Results

SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ

Nízkouhlíkové sklo kombinuje výhody najvýkonnejších vysoko selektívnych protislnečných povlakov s udržateľnosťou.

Prvé nízkouhlíkové sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ s vysokým podielom recyklovaného skla zabezpečí budovám v porovnaní so štandardným zasklením zníženie emisií CO2 až o 40 %. Inovatívne nízkoemisné protislnečné sklá ocenia uvedomelí investori, pre ktorých je prioritou zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a developeri, ktorí vďaka splneniu podmienok certifikácie LEED a BREEM môžu zvýšiť návratnosť svojich investícií.


Výhody
 • Udržateľnosť
 • Energetická účinnosť a úspora energií
 • Tepelný (letný) komfort v interiéroch
 • Svetelný komfort
 • Neutrálny dizajn
   

Ďalšie vlastnosti

Použitie nízkouhlíkového skla pomáha výrazne znížiť uhlíkovú stopu v oblasti výstavby budov a podporuje rozvoj cirkulárnej ekonomiky. 

protislnečné sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ

 

Sklá z produktovej línie SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ ponúkajú investorom viacero výhod:

Udržateľnosť

SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ prináša najnižšie možné úrovne zabudovaného aj prevádzkového uhlíka. Pri výrobe skiel ORAÉ sa používa vysoký podiel recyklovaného skla (zhruba 70 %, z toho 55 % z externých zdrojov) a výhradne obnoviteľné energie, takže výsledkom je produkt s najnižšou uhlíkovou stopou na trhu

Energetická účinnosť a úspora energií

Trojité strieborné povlaky skiel produktovej línie SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ sú zárukou špičkovej energetickej účinnosti, pretože vďaka vysokým výkonom v oblasti tepelnej izolácie, protislnečnej ochrany a priepustnosti denného svetla výrazne znižujú emisie CO2 úsporou energií potrebných pri prevádzke budovy. Napríklad: energetické úspory dosiahnuté pomocou zasklenia s povlakmi SGG COOL-LITE XTREME kompenzujú všetky emisie CO2 spojené s jeho výrobou už po troch mesiacoch používania.

Tepelný (letný) komfort v interiéroch

Efektívna protislnečná ochrana zmierňuje zahrievanie miestností v porovnaní so štandardným izolačným sklom až o 5 °C. V letnom období sa tak v interiéri minimalizuje prehrievanie a udržuje príjemná klíma, čo umožňuje zníženie potreby použitia klimatizácie, a to aj v budovách s celosklenenými fasádami, ktoré vyžadujú vysokú energetickú účinnosť. Úspora energií na klimatizáciu je ďalším príspevkom k zníženiu uhlíkovej stopy.

Svetelný komfort

Extrémne vysoká svetelná priepustnosť zaplavuje miestnosti dostatkom prirodzeného denného svetla a vytvára tým v interiéri príjemnú atmosféru s prirodzenou interpretáciou farieb. Pozitívnym dôsledkom je úspora energií na umelé osvetlenie, ktorá taktiež prispieva k zníženiu emisií CO2.

Neutrálny dizajn

SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ ponúka vďaka extrémne nízkej vonkajšej reflexii a farebne neutrálnemu vzhľadu rovnaké estetické vlastnosti ako štandardné protislnečné sklo s povlakmi SGG COOL-LITE XTREME na sklovine PLANICLEAR.


Použitie
nítzkouhlíkové sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ

 

Nízkouhlíkové sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ je určené na použitie v presklených častiach fasády. Je riešením prísnejších požiadaviek stavebného priemyslu na udržateľnosť bez kompromisov v technických či estetických vlastnostiach zasklenia. Obzvlášť vhodné je pre použitie v rámci celosklenených fasád, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť.

Zasklenie nízkouhlíkovým sklom SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ prispeje k tomu, aby budova mala čo najnižšiu uhlíkovú stopu z hľadiska prevádzkového aj zabudovaného uhlíka a súčasne ponúka lepšiu ekonomickú hodnotu a kvalitu pre vývojárov, majiteľov aj používateľov.

Výrobca odporúča použiť pre väčšinu obvodového plášťa budovy protislnečné sklo s tromi vrstvami striebra a selektivitou >2.1.


Kombinácia skiel

V každom projekte, pre ktorý je zvolený produkt SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ, môže byť substrát ORAÉ dostupný pre všetky tabule tvoriace izolačné zasklenie.

Ako doplnok ku sklu SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ pre kompletizáciu izolačného dvojskla alebo trojskla budú pre ostatné tabule v izolačných sklách k dispozícii produkty ORAÉ bez povlaku a nízkoemisné sklá SGG PLANITHERM ORAÉ alebo SGG ECLAZ ORAÉ.

Príklad skladby izolačného trojskla:

Skladba izolačného skla s COOL-LITE XTREME ORAÉ

 


Ďalšie detaily

Názov ORAÉ je odvodený od Horae – bohýň, ktoré v gréckej mytológii symbolizujú zmenu času a ročných období. Spoločnosť Saint-Gobain Glass zvolila pre nový produkt toto meno vo viere, že skutočne spôsobí zmenu a naštartuje novú éru udržateľnosti tým, že posúva trh bližšie k dekarbonizácii


Produktová línia

Produktová línia SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ je k dispozícii na vyžiadanie (MTO) s nasledujúcimi parametrami:

 

NA VYŽIADANIE (MTO)

ROZMERY

PLF v dĺžke do 6000 × 3210 mm
DLF: štandardné rozmery

HRÚBKY

4, 6, 8, 10 mm

KOVOVÉ POVLAKY

XTREME 70/33 a 70/33 II
XTREME 61/29 a 61/29 II
XTREME 50/22 II

EASYPRO

Verzia na tepelné tvrdenie (II) v štandarde s EASYPRO, 
pre špeciálne aplikácie možné aj bez EASYPRO 

 

Pre kompletizáciu izolačných skiel SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ sú k dispozícii na vyžiadanie (MTO) aj sklá na substráte ORAÉ s nasledujúcimi parametrami:

 

NA VYŽIADANIE (MTO)

ROZMERY

PLF v dĺžke do 6000 × 3210 mm
DLF: štandardné rozmery

HRÚBKY

4, 6, 8, 10 mm

DOPLŇUJÚCE PRODUKTY

ORAÉ bez kovových povlakov
PLANITHERM (II) ORAÉ
ECLAZ (II) ORAÉ
STADIP & STADIP PROTECT ORAE s kovovými povlakmi 
alebo bez kovových povlakov (tu uvedených)


Technické špecifikácie

Sklo SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ má podľa overenej EPD uhlíkovú stopu iba 6,64 kg CO2 ekv./m2 skla pre 4mm substrát triedy A–C, a to vďaka vysokému výkonu z hľadiska príjmu denného svetla, protislnečnej ochrany a tepelnej izolácie. To predstavuje zníženie uhlíkovej stopy približne o 40 % v porovnaní so základnou európskou produktovou líniou využívajúcou substrát SGG PLANICLEAR. 

Po aplikácii povlakov, spracovaní a zakomponovaní do izolačného skla sa zníženie emisií CO2  pohybuje v rozmedzí 25 % až 30 %.

EPD v súlade s ISO 14025 a EN 15804:2012 + A2: 2019 a s využitím PCR pre sklo (PCR 2019:14 Stavebné výrobky (EN 15804:2012: A2) verzia 1.1 a jeho c-PCR-009 Ploché sklenené výrobky používané v budovách a iných stavebných prácach (EN17074:2019). 

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE:

Sklo COOL-LITE XTREME ORAÉ ponúka rovnaké vlastnosti ako SGG COOL-LITE XTREME PLANICLEAR, avšak s výrazne nižšou uhlíkovou stopou. 
 

 

hodnota Ug1

(%)

priepustnosť svetla (LT)

(%)

solárny faktor (hodnota g)2 

(%)

selektivita (LT/g) 

(%)

vonnkajšia reflexia (LRe)2 

(%)

vnútorná  reflexia (Lrl)2 

(%)

uhlíková stopa (GWP)3 5 

[kgCO2ekv./m2]

redukcia uhlíka vs. PLANICLEAR (GWP)4 5

(%)

Štandardné izolačné dvojsklo (DGU) 6/46/4 mm - povlak napozícii 2, 90 % Argón

 

 

 

 

 

 

 

 

COOL-LITE EXTREME 70/33 ORAÉ

1,0

70

33

2,12

11

13

27

-31 %

COOL-LITE EXTREME 70/33 II ORAÉ

1,0

70

33

2,12

11

13

34

-26 %

COOL-LITE EXTREME 61/29 ORAÉ

1,0

61

29

2,14

11

14

27

-31 %

COOL-LITE EXTREME 61/29 II OEAÉ

1,0

61

29

2,14

11

15

34

-26 %

COOL-LITE EXTREME 50/22 II ORAÉ

1,0

47

21

2,24

16

18

34

-26 %

 1. podľa EN673
 2. podľa EN410
 3. Potenciál globálneho otepľovania (GWP) Fáza A1–A3: Hodnoty potenciálu globálneho GWP pre sklá ORAÉ sú odhady založené na našom modeli hodnotenia životného cyklu. Dáta boli zhromaždené počas 4 kampaní ORAÉ v priebehu roku 2023. Podrobné údaje o vplyvoch a dopadoch na životné prostredie budú dokumentované prostredníctvom environmentálnych vyhlásení o produkte overených treťou stranou – EPD (alebo FDES vo Francúzsku) – ktoré sa v súčasnej dobe pripravujú a ich dostupnosť je plánovaná v priebehu roku 2023. Výpočet GWP so sklami ORAÉ bude po zverejnení overeného EPD tiež k dispozícii na www.calumen.com
 4. Hodnoty potenciálu globálneho otepľovania (GWP, fáza A1–A3) pre sklá PLANICLEAR sú výpočty vykonané pomocou Calumen ohľadom zloženia skla stanoveného na základe normy EN 15804+A2. Odhady založené na analýze životného cyklu (LCA) našich produktov. Externou treťou stranou môže byť overené iba úplné environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD). Výpočet GWP pre akúkoľvek konfiguráciu zasklenia so substrátom PLANICLEAR je možné vykonať na www.calumen.com.
 5. Všetky tabule izolačného dvojskla (DGU) sú vyrobené z rovnakého substrátu; prvá tabuľa je typu float (zbavená pnutia) respektíve tepelne tvrdená (II) s rovnakým zložením skla; všetky protisklá sú typu float (zbavené pnutia).

Manipulácia a opracovanie
Nízkouhlíkové protislnnečné sklo COOL-LITE XTREME ORAÉ

 

Použitie, spôsoby opracovania a pokyny pre inštaláciu nízkouhlíkových skiel SGG COOL-LITE XTREME ORAÉ sú rovnaké ako v prípade štandardných produktov SGG COOL-LITE XTREME.


Calumen

Sledovanie hodnoty uhlíkovej stopy je integrované aj do online konfiguračnej aplikácie CALUMEN.COM, kde je možné v rámci plánovania zasklenia pri vygenerovaní technického listu overiť hodnotu uhlíkovej stopy v záložke „UDRŽATEĽNOSŤ“. Môžete tak vyhľadať najvýkonnejšie zasklenie s najnižšou uhlíkovou stopou.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Páči sa Vám tento produkt?