Results

SGG SECURIT STADIP

Najodolnejšie vrstvené bezpečnostné sklo poskytuje okrem zvyškovej celistvosti v prípade rozbitia aj zvýšenú mechanickú pevnosť a odolnosť voči praskaniu vplyvom teplotného šoku.

SGG SECURIT STADIP je tepelne tvrdené bezpečnostné sklo vrstvené pomocou fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s minimálnou hrúbkou 0,76 mm.

Znižuje riziko zranenia, prepadnutia osôb či preniknutia predmetov cez zasklenú plochu tým, že v prípade rozbitia udrží kúsky skla prilepené k fólii.

Tepelné tvrdenie poskytuje SGG SECURIT STADIP 5× vyššiu pevnosť než má vrstvené sklo z netvrdeného plaveného skla a zvýšenú odolnosť voči prasknutiu v dôsledku teplotného šoku – odolá rozdielu teplôt až 200 °C.


Výhody

 

 • Odolnosť voči nárazu a teplotnému šoku
 • Bezpečnosť osôb
 • Ochrana majetku
 • Zvuková izolácia
 • Energetická účinnosť
 • Protislnečná ochrana

Ďalšie vlastnosti
Použitie bezpečnostného skla

 

SGG SECURIT STADIP v sebe spája výhody vrstveného bezpečnostného skla SGG STADIP s PVB fóliou a tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT s vyššou odolnosťou voči nárazu a zvýšenou schopnosťou odolávať prudkým zmenám teploty, ktoré môžu spôsobiť prasknutie netvrdeného skla.

SGG SECURIT STADIP sa vyrába technológiou vrstvenia tabúľ tepelne tvrdeného (kaleného) skla, ktoré sú vzájomne zlepené dvoma či viacero vrstvami PVB fólie, ktorá v prípade rozbitia udrží úlomky prilepené, takže sa sklo nevysype až do jeho výmeny. Zvyšková celistvosť skla tak minimalizuje riziko zranenia aj prieniku predmetov či osôb cez plochu zasklenia.

Požadovanú bezpečnostnú triedu zasklenia výrobca dosahuje rôznymi kombináciami počtu vrstiev a hrúbok tepelne tvrdeného skla a bezpečnostných fólií. Čím hrubšia je celková vrstva skla SGG SECURIT STADIP po zlepení, tým vyššiu mieru bezpečnostných vlastností zasklenie poskytuje.

Použitie tepelne tvrdeného skla poskytuje bezpečnostným vrstveným sklám pridanú hodnotu v podobe 5× vyššej mechanickej odolnosti voči nárazu, než akú by malo vrstvené sklo z netvrdeného plaveného skla a súčasne zvýšenú odolnosť proti praskaniu v dôsledku teplotného šoku.

Tepelne tvrdené sklo totiž vydrží bez poškodenia rozdiel teplôt až 200 °C. Uvedené benefity maximalizujú bezpečnostné vlastnosti vrstvených lepených skiel SGG STADIP PROTECT, ktoré sa vďaka tepelnému tvrdeniu základnej skloviny menia na ešte odolnejšie SGG SECURIT STADIP.

Základné vlastnosti zasklenia – miera schopnosti zabezpečiť ochranu osôb a majetku, zvuková izolácia, energetická účinnosť a protislnečná ochrana – vychádzajú z vlastností bezpečnostných skiel SGG STADIP PROTECT


Použitie
Výhody zábradlia Glassolutions

 

Bezpečnostné sklo SGG SECURIT STADIP je ideálnym riešením zasklenia všade tam, kde bezpečnostné normy či poistné zmluvy vyžadujú zvýšenú ochranu osôb či majetku a súčasne hrozí riziko prasknutia skla vplyvom teplotného šoku.

Toto riziko vzniká v prípadoch, že na skle sú aplikované polepy (plagáty, nápisy, prilepené písmená...), clony a tienenie zakrývajú iba časti sklenenej plochy (vonkajšie i vnútorné žalúzie, markízy, striešky...), v bezprostrednej blízkosti skla sú umiestnené generátory tepla či chladu (bodové osvetlenie, odvetranie klimatizácie, radiátory a vykurovacie telesá, ktoré môžu vytvoriť lokálne zahriatie či ochladenie), prípadne existuje riziko vzniku nerovnomerných nánosov snehu či iných nečistôt na povrchu skla.

Teplotný šok môže zapríčiniť aj umiestnenie nábytku či iných predmetov v blízkosti skla a kumulácia teploty medzi sklami pri použití posuvných veľkoplošných okenných systémov.

V prípadoch, keď nie je možné eliminovať vyššie uvedené riziká vzniku teplotného šoku, pre aplikácie so zvýšenými nárokmi na ochranu pred zranením a prepadnutím osôb pri rozbití skla a súčasne s požiadavkami na ochranu majetku pred vlámaním, vandalizmom a deštrukciou strelnými zbraňami či explóziou sa odporúča použiť sklo SGG SECURIT STADIP

Najčastejšie využitie tepelne tvrdeného vrstveného skla SGG SECURIT STADIP:

 • Veľkoplošné posuvné okenné systémy
 • Strechy a markízy
 • Celosklenené fasády
 • Vstupy do budov
 • Vitríny obchodov
 • Mestský mobiliár (svetelné reklamné panely, zastávky MHD)
 • Celosklenené interiérové a exteriérové dvere
 • Interiérové deliace priečky
 • Stolové dosky, police a iný nábytok
 • Parapety a zábradlia

Možnosti použitia SGG SECURIT STADIP súvisia so špecifickými vlastnosťami skiel jednotlivých bezpečnostných tried podľa rôznych bezpečnostných noriem:

 

 • Pre ochranu proti pádu osôb podľa normy EN 12600.
 • Pre základnú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu podľa normy EN 356.
 • Strong Protect (SP) pre zosilnenú ochranu proti vandalizmu a vlámaniu podľa normy EN 356.
 • High Security (HS) pre ochranu proti výstrelom z ručných strelných zbraní a pušiek BR podľa normy EN 1063.
 • Hunt Calibre (HC) pre ochranu proti strelám z loveckých zbraní (brokovníc a guľovníc) SG podľa normy EN 1063.
 • Full Security (FS) pre multifunkčné použitie s kombináciou ochrany proti strelným zbraniam BR + SG podľa normy EN 1063 a ochrany proti vandalizmu a vlámaniu podľa normy EN 356.
 • Blast Security (BS) pre ochranu proti explóziám podľa 4 kategórií normy EN 13541.

SGG SECURIT STADIP je možné použiť samostatne aj v rámci izolačného dvojskla či trojskla.


Kombinácia skiel
Vlastnosti zábradlia Glassolutions

 

Ak je potrebné, aby vznikli aplikácie so špecifickými vlastnosťami zasklenia, vrstvené bezpečnostné sklo so zvýšenou odolnosťou voči teplotnému šoku SGG SECURIT STADIP je možné kombinovať s ďalšími typmi skla. 

Možné kombinácie: 

 • extra číre sklo SGG DIAMANT,
 • farbené sklo v hmote SGG PARSOL,
 • protislnečné sklo SGG COOL-LITE,
 • nízkoemisné sklo SGG PLANITHERM XN, 
 • niektoré ornamentné sklá SGG DECOR-GLASS alebo SGG MASTERGLASS.

SGG SECURIT STADIP je možné kombinovať aj s väčšinou špeciálnych funkčných povlakov skla (tepelnoizolačných, protislnečných, nízkoemisných).

Pre optimálnu aplikáciu skla SGG SECURIT STADIP v kombinácii s inými sklami a funkčnými povlakmi využite kalkulačnú aplikáciu Calumen.

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Ďalšie detaily
Použitie zábradlia Glassolutions

 

Bezpečnostné sklo SGG SECURIT STADIP je štandardne zložené z 2 alebo viacerých tabúľ tepelne tvrdeného číreho skla SGG PLANICLEAR, ktoré sú zlepené pomocou bezpečnostnej polyvinyl butyralovej (PVB) fólie alebo akustickej fólie PVB-Si, ak je žiadúca kombinácia bezpečnostných a protihlukových vlastností.

Fólie PVB sú k dispozícii v čírej, matnej alebo aj farebnej verzii (SGG SECURIT STADIP COLOR).

SGG SECURIT STADIP s úpravou Heat Soak Test
Saint-Gobain Glass podľa požiadaviek normy EN 14179 upravuje tepelne tvrdené sklo SGG SECURIT aj následným prehrievaním – Heat Soak Testom pre zníženie rizika samovoľného prasknutia tvrdeného skla spôsobeného prítomnosťou NiS (sulfidu nikelnatého).

Táto tepelná úprava je vhodná pri výrobe skla pre aplikácie, v ktorých by prasknutie bezpečnostného skla mohlo ohroziť bezpečnosť používateľa či stabilitu konštrukcie.

Heat Soak Test znižuje riziko praskania na 0,025 % (jediný prípad na 400 ton skla).

Produktová línia:

SGG STADIP SILENCE s medzivrstvou zo špeciálnej akustickej fólie PVB SILENCE sa používa sa na ochranu proti nežiadúcemu hluku tam, kde sa súčasne s bezpečnostnými vlastnosťami vyžaduje aj akustická izolácia. 

SGG LITE FLOOR – vrstvené bezpečnostné pochôdzne sklo určené na podlahové dosky a schody, ktoré umožňujú prestup svetla. Je typické zvýšenou mechanickou odolnosťou a schopnosťou vydržať zaťaženie podľa požiadaviek štrukturálnej konštrukcie stavby. 


Technické špecifikácie

SGG SECURIT STADIP je bezpečnostné vrstvené sklo so zvýšenou odolnosťou voči nárazom a praskaniu v dôsledku teplotného šoku. Tieto zvýšené bezpečnostné vlastnosti sklu poskytuje použitie sklenených tabúľ z tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT v kombinácii s technológiou vrstvenia pomocou PVB fólií, ktorá sa používa pri výrobe bezpečnostných skiel SGG STADIP SECURIT.

Pri výrobe tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT sa zvýšenie mechanickej pevnosti a odolnosti voči teplotným šokom dosahuje zahriatím sklenenej tabule na vysokú teplotu (600 °C a viac) a následným prudkým ochladením studeným vzduchom pod tlakom.

Táto technológia spôsobí vnútorné napätie medzi vnútornou vrstvou a povrchom skla, čo zlepšuje mechanické vlastnosti sklenenej hmoty.

Výsledkom procesu, ktorý je známy aj ako kalenie, je tzv. tepelne tvrdené sklo, označované aj ako ESG.

Spojením niekoľkých vrstiev tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT s hrúbkou podľa požadovanej bezpečnostnej triedy – pomocou vlepenia 2–6 vrstiev fólie z polyvinyl butyralu (PVB) s hrúbkou 0,76–2,28 mm – vzniká produkt SGG SECURIT STADIP s bezpečnostnými vlastnosťami, ktoré sťažujú až zamedzujú prienik predmetov a osôb sklenenou plochou a súčasne znižujú riziko prasknutia v dôsledku teplotného šoku.

Počet a hrúbku použitých vrstiev skla a PVB fólií v rámci aplikácie určujú požiadavky na bezpečnostnú triedu skla. 

Technické špecifikácie zasklenia vychádzajú z vlastností rôznych bezpečnostných tried skiel SGG STADIP PROTECT. Pridanou hodnotou SGG SECURIT STADIP je vyššia mechanická odolnosť voči nárazu a minimalizácia rizika praskania pod vplyvom teplotného šoku.

Transformácia skiel SGG STADIP SILENCE je rovnaká ako u skiel produktovej línie SGG STADIP PROTECT.


Manipulácia a opracovanie

Opracovanie hrán a rezanie sa vykonáva vždy pred tvrdením skloviny.

Tepelné tvrdenie skla sa vykonáva vždy pred vrstvením (zlepením pomocou fólie). 

Pokyny pre inštaláciu

Použitie SGG SECURIT STADIP musí byť v súlade s platnými stavebnými a bezpečnostnými normami a inštrukciami výrobcu. 

Je nutné zabezpečiť ochranu PVB medzivrstvy pred preniknutím vody, ak sklo nie je utesnené v suchom vetranom systéme. Dlhší kontakt fólie s vodou by mohol zapríčiniť jej roztiahnutie a spôsobiť rozvrstvenie skla.

Fólia medzi vrstvami nesmie byť v kontakte s nevhodnými tmelmi s obsahom minerálnych alebo rastlinných olejov, ani so silikónmi na báze kyselín.

Ak je vrstvené sklo zosadené do izolačného skla, bude umiestnené na vnútornej alebo vonkajšej strane – podľa bezpečnostných požiadaviek danej aplikácie.

Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany proti vandalizmu, vlámaniu, priestrelom strelnou zbraňou alebo explóziám musia byť sklá SGG SECURIT STADIP vsadené do vhodných rámov. Podľa typu požadovanej ochrany je potrebné podľa príslušných noriem skontrolovať zhodu technických výkonov použitého rámu s úrovňou ochrany skla.

Tabule skla SGG SECURIT STADIP je možné spájať do väčších plôch pomocou kovových dielov a otvorov.

Informácie o nariadeniach

Výrobky produktovej línie SGG SECURIT STADIP spĺňajú požiadavky noriem EN 12543 a EN 14449 a majú príslušné označenie. 


Projekty

BMW WORLD MUNICH

Nový dynamický a inovatívny dizajn

Páči sa Vám tento produkt?