Results

SWISSPACER AIR

SWISSPACER AIR - Vyrovnananie tlaku v dvojsklách a trojsklách

Rozdiely v nadmorskej výške a klimatickej záťaži vedú k vzniku nadbytočného alebo záporného tlaku v izolačnom skle. Výsledné napätie môže spôsobiť, že sklo praskne alebo bude predčasne starnúť

Pri veľkých formátoch okien navyše v dôsledku tlaku a zmien teploty, môže dochádzať k ohýbaniu skiel dovnútra alebo vydutiu smerom von.


Výhody

Vďaka tlakovému ventilu SWISSPACER AIR je toto napätie výrazne nižšie, čo znamená, že závažné situácie Vám už nehrozia. SWISSPACER AIR vyrovnáva tlak medzi okolitým prostredím a dutinou medzi sklenými tabuľami, čím ponúka vyššiu mieru ochrany. Riziko prasknutia skla počas prepravy medzi rôznymi nadmorskými výškami je tak možné minimalizovať.

Pri zimnom ochladení zabraňuje sezónnemu ohýbaniu skiel, ku ktorému dochádza v dôsledku zmršťovania sa vzduchu v oblasti medzi tabuľami.


Inštalácia

SWISSPACER AIR sa inštaluje jednoducho a rýchlo zaskrutkovaním komponentu do teplého dištančného rámiku SWISSPACER.

Inštaláciu môžete dokončiť za menej ako 3 minúty. Čas výroby je výrazne nižší v porovnaní s kapilárnymi trubicami a výrobnú linku už neovplyvnia prestoje, takže doby trvania jednotlivých cyklov sú zachované. V porovnaní s výrobou štandardného izolačného skla nedochádza pri tlakovo vyrovnávanom dvojskle a trojskle k plneniu plynom, pretože plyn môže z komponentu voľne unikať. Dvojitá a trojitá sklená výplň vybavená výrobkom SWISSPACER AIR je okamžite pripravená na prepravu, inštaláciu a použitie. Netreba ju ďalej dolepovať ani inak vylepšovať.

Páči sa Vám tento produkt?