovnice). Vzniká spojením 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s minimálnou celkovou hrúbkou 0,76 mm  (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne viac. 

Sú k dispozícii v dvoch verziách: 

 • Splitting (S) – s úlomkami, ktoré pri poškodení môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane.
 • Non Splitting (NS) – bez vzniku úlomkov, ktoré môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane. 
Bezpečnostná vrstva skla pre ochranu proti strelám z loveckých zbraní (brokovnice, guľovnice) 
SG (podľa normy EN 1063)
SGG STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
SG1 S HC 133-2 33 75
SG1 NS HC 171-NS 71 171
SG2 S HC 247-S 47 114
SG2 NS CP-HC 284-NS 84 177

 

SGG CLIMATOP PROTECT FS (Full Security)

SGG CLIMATOP PROTECT FS (Full Security) bezpečnostné zasklenie pre multifunkčné použitie, ktoré kombinuje ochranu proti strelným zbraniam, vandalizmu a vlámaniu. Má okrem klasifikácie nepriestrelnosti (norma EN 1063) aj klasifikáciu ochrany proti vandalizmu a vlámaniu (norma EN 356). Vzniká spojením 3 a viacero vrstiev sklenených tabúľ, často rôznej hrúbky, s niekoľkými vrstvami PVB fólií s celkovou minimálnou hrúbkou 0,76 mm (2 × 0,38 mm alebo 1 × 0,76 mm), prípadne viac. 

Sú k dispozícii vo verzii Splitting (S) – s úlomkami, ktoré pri poškodení môžu spôsobiť zranenie na chránenej strane. 

Bezpečnostná vrstva skla pre multifunkčné použitie
proti strelným zbraniam BR + SG (podľa normy EN 1063)
a vandalizmu a vlámaniu R (podľa normy EN 356)
SGG STADIP PROTECT FS (Full Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
P6B+BR5+SG1–S FS 651.34–S 34 81
P7B+BR5+SG1–S FS 751.36–S 36 86
P8B+B65+SG2–S FS 862.41–S 41 92

 

SGG CLIMATOP PROTECT BS (Blast Security)

SGG CLIMATOP  PROTECT BS (Blast Security) – špeciálne bezpečnostné sklá na ochranu proti explóziám sú testované podľa normy EN 13541 podľa jej 4 kategórií. Používajú sa v priemyselnom prostredí a v priestoroch umiestnených v rizikových oblastiach.

Sú k dispozícii v dvoch verziách: 

 • Splitting (S) – s úlomkami, ktoré môžu spôsobiť zranenie pri explózii.
 • Non Splitting (NS) – bez úlomkov, ktoré môžu spôsobiť zranenie pri explózii. 
Bezpečnostná vrstva skla pre ochranu proti explóziám
BS (podľa 4 kategórií normy EN 13541)
SGG STADIP PROTECT BS (Blast Security)
Bezpečnostná trieda SGG STADIP PROTECT Hrúbka (mm) Hmotnosť (kg/m2)
ER1 S BS 110-S 10 22
ER1 NS BS 118-NS 18 40
ER2 S BS 218-S 18 39
ER2 NS BS 226-NS 26 63
ER3 S BS 331-S 31 73
ER4 S BS 427-S 27 68
ER4 NS BS 433-NS 33 83

Energetická účinnosť

Synergia solárnych ziskov, efektívnej tepelnej izolácie a dostatku denného svetla umožňuje zníženie nákladov na vykurovanie v zime, na klimatizáciu v lete a na umelé osvetlenie po celý rok. Výrazne sa tým znížia aj emisie CO2.

Pre zlepšenie efektivity tepelnej izolácie trojskla SGG CLIMATOP PROTECT sa na vnútornú stranu jedného zo skiel nanáša nízkoemisný neviditeľný povlak. 

Tepelný komfort

Zníženie tepelných strát na minimum a udržanie príjemnej teploty v interiéri po celý rok umožňuje kombinácia veľmi nízkeho súčiniteľa prestupu tepla zasklením (Ug) až 0,5 W/m²K, solárnych ziskov (g) 0,50 a koeficientu tienenia (SC) 0,57.

Komfort denného svetla

Interiér vybavený trojsklami s vysokou svetelnou priepustnosťou (TL) až 72 % je zaplavený prirodzeným denným svetlom. Zvyšuje to užívateľský komfort a skracuje čas nutnosti použitia umelého osvetlenia.


Použitie

Príklady použitia bezpečnostného zasklenia s vrstveným sklom:

SGG CLIMATOP PROTECT

SGG CLIMATOP PROTECT s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT pre ochranu proti pádu osôb (podľa normy EN 12600). 

Bezpečnostná trieda: 1B1

Príklady použitia:

 • veľkoplošné okná a zasklenie
 • deliace interiérové priečky
 • celoplošné sklenené dvere
 • okná na vyšších poschodiach
 • zasklenie v kúpeľniach a na plavárňach
 • schodiskové šachty a zábradlia 
 • zošikmené okná, markízy, strešné a nadhlavové zasklenie
 • zasklenie v priestoroch pre deti a seniorov
 • niektoré športoviská
 • novinové stánky
 • zasklenie hotelových lobby a salónikov
 • predajné okienka tovaru s nižšou hodnotou

SGG CLIMATOP PROTECT

SGG CLIMATOP PROTECT s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT pre základnú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu (podľa normy EN 356).

Bezpečnostné triedy: P1A, P2A, P3A, P4A

Príklady použitia:

 • okná a zasklenie v prízemných priestoroch obytných budov
 • zasklenie prízemných priestorov hotelov a kancelárií
 • výkladné skrine obchodov a showroomov
 • výťahové šachty
 • balkónové zasklenie
 • vily a komerčné objekty
 • zasklenie v nemocniciach
 • predajné okienka tovaru s vyššou hodnotou
 • extrémne exponované športoviská
 • sklenené priečky vo výrobných halách

SGG CLIMATOP PROTECT SP

SGG CLIMATOP PROTECT SP s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT SP pre zosilnenú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu (podľa normy EN 356). 

Bezpečnostné triedy: P5A, P6B, P7B, P8B

Príklady použitia:

 • múzeá
 • obchody so starožitnosťami
 • umelecké galérie a výstavné siene
 • lobby bankových služieb
 • zmenárne a pošty
 • lekárne
 • obchody s vysokou chránenou hodnotou
 • luxusné vily a komerčné objekty
 • klenotníctva

SGG CLIMATOP PROTECT HS

SGG CLIMATOP PROTECT HS s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT HS (High Security) pre ochranu proti výstrelom z ručných strelných zbraní a pušiek BR (podľa normy EN 1063).

Bezpečnostné triedy: BR1–BR7

SGG CLIMATOP PROTECT HC

SGG CLIMATOP PROTECT HC s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT HC (Hunt Calibre) s odolnosťou voči strelám z loveckých zbraní – guľovnice, brokovnice (podľa normy EN 1063).

Bezpečnostné triedy: SG1, SG2

SGG CLIMATOP PROTECT FS

SGG CLIMATOP PROTECT FS s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT FS (Full Security) pre multifunkčné použitie proti strelným zbraniam BR + SG (podľa normy EN 1063) a vandalizmu aj vlámaniu R (podľa normy EN 356).

Bezpečnostné triedy: P6B+BR5+SG1, P7B+BR5+SG1, P8B+BR6+SG2

SGG CLIMATOP PROTECT BS

SGG CLIMATOP PROTECT BS s bezpečnostnou vrstvou skla STADIP PROTECT BS pre ochranu proti explóziám BS (podľa 4 kategórií normy EN 13541). 

Bezpečnostné triedy: ER1, ER2, ER3, ER4

Použitie skiel najvyšších bezpečnostných tried s ochranou proti výstrelom z rôznych typov zbraní a proti explóziám je veľmi individuálna záležitosť. Voľba stupňa bezpečnostnej triedy zasklenia je na každom majiteľovi nehnuteľnosti – podľa toho, akú mieru ochrany vyžaduje. Tieto typy zasklenia sa používajú všade tam, kde je veľmi vysoké riziko vlámania, vniknutia nežiadúcich osôb, ozbrojených lúpeží, teroristických útokov, ale aj vo výrobných objektoch či skladoch, kde hrozí explózia.

Príklady použitia:

 • obytné a komerčné objekty vyžadujúce extrémnu ochranu pred vlámaním a streľbou
 • výklady a vstupy do obchodov a skladov s veľmi cenným tovarom
 • finančné inštitúcie a archívy
 • nepriestrelné klientské priehradky v bankách, zmenárniach a na poštách
 • priestory pre depozit financií, drahokamov, cenností
 • zabezpečenie veľmi hodnotných umeleckých diel v galériách
 • zabezpečenie vzácnych exponátov v múzeách
 • objekty v rizikových oblastiach 
 • strelnice a muničné sklady
 • výrobné priestory v chemickom a zbrojárskom priemysle
 • chemické laboratóriá
   

Kombinácia skiel

Vrstvené bezpečnostné sklo je možné kombinovať s ďalšími typmi skla, takže vzniknú aplikácie so špecifickými vlastnosťami zasklenia, ktoré zvyšujú užívateľský komfort.

Možnosti kombinácie:

 • extra číre sklo SGG DIAMANT
 • prefarbené sklo v hmote SGG PARSOL
 • protislnečné sklo SGG COOL-LITE alebo SGG ECLAZ
 • nízkoemisné sklo SGG PLANITHERM
 • zvukovoizolačné sklo SGG ACOUSTIC a SGG SILENCE
 • niektoré ornamentné sklá SGG DECOR-GLASS alebo SGG MASTERGLASS

Praktické informácie

Produktová línia – súvisiace produkty

SGG STADIP PROTECT

SGG CLIMATOP PROTECT ACCOUSTIC s rozdielnymi hrúbkami skla a rôznymi šírkami dištančných rámikov v rámci trojskla a SGG CLIMATOP PROTECT SILENCE s medzivrstvou zo špeciálnej akustickej fólie PVB SILENCE – používajú sa na ochranu proti nežiadúcemu hluku všade tam, kde sa súčasne s odolnosťou voči nárazu vyžaduje aj akustická izolácia. 

Ich mechanické charakteristiky sú rovnaké ako pri sklách SGG CLIMATOP PROTECT – pri rovnakom zložení zasklenia poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako tradičné bezpečnostné vrstvené sklá.

SGG CLIMATOP SAFE – je energeticky úsporné izolačné trojsklo, ktoré okrem tepelného, akustického a vizuálneho komfortu poskytuje ochranu pred zranením osôb. Ak dôjde k rozbitiu, vrstvené sklo s PVB fóliou v plne orámovanej aplikácii udrží úlomky pohromade a sklenená plocha si zachová zvyškovú pevnosť až do výmeny. Znižuje sa tak riziko poranenia užívateľov.

SGG LITE FLOOR – vrstvené bezpečnostné pochôdzne sklo navrhnuté špeciálne pre podlahové dosky a schody sa vyznačuje výraznou mechanickou odolnosťou. Je vyrobené tak, aby znieslo zaťaženie, ktoré daná štrukturálna konštrukcia stavby vyžaduje. Používa sa na podlahové dosky a schody, ktoré umožňujú prestup svetla.

SGG SECURIT CONTACT – tvrdené bezpečnostné pochôdzne sklo so zníženou kĺzavosťou. Jedna z jeho strán je pokrytá minerálnou vrstvou, ktorá znižuje kĺzavosť povrchu skla.

Klasifikácia bezpečnostných skiel podľa spôsobu testovania na základe požiadaviek normy EN 356:
P1A pád oceľovej gule z 1500 mm 3 dopady STADIP 33.2
P2A pád oceľovej gule z 3000 mm  3 dopady STADIP 44.2
P4A pád oceľovej gule z 9000 mm  3 dopady STADIP 44.4
P5A pád oceľovej gule z 3000 mm  3 x 3 dopady STADIP 44.6

Technické špecifikácie

Energeticky úsporné bezpečnostné sklo SGG CLIMATOP PROTECT s tepelnou izoláciou do 0,5 W/m²K pri použití rámu so šírkou 18 mm dosahuje solárne zisky (g) 0,50, koeficient tienenia (SC) 0,57, má skvelú interpretáciu farieb – priestupnosť (Ra) 95,8, odrazivosť (Ra) 91,4 a vynikajúce svetelné vlastnosti – prenos svetla (TL) 72 %, vonkajší odraz (RLe) 14 % a vnútorný odraz (RLl) 14 %

Použitím jednej, dvoch či viacerých vrstiev PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm alebo 0,76 v kombinácii s tromi až viacerými vrstvami tabuľového skla rôznej hrúbky získava zasklenie vlastnosti, ktoré môžu zabrániť prepadnutiu osôb a predmetov cez sklenenú plochu alebo môžu zabrániť narušeniu celistvosti zasklenia a zamedziť tak nežiadúcemu prieniku predmetov a osôb cez sklenené plochy. 

Zasklenie zaradené do vyšších bezpečnostných tried, akými sú rôzne varianty vrstvených skiel SGG CLIMATOP PROTECT sa používa predovšetkým na ochranu majetku.


Calumen

Skombinujte si benefity skiel s online aplikáciou Calumen

Pre uľahčenie výberu skiel a ich optimálnu kombináciu do okien s dvojsklami alebo trojsklami sa oplatí využiť online kalkulačnú aplikáciu Calumen. Je intuitívna a zadarmo.

Umožňuje zostaviť rôzne typy skla do kombinácií, pri ktorých prepočíta parametre. Výsledkom je technický list s údajmi o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteľoch prestupu tepla, nepriezvučnosti a bezpečnostnej triede. Túto aplikáciu ocení aj váš architekt či dodávateľ okien.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Páči sa Vám tento produkt?