Results

SGG SECURIT

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo SGG SECURIT je riešením pre bezpečné celosklenené fasády, dvere, zábradlia a priečky.

SGG SECURIT je tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s 5x vyššou pevnosťou než bežné netvrdené plavené sklo a so zvýšenou odolnosťou voči prasknutiu vplyvom teplotného šoku – vydrží rozdiel teplôt až 200 °C.

Pri rozbití sa tepelne tvrdené ESG sklo rozpadne na drobné kúsky s tupými hranami, takže minimalizuje riziko zranenia osôb. Je vhodné aj pre aplikácie s bodovým kotvením cez otvory.


Výhody
 • Pevnosť
 • Tepelná odolnosť
 • Bezpečnosť
 • Svetelný komfort

Ďalšie vlastnosti:

Vlastnosti produktu SGG SECURIT

Pevnosť a zvýšená odolnosť voči mechanickému namáhaniu

Tepelne tvrdené sklo SGG SECURIT je v porovnaní s rovnako hrubým netvrdeným plaveným sklom až 5x odolnejšie voči nárazom a pevnejšie v ohybe.  

Vysoká odolnosť voči teplotnému šoku

Tepelné tvrdenie poskytuje sklu SGG SECURIT schopnosť minimalizovať riziko praskania v dôsledku teplotného šoku spôsobeného náhlou zmenou teploty na povrchu skla. Tepelne tvrdené sklo bez poškodenia odolá rozdielu teploty v rozsahu až 200 °C.

Bezpečnejšie v prípade rozbitia

Ak sa sklo rozbije, rozpadne sa na malé fragmenty s tupými hranami, takže riziko poranenia ostrými črepmi, ktoré by vznikli pri rozbití netvrdeného skla, je minimálne.

Svetelný komfort

Zvýšená odolnosť tepelne tvrdeného skla umožňuje spájanie pomocou kovových dielov v rámci celosklenených fasád a realizáciu sklenených priečok, veľkoplošného zasklenia či výplní dverí v interiéroch. Umožňuje tak prístup denného svetla aj do miestností bez okien.
 

vlastnosti pochôdzneho skla Glassolutions

Použitie

Zvýšenie mechanickej pevnosti a odolnosti voči teplotným šokom sa pri výrobe skla SGG SECURIT dosahuje zahriatím sklenenej tabule na vysokú teplotu (600 °C a viac) a následným prudkým ochladením studeným vzduchom pod tlakom. Táto technológia tepelného tvrdenia, ktorá je známa aj ako kalenie, spôsobí vnútorné napätie medzi povrchom a vnútornou vrstvou skla, čo výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti sklenenej hmoty.

Výsledkom procesu kalenia skla je tzv. tepelne tvrdené sklo, označované aj ako kalené či ESG.

Tepelne tvrdené sklo sa používa všade tam, kde sa vyžaduje zvýšená pevnosť z bezpečnostných dôvodov alebo kvôli potrebe vyššej mechanickej či tepelnej odolnosti. Tabule skla sa často spájajú do väčších plôch pomocou kovových dielov a otvorov.

sklenené dvere

 

Najčastejšie využitie tepelne tvrdeného skla SGG SECURIT:

 • Celosklenené interiérové a exteriérové dvere
 • Sklenené výplne interiérových a exteriérových dverí
 • Interiérové deliace priečky
 • Sprchové kúty
 • Stolové dosky, police a iný nábytok
 • Parapety a zábradlia
 • Strechy a markízy
 • Celosklenené fasády
 • Vstupy do budov
 • Vitríny obchodov
 • Mestský mobiliár (svetelné reklamné panely, zastávky MHD)
   

Kombinácia skiel

SGG SECURIT je možné kombinovať s väčšinou špeciálnych funkčných povlakov skla.

V prípade potreby zvýšenej ochrany osôb či ochrany majetku je možné tepelne tvrdené sklo SGG SECURIT upraviť aplikáciou bezpečnostných fólií, prípadne kombinovať s vrstvenými bezpečnostnými sklami SGG STADIP a SGG STADIP PROTECT, prípadne SGG STADIP PROTECT SILENCE – ak sa vyžaduje kombinácia bezpečnostných a protihlukových vlastností. 

Pre optimálnu aplikáciu skla SGG SECURIT v kombinácii s inými sklami a funkčnými povlakmi využite kalkulačnú aplikáciu Calumen.

 

Dozvedieť sa viac o Calumen

Calumen logo

Ďalšie detaily

SGG SECURIT je k dispozícii v hrúbkach od 4 do 19 mm.

Minimálne rozmery sú 350 × 250 mm.

Maximálne rozmery môžu byť od 2 000 × 1 100 mm (pri hrúbke 4 mm) až po 5 500 × 2 440 mm (pri hrúbke 19 mm).

V prípade ornamentných skiel SGG SECURIT DECORGLASS a SGG SECURIT MASTERGLASS musí rozmer a hrúbka skla zohľadniť hĺbku vzoru zvoleného motívu. V niektorých prípadoch hlbší motív vyžaduje výber skla s väčšou nominálnou hrúbkou.

Vlastnosti zábradlia Glassolutions

 

SGG SECURIT s úpravou Heat Soak Test

Pre zníženie rizika samovoľného prasknutia tvrdeného skla spôsobeného prítomnosťou NiS (sulfidu nikelnatého) Saint-Gobain Glass upravuje tepelne tvrdené sklo následným prehrievaním – Heat Soak Testom (EN 14179). Táto tepelná úprava je vhodná vo všetkých situáciách, kedy by prasknutie tvrdeného skla mohlo ohroziť stabilitu konštrukcie či bezpečnosť používateľa. Prehrievanie (HST) znižuje riziko praskania na 0,025 % (jediný prípad na 400 ton skla).


Technické špecifikácie

Odolnosť voči nárazom

SGG SECURIT bolo testované podľa EN 12600 (kyvadlová skúška). Zvýšenie odolnosti voči nárazom umožňuje sklu SGG SECURIT 8 mm vydržať náraz oceľovej gule s hmotnosťou 500 g, ktorá spadne z výšky 2 m.

Na porovnanie: rovnaká guľa, ktorá spadne z výšky 0,3 m, rozbije netvrdené sklo hrúbky 8 mm.

Pevnosť v ohybe

SGG SECURIT má výrazne vyššiu pevnosť v ohybe ako bežné chladené sklo. Táto odolnosť sa prejavuje obmedzením rizika prasknutia pri minimálnej flexii 120 MPa (EN 12150).

Odolnosť voči tepelnému pnutiu

SGG SECURIT znáša prudké rozdiely teplôt, ktoré môžu dosiahnuť až zhruba 200 °C. V prípade bežného netvrdeného skla je táto teplota iba 30 °C.

Sklo SGG SECURIT spĺňa požiadavky normy EN 12150 a má príslušné označenie.


Manipulácia a opracovanie

Sklo SGG SECURIT môže byť:

 • pieskované alebo matované kyselinou (maximálne prípustné namáhanie teda môže byť odlišné od výrobku, ktorý nebol upravený);
 • prevŕtané a s výrezom (zárezmi) – tieto úpravy musia byť vykonané pred tepelnou úpravou;
 • doplnené protislnečným povlakom SGG SECURIT COOL-LITE, povlakom s nízkou emisivitou (SGG SECURIT PLANITHERM XN, ONE, ECLAZ) alebo vrstvené (SGG STADIP SECURIT);
 • zosadené do izolačného skla (SGG CLIMAPLUS SECURIT alebo SGG CLIMATOP SECURIT);
 • smaltované (SGG EMALIT);
 • so sieťotlačou (SGG SERALIT).

 

Výhody tvrdeného skla

Výrobné charakteristiky

Výrobné charakteristiky SGG SECURIT

Tolerancie hrúbok sú rovnaké ako pri SGG PLANICLEAR.

Opracovanie hrán:

Opracovanie hrán SGG SECURIT sa vykonáva vo výrobe, vždy pred tvrdením. Tieto sklá nie je možné po procese tvrdenia rezať ani opracovávať.

Štandardné opracovanie hrán je nasledujúce:

 • zrazená hrana; 
 • brúsená alebo jemne brúsená hrana;
 • leštená hrana;
 • šikmá hrana;

Hrany vyvŕtanej diery sa štandardne brúsia.

Diery väčších priemerov je možné aj leštiť.

Ďalšie možnosti opracovania hrán sú k dispozícii na vyžiadanie.

Ak je inštalácia nižšia ako 3 metre, nesmie prasknutie jednej tabule spôsobiť pád časti alebo celej inštalácie. V prípade inštalácie vyššej ako 3 m nesmie simultánne prasknutie 2 tabúľ spôsobiť spadnutie celej alebo časti inštalácie.

Medzičlánky, podmienky podoprenia a použitia výrazným spôsobom ovplyvňujú zachovanie mechanických kvalít zasklenia sklom SGG SECURIT.

Z tohto dôvodu SAINT-GOBAIN GLASS ponúka veľký výber súčastí a príslušenstva, ktoré umožňujú vytvárať kombinácie a zaručujú trvalosť celku.


Projekty

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

Páči sa Vám tento produkt?