Results

SGG​​​​​​​ CLIMATOP SAFE

Bezpečnostné trojsklo s tepelne tvrdeným či vrstveným sklom s fóliou spája komfort bývania s ochranou osôb v prípade poškodenia skla.

SGG CLIMATOP SAFE je energeticky úsporné izolačné trojsklo, ktoré okrem tepelného a vizuálneho komfortu poskytuje ochranu pred zranením osôb. Súčasťou bezpečnostného trojskla je vždy aspoň jedna vrstva tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT (ESG) s vyššou odolnosťou proti nárazom a voči zmenám teploty, alebo vrstveného skla SGG STADIP (VSG) s bezpečnostnou PVB fóliou.

Ak dôjde k rozbitiu, tepelne tvrdené sklo sa rozpadne na drobné kúsky s tupými hranami a vrstvené sklo s fóliou v plne orámovanej aplikácii udrží úlomky pohromade a sklenená plocha si zachová zvyškovú pevnosť až do výmeny. Znižuje sa tak riziko poranenia užívateľov.


Výhody
Výhody bezpečnostného skla SGG CLIMATOP SAFE
 • Bezpečnostné vlastnosti
 • Energetická účinnosť
 • Tepelný komfort
 • Komfort denného svetla

Ďalšie vlastnosti

Vlastnosti produktu SGG CLIMATOP SAFE

Energeticky úsporné bezpečnostné trojsklo SGG CLIMATOP SAFE je určené pre aplikácie, ktoré vyžadujú ochranu osôb pred zranením v prípade rozbitia skla. Použitím fólie z polyvinylbutyralu (PVB) s hrúbkou 0,38 mm sklo získava vlastnosti, ktoré ochránia používateľov pred poranením v prípade rozbitia skla, pretože fólia udrží kúsky rozbitého skla na mieste bez vysypania. 

V rámci bezpečnostného trojskla SGG CLIMATOP SAFE sa často používa aj tepelne tvrdené bezpečnostné sklo SGG SECURIT (ESG), ktoré má v porovnaní s obyčajným plaveným sklom až 5× vyššiu mechanickú odolnosť voči nárazu a zvýšenú odolnosť voči poškodeniu vysokými teplotami až 200  ̊C.

Bezpečnostné vlastnosti – ochrana osôb

Kombinácia tepelne tvrdeného skla a bezpečnostnej PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm poskytuje zaskleniu schopnosť udržať úlomky skla pohromade v prípade poškodenia, takže sa minimalizuje riziko vysypania drobných kúskov, ktoré by bez použitia fólie mohli spôsobiť zranenie osôb. Sklo SGG CLIMATOP SAFE tak spĺňa bezpečnostné požiadavky normy EN 12600 a EN 356

Miera úrovne bezpečnostných vlastností skla závisí od počtu a hrúbky použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci zasklenia. SGG CLIMATOP SAFE s jednou vrstvou fólie sa používa na sklenené výplne okien a dverí. Pre vyššiu mieru bezpečnosti – na veľkoplošné okná, deliace priečky a sprchové kúty sa používa zasklenie s 2 vrstvami bezpečnostnej PVB fólie, ktoré poskytuje vyššiu mieru bezpečnosti

Energetická účinnosť

Efektívne využitie solárnych ziskov, denného svetla a účinnej tepelnej izolácie umožňuje úsporu nákladov na kúrenie, klimatizáciu aj osvetlenie, a tým redukuje emisie CO2.

Tepelný komfort

Veľmi nízka hodnota Ug (súčiniteľ prestupu tepla zasklením) až 0,5 W/m²K znižuje na minimum tepelné straty a zasklenie poskytuje príjemnú teplotu v zime aj v lete.

Komfort denného svetla

Vysoká svetelná priepustnosť trojskla (73–77 %) v interiéroch zaliatych prirodzeným denným svetlom vytvára pocit užívateľského pohodlia a výrazne znižuje potrebu používania umelého osvetlenia.
 


Použitie

MOŽNOSTI POUŽITIA SGG CLIMATOP SAFE

Použitie bezpečnostného skla SGG CLIMATOP SAFE

 

Bezpečnostné vrstvené tepelnoizolačné sklo SGG CLIMATOP SAFE sa používa ako súčasť zasklenia budov všade tam, kde sa okrem energetickej účinnosti a svetelného či tepelného komfortu vyžadujú aj bezpečnostné vlastnosti skla pre zabezpečenie ochrany osôb v prípade rozbitia skla. Bezpečnostné vrstvené sklo sa používa v obytných aj verejných budovách – všade tam, kde je zvýšené riziko poškodenia skla a následného zranenia osôb.

Príklady použitia bezpečnostného vrstveného skla s jednou fóliou:

 • okná v obytných a komerčných budovách
 • výplne interiérových dverí

Príklady použitia bezpečnostného vrstveného skla s 2 vrstvami fólie:

 • veľkoplošné okná a zasklenie
 • deliace interiérové priečky
 • celoplošné sklenené dvere
 • sklenené zásteny sprchových kútov
 • schodiskové šachty a zábradlia 
 • zošikmené okná, striešky a markízy
 • zasklenie v priestoroch pre deti a seniorov
 • športoviská

Kombinácia skiel

Vrstvené bezpečnostné sklo je možné kombinovať s ďalšími typmi skla, takže vzniknú aplikácie so špecifickými vlastnosťami zasklenia, ktoré zvyšujú užívateľský komfort.

Možnosti kombinácie:


Praktické informácie

SGG CLIMATOP SAFE sa skladajú vo zvislej polohe z troch tabúľ skla oddelených dištančnými rámčekmi vyplnenými molekulovým sitom. Priestor medzi sklami je vyplnený Argónom a hermeticky utesnený technológiou dvojitého tmelenia, ktorá zaručuje dlhodobé zachovanie vlastností a životnosti izolačného skla. 

Pokyny pre inštaláciu

 • Použitie vrstvených bezpečnostných skiel musí byť v súlade s platnými normami a inštrukciami výrobcu. Ak sklo nie je zasadené v utesnenom systéme, je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane PVB medzivrstvy pred preniknutím vody. Kontakt s vodou môže zapríčiniť roztiahnutie fólie a viesť k rozvrstveniu skla.
 • Medzivrstva by nemala prísť do kontaktu s nevhodnými tmelmi, obsahujúcimi minerálne alebo rastlinné oleje a s ostatnými nevhodnými výrobkami – napríklad so silikónmi na báze kyselín.
 • Sklá SGG CLIMATOP SAFE by nemali byť pred a po zasklení vystavené teplote vyššej ako 60 °C.
 • Ak je vrstvené sklo aplikované do izolačného skla, bude umiestnené na vnútornej alebo na vonkajšej strane v závislosti od bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie.

Označenie CE

Garantuje dodržiavanie všetkých smerníc a noriem platných v EÚ týkajúcich sa výrobného procesu, a tým aj vysokú kvalitu výrobkov.


Produktový rad

Produktová línia – súvisiace produkty

SGG STADIP PROTECT

SGG CLIMATOP SAFE SILENCE (ochrana proti hluku)

Vďaka aplikácii medzivrstvy v podobe špeciálnej fólie PVB SILENCE umožňuje vrstvené sklo SGG STADIP SAFE SILENCE dosiahnuť optimálne parametre všade tam, kde sa súčasne s odolnosťou voči nárazu vyžaduje aj akustická izolácia. 

SGG CLIMATOP PROTECT (zvýšené bezpečnostné vlastnosti)

Bezpečnostné vrstvené sklo so zvýšenými bezpečnostnými vlastnosťami – určené na ochranu osôb aj majetku. Požadovanú mieru ochrany určuje vždy počet a hrúbka skla a počet PVB fólií aplikovaných do skla. Rôzne bezpečnostné varianty týchto skiel poskytujú ochranu pred vandalizmom (SP) a poškodením ručnými strelnými zbraňami (HS), loveckými strelnými zbraňami (HC) a explóziami (BS). 

SGG LITE FLOOR (vrstvené bezpečnostné pochôdzne sklo) 

Špeciálne sklo pre podlahové dosky a schody sa vyznačuje výraznou mechanickou odolnosťou. Je navrhnuté tak, aby znieslo zaťaženie, ktoré daná štrukturálna konštrukcia stavby vyžaduje. Používa sa na podlahové dosky a schody, ktoré umožňujú prestup svetla

SGG SECURIT CONTACT

Tvrdené bezpečnostné pochôdzne sklo so zníženou kĺzavosťou. Jedna z jeho strán je pokrytá minerálnou vrstvou, ktorá znižuje kĺzavosť povrchu skla.

Klasifikácia bezpečnostných skiel podľa EN 12 600 a spôsobu testovania:

Testované kyvadlovou skúškou – podľa normy EN 12 600:

 

 • 2B2 – STADIP 33.1 (B = charakteristický lom vrstveného bezpečnostného skla)
 • 1B1 – STADIP 44.2 (B = charakteristický lom vrstveného bezpečnostného skla)
 • 1C2 – SECURIT PLX 6 mm (C = charakteristický lom tepelne tvrdeného skla)
 • 1C1 – SECURIT PLX 10 mm (C = charakteristický lom tepelne tvrdeného skla)
 • Kategória 1: výška pádu 190–450–120 mm
 • Kategória 2: výška pádu 190–450 mm
 • Kategória 3: výška pádu 190 mm
   

Technické špecifikácie

Energeticky úsporné bezpečnostné sklo SGG CLIMATOP SAFE s tepelnou izoláciou do 0,5 W/m²K pri použití rámu so šírkou 18 mm dosahuje solárne zisky (g) 0,51, koeficient tienenia (SC) 0,59, má skvelú interpretáciu farieb – priestupnosť (Ra) 96,4, odrazivosť (Ra) 91,8 a vynikajúce svetelné vlastnosti – prenos svetla (TL) 73 %, vonkajší odraz (RLe) 14 % a vnútorný odraz (RLl) 14 %. Použitím jednej či dvoch vrstiev PVB fólie s hrúbkou 0,38 mm sklo získava vlastnosti, ktoré ochránia používateľov pred poranením v prípade rozbitia skla, pretože fólia udrží nalepené kúsky rozbitého skla na mieste bez vysypania.

Rozdelenie vrstvených bezpečnostných skiel
SGG CLIMATOP SAFE
OCHRANA OSÔB
Testované podľa normy EN 12 600
 

Úroveň ochrany osôb v prípade nehody (rozbitia): Odporúčané riešenia: Použitie:
Ochrana osôb pred reznými ranami a poranením Zloženie použitej bezpečnostnej vrstvy skla v trojskle:
2 tabule skla
a najmenej 1 PVB fólia, minimálne 3.3.1
(2B2)
Výplne okien a interiérových dverí
Ochrana pred prepadnutím osôb a predmetov  cez rozbité sklo Zloženie použitej bezpečnostnej vrstvy skla v trojskle:
2 tabule skla 
a najmenej 2 PVB fólie, minimálne 3.3.2
(1B1)
Celosklenené a veľkoplošné  okná a dvere, deliace priečky, kúpeľne, kuchyne a schodištia, strešné a šikmé zasklenie.

Pri testovaní podľa normy EN 12 600 formou „kyvadlovej skúšky“ sa simuluje náraz ľudského tela do vrstveného skla. Zámerom je prevencia zranenia a prepadnutia osôb.


Calumen

Použite novú aplikáciu Calumenje intuitívna a úplne zadarmo. Stačí sa zaregistrovať a vstúpite do prostredia, ktoré vám pomôže rozlúsknuť váš problém.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Páči sa Vám tento produkt?