Results

Sklo pre fasádu

Komplexná ponuka kvalitného skla pre presklené fasády

V architektúre má sklo svoju nezastupiteľnú funkciu a moderné stavby sa nezaobídu bez celosklenených fasád. Pozrite si našu ponuku skiel s rôznymi vlastnosťami. Komfort v interiéri zaručia tepelnoizolačné a protislnečné sklá. Od nežiaduceho hluku z exteriéru spoľahlivo ochráni zvukovoizolačné sklo. Medzi špeciálnymi druhmi skla nájdete lepené bezpečnostné sklo, antikondenzačné a protipožiarne sklá. Vyskúšajte aj náš softvér CalumenLive, ktorý vám pomôže s návrhom správnej skladby zasklenia.


Prehľad možností